Drijfveren: Het genie is de gave te kiezen
dec12

Drijfveren: Het genie is de gave te kiezen

West-Friesland was tot het jaar 1299 een boerenvrijstaat waar ze geen Hollandse graven boven zich dulden. Een autonome heerlijkheid dus. Vanaf 1840 werd het gebied een deel van de provincie Noord-Holland. Apotheker Elze Alons komt zelf uit Friesland: “Het verklaart de naam West-Friesland; want ook al ligt dit gebied duidelijk aan de oostkant van Noord-Holland, het ligt ten westen van Friesland.” Waarmee weer eens duidelijk wordt: alles is een kwestie van perspectief. Alphega apotheek West Friesland in Opmeer heeft een tweede locatie in Obdam. Het is een grote apotheek. Elze Alons (25) mag zich vanaf november, vanwege het afronden van de vervolgopleiding, openbaar apotheker noemen. Ze is lid van de Vereniging van Jonge Apothekers waar ze in de onderwijscommissie zit. ”Wij organiseren symposia voor huisartsen en apothekers in opleiding om zo vroeg mogelijk te beginnen met samenwerken. Wat dat betreft is er nog veel werk te verzetten. Laatst belde ik een huisarts voor overleg. Hij zei: ‘Ik heb mijn vak en daar ben ik heel goed in. Jij hebt jouw vak waar je ook goed in zult zijn. We kunnen prima naast elkaar lopen maar we hoeven elkaars hand niet vast te pakken’. Ik ben zo geschrokken van deze reactie. Samenwerken met ander zorgverleners is een absolute voorwaarde om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden.” Elze is slim, snel en direct. Ik leg haar een aantal dilemma’s voor die ze met zichtbaar plezier pareert. Patiënt of cliënt? Elze: “Ik beschouw mijn patiënten als cliënten. Ik zeg er wel bij dat het kwetsbare cliënten zijn. Op de werkvloer spreken we over patiënten maar ik zie ze als klanten van deze apotheek. Ze kunnen ook naar een andere apotheek gaan.” Visionair of pragmatist? “Pragmatist. Ik hou van doen, ben geen dromer. Natuurlijk heb je een visie nodig, een plan, een richting maar daar moet iets concreets uit voortkomen. In deze apotheek hebben we uiteraard een visie. Daar handelen we naar en als het nodig is, stellen we hem bij. Maar ik ben van nature een ‘aanpakker’ en een ‘afronder’. Tot in het perfectionistische aan toe.” Uitvoerder of voorschrijver? “Ik wil en kan geen diagnoses stellen omdat ik daar niet kundig genoeg voor ben. Een arts wel. Een huisarts kan besluiten dat een hartpatiënt een bètablokker nodig heeft maar dan wil ik graag kiezen wélke bètablokker. In die zin zou een apotheker ook een voorschrijver kunnen zijn. Ik zou inderdaad graag vaker naast de huisarts willen zitten. Als een apotheker de diagnose kent, een episodelijst heeft, een overzicht van medicatie en recente labwaarden dan is hij echt de meest bekwame zorgverlener om het beste geneesmiddel te kiezen.” Preventie of medicatie? “Preventie. Absoluut!...

Lees Verder