Eugène van Puijenbroek (Lareb): Meer aandacht voor alledaagse bijwerking
jun22

Eugène van Puijenbroek (Lareb): Meer aandacht voor alledaagse bijwerking

 Apothekers en huisartsen moeten meer aandacht besteden aan de gevolgen van alledaagse bijwerkingen voor de patiënt. Ook moeten bijwerkingen een vaste plaats krijgen in de diagnostiek. Aldus de kersverse hoogleraar Eugène van Puijenbroek. De nieuwe hoogleraar geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelenbijwerkingen in Groningen weet waar hij over praat. Opgeleid als huisarts kent Eugène van Puijenbroek het belang van veilig gebruik van geneesmiddelen en de impact die bijwerkingen hebben op patiënten. En als onderzoeker bij het Lareb kijkt hij naar nut en noodzaak van veilige medicatie en bijwerkingen. De impact van bijwerkingen is groot, maar de aandacht hiervoor in het zorgproces is niet altijd vanzelfsprekend, zo stelt arts en klinisch farmacoloog Van Puijenbroek. Pas als er ernstige bijwerkingen optreden is de aandacht groot. Pas dan wordt teruggekeken: wat is er gebeurd? Opmerkelijk is dat dan vaak het geneesmiddel als de schuldige wordt aangewezen. De rol van de zorgverlener, patiënt en overheid is dan minder prominent aanwezig. Terwijl de context waarin het geneesmiddel wordt gebruikt, de verwachtingen die men heeft en de manier waarop de zorg met veiligheid omgaat net zo belangrijk zijn. Hoe veilig zijn geneesmiddelen in ons land? “De geneesmiddelen in ons land zijn niet veiliger of onveiliger dan in de ons omringende landen. Wat dat betreft is veiligheid van een geneesmiddel een constante factor. De manier waarop we met geneesmiddelen omgaan, dat verschilt natuurlijk wel van land tot land. Veiligheid is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de industrie die het geneesmiddel maakt, de arts die het voorschrijft en de apotheker die het aflevert, ook de patiënt heeft een belangrijke rol in het veilig gebruik ervan. Alle betrokkenen pakken hun rol goed op, zo is mijn ervaring.  Ook hebben we een goed lopend systeem waarin we uitgifte en gebruik van medicatie monitoren. En als het gaat om melden van bijwerkingen en farmaco-epidemiologisch onderzoek lopen we voorop. Daar mogen we best trots op zijn. Maar het kan altijd beter.” Hoe serieus neemt de zorg veilig gebruik van geneesmiddelen? “Heel serieus. Ook de apotheker neemt de voorlichting over bijwerkingen aan de patiënt heel serieus. Mijn ervaring is dat in iedere apotheek bij de eerste en tweede uitgifte wordt stilgestaan bij het onderwerp bijwerking. Dat kan ook niet anders, want de apotheker is voor de patiënt toch vaak het eerste aanspreekpunt bij bijwerkingen. Naast gedegen kennis over klinische farmacologische achtergrond moet de apotheker ook weten hoe een patiënt een bijwerking ervaart. Hij zal actief bij de patiënt na moeten vragen of er klachten opgetreden zijn. Apothekers kunnen echter onmogelijk de gehele bijsluiter bespreken met de patiënt. Ze moeten dus een selectie maken wat ze wel en dus ook niet vertellen. Maar hoe maak...

Lees Verder