Uitkomsten en kosten van gezondheidszorg in Europa
dec12

Uitkomsten en kosten van gezondheidszorg in Europa

Gemiddeld geeft iedere inwoner in Europa 417 euro uit aan geneesmiddelen. Nederland steekt daar goed bij af, met nog net geen 300 euro per persoon, namelijk 299 euro, om precies te zijn. Een goede score, want daarmee behoort Nederland tot de zes EU-landen met de laatste uitgaven aan geneesmiddelen. In de care-sector daarentegen staan wij met de uitgaven samen met Denemarken aan top met 2% van het bbp. Dit blijkt uit het rapport ‘Health at a Glance: Europe 2018’. Dit rapport is begin december uitgebracht door de Europese Commissie, onder verantwoordelijkheid van de OEDC (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), de OEDC. Dit is een samenwerkingsverband van 36 landen die sociaal en economisch beleid bespreekt, bestudeert en coördineert. Lage uitgaven geneesmiddelen De uitgave aan geneesmiddelen per persoon in ons land is nog niet de helft van het land met de hoogste gemiddelde uitgave aan medicijnen. Dat is namelijk Zwitserland met bijna 750 euro per persoon. Ons omringende landen, zoals Duitsland (572 euro), België (491 euro) en Frankrijk (464 euro), geven eveneens veel meer uit aan geneesmiddelen dan Nederland. Goede gezondheid Nog een positief bericht: Uit het rapport blijkt tevens dat inwoners van Nederland, Ierland en Cyprus hun persoonlijke gezondheid het meest positief beoordelen. In deze drie landen vindt ruim driekwart van de bevolking dat men in goede gezondheid verkeert. In landen als Litouwen, Letland en Portugal bedraagt dit percentage nog geen 50%. Hoge uitgaven care Echter: met de kosten (direct en indirect) voor geestelijke gezondheid staan we met de Scandinavische landen, Duitsland en IJsland aan de top. En de uitgaven aan de care-sector in Europa zijn nergens zo hoog als in Nederland en Denemarken. Waar Griekenland en Bulgarije maar 0,1% van het bruto binnenlands product (bbp) aan care uitgeven, bedraagt dit percentage in Nederland en Denemarken 2% van het bbp. Bronnen: Rapport en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Onderzoek BENU naar Nederlandse apotheek
okt18

Onderzoek BENU naar Nederlandse apotheek

De Nederlandse apothekers leveren hoogwaardige zorg, vanuit efficiënte apotheken tegen lage kosten, zo laat Europees onderzoek van BENU zien. “In Europa zijn we koploper in efficiency en kostenbeheersing. Nu moeten we de meerwaarde van de apotheker als zorgverlener waarderen”, stelt Bart Tolhuisen, de eerste man van apothekenformule BENU. Brocacef en BENU  kunnen eindelijk gas geven nu de belangrijkste juridische hobbels rondom de overname van de apotheken van Mediq Apotheken Nederland zijn genomen. Na een periode van overname, integratie en juridische gevechten met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) – die langer duurde dan verwacht – is de tijd rijp om inhoud te geven aan de positie van marktleider in de farmaceutische zorg. Want marktleider, dat is BENU met ruim 310 eigendomsapotheken en 180 aangesloten partnerapotheken. Daarom heeft BENU het initiatief genomen tot een onderzoek naar de positie van de Nederlandse apotheek in zowel historisch als Europees perspectief. “De KNMP heeft veel informatie, doet ook onderzoek, net als de zorgverzekeraars en VWS. Er zijn inmiddels veel verschillende beelden van de staat van de farmacie in ons land. Maar wat is nu het juiste beeld? Het ontbrak aan een helder inzicht in hoe de Nederlandse apotheek in de praktijk presteert. Dat onderzoek heeft onderzoeksbureau Eden McCallum in onze opdracht gehouden. Wij vinden het belangrijk om de resultaten van dat onderzoek met iedereen te delen. De conclusie uit het onderzoek: Nederlandse apotheken zijn in Europa koploper in het bewaken van de kosten, verbeteren continu de kwaliteit van zorg en hebben tevreden patiënten”, vertelt Bart Tolhuisen, lid van de groepsdirectie van Brocacef en verantwoordelijk voor de apotheken onder de vlag BENU. Grote stappen Volgens Bart Tolhuisen heeft de Nederlandse apotheek de afgelopen jaren grote stappen gezet en is het voorloper in Europa. “Een paar voorbeelden: In Groot-Brittannië duurt de handling van weekmedicatie 30 minuten per assistent per regel. Dat is bij ons volledig geautomatiseerd. Baxteren en central filling doen we hier al 10 jaar terwijl Groot-Brittannië daar nu mee begint.  Daar sluiten dan ook 3.000 apotheken, wij hebben die efficiencyslag slag al lang gemaakt. Ook het aantal apotheken per inwoner is in ons land beperkt: 12 per 100.000 inwoners tegen 25 in Duitsland. Daarnaast is het aantal openbare apotheken in Nederland al vijf jaar niet gegroeid, terwijl de bevolking en het aantal zorggebruikers  wel toenemen. Bovendien gaat slechts 7,6 procent van de totale uitgaven in de zorg naar farmaceutische hulp, het laagste percentage in Europa. Er zijn dus niet te veel apotheken in Nederland.” De Nederlandse apotheek doet het dus goed, stelt zich flexibel op. En dat is een hele prestatie, stelt Tolhuisen: “Ga maar na: ondanks een forse toename van het aantal...

Lees Verder
Jan Smits (PGEU): Onze man in Europa
mrt08

Jan Smits (PGEU): Onze man in Europa

Nederlandse apothekers lopen voorop in Europa. Maar we kunnen leren van andere landen als het gaat om het leveren van laagdrempelige diensten, kleine aandoeningen en contact met de patiënt. Oud-KNMP voorzitter Jan Smits over de apotheker in Europa. En over zijn bijdrage aan een oplossing voor de dure geneesmiddelen die hij binnenkort aan minister Schippers van VWS presenteert. We horen het vaker: de farmaceutische zorg in Nederland loopt voorop. In Europa doen we het goed en is ons niveau hoog. Jan Smits herkent dat in zijn contacten met apothekers in Europa. De oud-KNMP-voorzitter zet zich sinds begin van dit jaar in als president van de Europese koepelorganisatie voor apothekers, de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). En dat in het jaar dat Nederland voorzitter is van Europa. Hij heeft dan ook een ambitieuze agenda opgesteld. Waarin lopen Nederlandse apothekers nu echt voorop? “De kennis van de apotheker op het gebied van farmaceutische zorg en hoe we die kennis gebruiken. We doen het goed op het gebied van medicatiemanagement, met automatiseringssystemen die apothekers prima ondersteunen. Denk ook aan de beschikbaarheid van lab-data. We zijn ook goed in het leveren van maatwerk: als een van de weinige landen vinden er nog eigen bereidingen plaats. Als we niet meer in de lokale apotheek bereiden, gebeurt dat centraal in het land. Apotheken hebben een efficiënt proces. Ook de keten is geoptimaliseerd. De tijd dat er drie keer per dag een vrachtwagen voor de deur van de apotheek stond is hier – in tegenstelling tot andere landen – al lang voorbij.  Kortom, we zijn in veel zaken koploper. Daarop mogen we trots zijn. Maar ik merk ook dat ik wel erg mijn best moet doen in Europa om uit te leggen wat apothekers in ons land allemaal doen. Een medicatiebeoordeling, dat doen er meer. Maar ons niveau ligt erg hoog.” Wat kunnen we leren van andere landen? “Apothekers in Nederland staan dichtbij de patiënt. Maar in veel landen heeft de apotheker vaker contact met de patiënt. De praktijken daar zijn ook aanzienlijk kleiner. Met een praktijk van 2.500 patiënten is het eenvoudiger om in gesprek te gaan met de patiënt. Door bezuinigingen in ons land werken er helaas minder tweede apothekers in de apotheek. Terwijl het aantal chronische patiënten groeit en de zorg complexer wordt. Ik pleit niet voor meer apotheken in Nederland, wel voor meer apothekers om deze groeiende groep patiënten goed en persoonlijk te begeleiden. Helaas ziet ook Europa de apotheker nog te veel als een handelsbedrijf en een kostenpost. De PGEU ziet de farmacie als onderdeel van de zorg waarin je juist moet investeren. Dat betaalt zich vanzelf terug.” Als...

Lees Verder
Indiase reus op stoom in EU-markt
jan15

Indiase reus op stoom in EU-markt

Na de overname van de zeven commerciële divisies van Actavis in Europa in april 2014, realiseert Aurobindo, met het hoofdkantoor in Hyderabad, India, nu vier nieuwe productielocaties voor de Europese markt. Aurobindo Pharma Ltd. heeft de afgelopen maanden de commerciële divisies van Actavis in Europa geïntegreerd en de lokale organisaties omgevormd. De heer Kalman Petro, Vice President South West Europe, die samen met de heer Muralidharan nauw betrokken is bij het overname- en integratieproces, meldt: “De divisies die aanvankelijk verlies leden, tonen al aan het einde van 2014 een positieve vooruitgang.” Aurobindo is na de integratiefase nu bezig een stevige basis te leggen, zodat deze specialist in generieke geneesmiddelen klaar is “om met volle inzet en als krachtige speler ondersteuning te bieden aan de activiteiten: apotheken, Full label, Tender, Hospital en OTC in Europa.” Verticale integratie De vier nieuwe locaties zullen volgens planning operationeel zijn tussen einde 2015 en medio 2016. Hierdoor wordt de huidige productiecapaciteit voor generieke geneesmiddelen en actieve farmaceutische ingrediënten uitgebreid met bijna een miljard eenheden per maand. Op deze locaties wordt niet alleen geproduceerd en voorraad gehouden, er vindt ook specifieke R & D voor de Europese markt plaats. In de huidige  capaciteit van Aurobindo wordt voorzien door zestien hightech-productiefaciliteiten en twee R&D-centra. Er wordt door deze Indiase farmaceutische multinational naar 125 landen geëxporteerd. De heer Arvind Vasudeva, CEO Formulations, geeft aan: “De locaties in Europa profiteren van de verticaal geïntegreerde structuur in dit farmaceutisch bedrijf, zodat alle expertise en schaalvoordelen direct beschikbaar zijn voor de productie van antibiotica, CVS, NCS, antiretrovirale, gastro-enterologische en antiallergische geneesmiddelen, die voldoen aan de hoogste officiële kwaliteitsnormen tegen concurrerende prijzen.” Verdere informatie vindt u op: www.aurobindo.com.  ...

Lees Verder