Farmaceutische substitutie in Zeeuws-Vlaanderen staan alle neuzen dezelfde kant op.
mei29

Farmaceutische substitutie in Zeeuws-Vlaanderen staan alle neuzen dezelfde kant op.

In zorg valt Zeeuws-Vlaanderen onder de krimpregio’s. Geregeld is ZorgSaam (ziekenhuis, thuiszorg) in het nieuws. Maar GoedLeven, een van de negen proeftuinen van VWS, werkt sinds twee jaar aan het veilig stellen van toegankelijke en betaalbare zorg. Met succes: in farmaceutische substitutie staan alle neuzen dezelfde kant op. “Binnen het programma ‘Geen verspilling’ van GoedLeven is het doelmatig voorschrijven een project waarmee snel de eerste successen zijn te boeken,” licht huisarts Yuri Samandar toe. Hij is gevestigd in Axel en is bestuurslid van de Medische Staf huisartsen en voorzitter van de Farmacie Werkgroep Goedleven. “Het is het eerste project dat geëffectueerd is in deze omvangrijke proeftuin waarin veel zorgverleners samenwerken.” Zorg over de toekomst Omvangrijk is het regioplan GoedLeven zeker. De gezondheidszorg in Zeeuws-Vlaanderen regio is voor de ruim 100.000 inwoners over het algemeen nog goed. Maar met een bevolkingsafname van circa 500 inwoners per jaar en een voorzien tekort aan circa 1.000 fulltime zorgprofessionals in 2020, moet er wel iets gebeuren. Vier organisaties vonden elkaar in hun zorg over de toekomst: de huisartsenorganisatie Nucleus Zorg, die ook huisartsenposten in Terneuzen en Oostburg exploiteert, de zorgverzekeraar CZ die marktleider in het gebied is, de organisatie ZorgSaam die voor het ziekenhuis in Terneuzen, de ambulancezorg, de thuiszorg, de verpleging en verzorging verantwoordelijk is en Klaverblad Zeeland-Zorgbelang, die de belangen van gebruikers van zorg- en dienstverlening en de mantelzorgers vertegenwoordigt. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis participeren op enige afstand. Wat wil GoedLeven bereiken? De gezamenlijke missie luidt: GoedLeven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-Vlaanderen, door middel van een integrale populatiegebonden aanpak. Het betekent missie-gedreven aan een programma bouwen, met elkaar afstemmen, netwerken, verbinden, initiatieven van burgers ontlokken, en vooral randvoorwaarden regelen. Teneinde gezondheidswinst te behalen in 2020: in Zeeuws-Vlaanderen is dan de levensverwachting ten opzichte van een relevante vergelijkingsgroep gemiddeld hoger, in goed ervaren gezondheid, minder chronische ziekten, minder lichamelijke beperkingen en in goede geestelijke gezondheid teneinde de zelfredzaamheid te vergroten: in 2022 is die in Zeeuws-Vlaanderen beter dan het landelijk gemiddelde. Teneinde kostenbeheersing bereiken: jaarlijks minder snel dan het landelijke gemiddelde. Teneinde de toegankelijkheid van goede zorg te verzekeren: in 2022 enerzijds goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en anderzijds bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg. De eerste fase Een eerste project dat ‘door de schotten heen’ moet bijdragen aan deze mooie doelen, is geformuleerd als ‘minder verspilling en doelmatiger voorschrijven in de farmacie’. Het project wordt gefaseerd aangepakt. Yuri Samandar: “We zijn begonnen met het voorschrijven van goedkopere middelen met dezelfde werking; soms zelfs met een betere werking binnen groepen van vergelijkbare geneesmiddelen. Om precies te zijn gaat...

Lees Verder