Kwaliteit van leven op 1
dec16

Kwaliteit van leven op 1

‘Benzodiazepinen bij angst en slaapstoornissen’ is op 19 februari 2016 een van de programma-onderdelen van de nascholingen in de cyclus Farmacotherapie bij kwetsbare ouderen. “Daarin hoort kwaliteit van leven centraal te staan,” zegt Geert Lefeber, een van de docenten van deze cursus. Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) organiseert samen met PAOFarmacie en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Midden Nederland deze reeks nascholingen voor artsen en apothekers om zo goed en veilig mogelijk voor te kunnen schrijven aan kwetsbare ouderen. In deze nascholingen staan de evidence-based geneesmiddelenrapporten van Ephor centraal. Die zijn opgesteld onder leiding van dr. Paul Jansen, internist/geriater klinisch farmacoloog en hoofd van het managementteam van Ephor. Voor de nascholing over het voorschrijven van benzodiazepinen aan kwetsbare ouderen zijn dat bijvoorbeeld  de rapporten over Hypnotica en Anxiolitica uit 2011. Behoud van regie als uitgangspunt De ervaring is dat oudere patiënten bij angst en slaapstoornissen vaak symptomatisch worden behandeld met anxiolytica en hypnotica. Informatie over het op een juiste manier voorschrijven van benzodiazepinen aan kwetsbare ouderen is in de gebruikelijk bronnen, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas en het Informatorium Medicamentorum, maar mondjesmaat te vinden, legt Geert Lefeber uit. Hij is klinisch geriater klinisch farmacoloog aan het UMC Utrecht. “Het uitgangspunt is toch dat je in de geriatrie moet streven naar behoud van de regie bij de patiënt. Bij de patiënt van zeg 80 jaar en ouder is er al zo veel dat zijn autonomie bedreigt: risico’s van vallen, mobiliteitsstoornissen, gebrek aan uithoudingsvermogen, verstoord slaapritme, somberheid en eenzaamheid of verwardheid en geheugenverlies. Onjuist gebruik van slaapmedicatie versterkt juist het risico op het verlies van autonomie. Als ik kijk naar het aantal gebruikers van slaapmedicatie de afgelopen jaren zie ik een duidelijke toename. Dat vind ik zorgwekkend.” Zet de patiënt op de eerste plaats Lefeber benadrukt de polyfarmacie die bij veel ouderen een rol speelt, alsmede het gebrek aan denken vanuit de patiënt. “Veel artsen staan nog in de modus dat zij bepalen wat goed is voor de patiënt, vaak terecht, maar dit sluit niet altijd aan bij de wensen van de patiënt. In de richtlijn polyfarmacie in de eerste lijn wordt het behandeldoel voor de patiënt pas in stap drie genoemd: het zou stap 1 moeten zijn. Bij ouderen die zich met slaapklachten melden moet je vaak een stap terug zetten. Gaat het om een objectieve of subjectieve slaapstoornis? Hoe ernstig grijpen de slaapproblemen in op het leven?” Extra investeren in tijd en behandelmethode Hij haalt een ander voorbeeld aan uit de periode dat hij als geriater in Gelre ziekenhuizen werkte. “Als geriater behandel je de patiënt in zijn totaliteit. Zou je iemand van 87 met longontsteking alleen daarvoor behandelen, dan...

Lees Verder