Kaalslag apotheken nog niet ten einde: “Er zitten twee kanten aan de medaille”
apr27

Kaalslag apotheken nog niet ten einde: “Er zitten twee kanten aan de medaille”

Nee, de openbare apotheek zal niet verdwijnen. Daarover zijn Jan Dirk Jansen, algemeen directeur van Pluripharm, en Frits Offermann, bestuurder bij de stichtingen VNA (Verenigde Nederlandse Apotheken) en VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers), het volledig met elkaar eens. En ze gaan er ook beiden vanuit dat er een toekomst is voor de zelfstandig gevestigde apotheker. “Kijk je naar de lijstjes van uitstervende beroepen, dan zie je dat de apotheker daar nooit opstaat”, zegt Offermann, zelf eigenaar geweest van twee apotheken. “Apotheken vervullen ook een essentiële functie natuurlijk. Je kunt waarschijnlijk alles wel automatiseren, maar kennisoverdracht blijft toch mensenwerk. Wel staat het aantal apotheken onder druk. In dorpen waarin voorheen vier apotheken gevestigd waren, zie je nu dat de apothekers zijn gaan samenwerken en twee vestigingen hebben gesloten. Die kaalslag is gaande en die is beslist nog niet ten einde. De zorgverzekeraars hebben steeds gezegd dat vierhonderd apotheken moeten verdwijnen en ze dwingen ook af dat dit gebeurt. Kleine apotheken krijgen steeds meer moeite de begroting rond te krijgen. Voor de patiënt kan de ontwikkeling betekenen dat hij verder moet reizen en met langere wachttijden in de apotheek te maken krijgt door grotere patiëntenaantallen en bezuinigingen op het personeel. Een mogelijk voordeel is dat apotheken zich zullen gaan specialiseren of hun dienstverlening uitbreiden. Er zitten dus twee kanten aan de medaille.” Veranderende rol Jansen verwacht dat de rol van de apotheek als laagdrempelige vraagbaak in de wijk op het gebied van medicijnen en gezondheid intact zal blijven. “Ook voor zelfzorg en preventie kan de apotheek een belangrijke rol vervullen voor patiënten”, zegt hij. “De rol van de apotheek zal wel veranderen. De opbrengsten uit distributie zullen verminderen en die uit zorg groeien, al zal dat in de huidige markt niet heel snel gaan. Maar door de schaalvergroting zal het aantal patiënten per apotheek toenemen, waarmee de mogelijkheden verbeteren om meer aan zorg te doen en daarmee inkomen te genereren. Aan het verstrekken van medicatie aan een chronische patiënt die steeds weer hetzelfde doosje komt halen, kun je niet zoveel waarde toevoegen. Die meerwaarde zit vooral in spoedmedicatie, in uitleg over geneesmiddelengebruik, in het beheren en bewaken van het totale dossier van de patiënt en in het overleg met de voorschrijvers. Ik vind dat we ons daarop moeten blijven focussen. Probleem is wel dat de zorgverzekeraars maar mondjesmaat bereid zijn om te investeren in zorg. Apothekers moeten elke keer eerst met bewijzen komen dat wat zij doen kosten bespaart en waarde toevoegt voor de patiënt. Volgens mij schieten zorgverzekeraars hierin regelmatig door.” Onafhankelijk van elkaar functioneren In de apotheker als farmaceutisch consulent van – of in dienst van – de huisarts zien...

Lees Verder