Klachten na substitutie geneesmiddel
jun15

Klachten na substitutie geneesmiddel

Regelmatig krijgen patiënten opeens een ander merk geneesmiddel  bij de apotheek. Deze substitutie verloopt meestal zonder problemen, maar beslist niet altijd. De laatste jaren is er een toename te zien in meldingen van bijwerkingen of verminderde werkzaamheid na substitutie. Soms leidt het tot klachten bij patiënten. Een meer proactieve monitoring van patiënten is gewenst wanneer het gaat om wisselingen in een grote groep en korte periode, stelt het Bijwerkingencentrum Lareb. De afgelopen tien jaar ontving Bijwerkingencentrum Lareb ruim 2.500 meldingen van bijwerkingen of verminderde werkzaamheid na substitutie. Lareb publiceerde hierover onlangs een rapportage. Vaak was er bij deze meldingen geen sprake van een duidelijk patroon in de wisselingen (merken) en gemelde bijwerkingen. Bij een aantal substituties van geneesmiddelen bleek dit echter wel het geval. 
Pro-actieve monitoring Door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, maar soms ook door geneesmiddeltekorten, worden vaak grote groepen patiënten in een korte tijd van het ene naar het andere geneesmiddel omgezet. Het is lastig om informatie te vinden over het moment van deze omzettingen, over welke producten en aantallen patiënten het gaat. Vaak verlopen wisselingen zonder problemen. Maar patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat als er toch problemen optreden, hier snel inzicht in is en adequate maatregelen kunnen worden genomen. Een meer pro-actieve monitoring van patiënten vindt het Lareb daarom gewenst. Juist wanneer het om wisselingen in een grote groep en korte periode gaat is het van belang inzicht te krijgen in mogelijke problemen die patiënten ondervinden na geneesmiddelwisseling. Bovendien moeten patiënten worden voorbereid op dergelijke wisselingen. Gesignaleerde klachten
 De KNMP ontraadt in een richtlijn substitutie bij bepaalde groepen geneesmiddelen, zoals anti-epileptica. Toch komt dit in de praktijk voor, blijkt uit meldingen.
De afgelopen jaren signaleerde Lareb de volgende problemen na substitutie: *  Ontregeling (te snel of langzaam werkende schildklier) bij het schildklierhormoon levothyroxine *  Doorbraakbloedingen bij anticonceptie pillen met ethinylestradiol en levonorgestrel *  Verminderde werkzaamheid bij inhalatie middelen voor de behandeling van astma *  Huidreacties en omkrullende rivastigmine-pleisters (gegeven bij dementie) *  Injectiepijn en injectieplaatsreacties bij methotrexaat (voor de behandeling van ontstekingsziekten en kanker) *  Verminderde werkzaamheid bij anti-epileptica Onder redactie van: Gerda van Beek...

Lees Verder
Themajournaal vervalste geneesmiddelen
jan27

Themajournaal vervalste geneesmiddelen

Steeds vaker schaffen patiënten geneesmiddelen aan via internet. Echter: zo kan geen medicatiebewaking plaatsvinden en bestaat het risico op vervalste geneesmiddelen. In het themajournaal van IVM is er aandacht voor de risico’s van online aangeschafte geneesmiddelen. Dit themajournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS. Zorgverleners worden zo op een makkelijk wijze op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen. Het themajournaal “vervalste geneesmiddelen” gaat in op de verschillende facetten en risico’s van online bestelde geneesmiddelen en geeft aan wat een zorgverlener kan doen bij ontdekken van vervalste middelen. Afslankmiddelen en kruidenpreparaten
 Overigens betreft het niet alleen geneesmiddelen. Ook bij afslankmiddelen, voedingspreparaten en kruidenpreparaten worden vervalsingen aangetroffen. De top drie bestaat uit: seksgerelateerde geneesmiddelen, pijnstillers en afslankmiddelen. Onderzoek naar gebruik van Viagra heeft aangetoond dat tenminste 60% van het gebruik niet afkomstig is uit apotheken. Nep-medicijnen komen voornamelijk van websites die geen fysieke adresgegevens bevatten. Van deze sites levert ongeveer de helft vervalste geneesmiddelen. Vaak zijn deze nauwelijks te onderscheiden van echte medicijnen, omdat de doosjes en logo’s bijna identiek zijn aan het origineel. Nepmiddelen vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Zo vermeldt het themajournaal de casus van een vrouw die met een psychose op de SEH terecht kwam. Ze bleek 2 kopjes afslankkoffie per dag te drinken en analyse toonde aan dat het vervuilde koffie betrof. Handelen bij verdenking
 Voor zorgverleners is het vaak lastig om het gebruik van vervalste geneesmiddelen te achterhalen. Het advies is om specifiek aan patiënten te vragen of ze medicijnen of kruidenpreparaten hebben besteld via internet. Heeft u een vermoeden van vervalste middelen? Meld dit dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. Het Lareb beoordeelt het en deelt de gegevens met de Voedsel- en Warenautoriteit. En geef op het meldformulier aan als je beschikt over een monster van het preparaat. Het RIVM kan het bij verdenking van vervalsing monsters analyseren. Wijs patiënten ook op de website die ingaat op het gevaar van vervalste geneesmiddelen: www.echtofnep.nl Unieke code per 2019
 Nepgeneesmiddelen komen zelden terecht in de reguliere kanalen. Toch geeft het journaal een waarschuwing: ga als apotheker niet in op goedkope aanbiedingen van twijfelachtige bron. Neem bij twijfel contact op met het fabrikant van het geneesmiddel of het klopt. Vanaf 2019 komt er Europees-breed verplicht een unieke code op elke geneesmiddelverpakking en de apotheker moet deze in de Europese database checken. Zo zijn geneesmiddelen altijd traceerbaar als origineel. Onder redactie van Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Geneesmiddel of voedingssupplement?
jun02

Geneesmiddel of voedingssupplement?

Voedingssupplementen als melatonine mogen vanaf een bepaalde dosering niet zomaar als medicijn worden bestempeld. Een Haagse rechter oordeelde dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de beoordeling of een product een geneesmiddel is, van geval tot geval alle kenmerken van het product moet meenemen. Zoals de manier waarop het door de consument wordt gebruikt: om de gezondheid te bevorderen of om ziekte of een tekort op te heffen. De rechter in Den Haag heeft deze uitspraak op 1 juni jl. gedaan in de bodemprocedure die de branchevereniging voor Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland (NPN) heeft aangespannen tegen IGZ. Nederlanders gebruiken de lichaamseigen stof melatonine om jetlag te bestrijden of om beter in slaap te vallen. ”De uitspraak betekent een bescherming van het aanbod voedingssupplementen voor de consument,” reageert Saskia Geurts, directeur van NPN. Van geval tot geval Tijdens de rechtszaak draaide het vooral om de algemene vraag of je een voedingssupplement vanaf een bepaalde dosering zomaar tot medicijn kan bestempelen. Geurts licht toe: “De uitspraak die gedaan is, geeft aan dat dit niet kan. IGZ mag niet op basis van één criterium een hele categorie voedingssupplementen van de markt weren. De rechter oordeelde dat van geval tot geval en per individueel product aangetoond moet worden of het als geneesmiddel aangemerkt kan worden. Daarbij moeten alle kenmerken van het product worden bekeken, zoals de manier waarop het door de consument wordt gebruikt. De uitspraak van de Haagse rechtbank houdt ruimte voor voedingssupplementen. Dit is belangrijk voor andere supplementen zoals vitamine D en glucosamine.” De uitspraak bekrachtigt dat producten met meer dan 0,3 mg melatonine niet per definitie als medicijn kunnen worden aangemerkt. Uitspraak in bodemprocedure In augustus 2015 bepaalde de Arnhemse rechter in een spoedprocedure dat de maximale dosering van vrij verkochte melatoninesupplementen niet terug gebracht hoefde te worden tot 0,3 mg. De IGZ besloot eerder dat in Nederland alle melatonineproducten vanaf een dosering van 0,3 mg bestempeld moeten worden als medicijn. Brancheorganisatie NPN vond dit zo onbegrijpelijk dat ze een spoedprocedure had aangespannen. De uitspraak daarvan moest in een bodemprocedure bevestigd worden. Onder redactie van: Kees Kommer    ...

Lees Verder