De totstandkoming van een gezondheidscentrum: Samen werken in plaats van samen wonen
mei06

De totstandkoming van een gezondheidscentrum: Samen werken in plaats van samen wonen

Samenwerking, maar dan in veelvoud. Dat is nodig om een gezondheidscentrum te kunnen beginnen. Uiteraard tussen de zorgverleners, maar ook samenwerking met de gemeente, de financiers of beleggers, de bewoners van de wijk of het dorp. Met één juridische en economische entiteit, liefst verankerd in de lokale gemeenschap. Het zijn vaak langdurige processen voordat een gezondheidscentrum de deuren kan openen. Voor het in januari jl. geopende Gezondheidscentrum Berghem startten de eerste gesprekken in 2007. De tandartsen wilden een nieuwe praktijk bouwen, de gemeente stimuleerde daarop ook de huisartsen een nieuwe locatie te zoeken waar samenwerking met andere zorgverleners mogelijk zou zijn, en het van de gemeente gehuurde gebouw van de fysiotherapeuten zou een nieuwe centrumbestemming moeten krijgen. “Ga er maar aan staan,” blikken John Verheijen van Straefin Consultancy en Jeroen Verkerk van Verkerk Zorgwerk terug. “De zorgverleners zijn weliswaar zelfstandigen, maar ze worden gedwongen in de rol van ondernemer te opereren. Van huis uit ligt dat de apotheker meestal nog wel, de andere beroepsgroepen willen toch vooral met het verlenen van zorg bezig zijn.” Betrouwbare regisseurs “Bovendien,” vervolgen John Verheijen en Jeroen Verkerk, “hoe laat je zorgverleners communiceren met buitenstaanders? De financiers staan traditioneel op grote afstand, met de gemeente is het contact minimaal. In de begeleiding van het ingewikkelde ontstaan van een gezondheidscentrum heb je op de juiste momenten de juiste disciplines van buiten nodig.” Er zijn kortom betrouwbare regisseurs nodig, die een specifiekere expertise in huis hebben dan de eigen accountants. Jeroen Verkerk, die als zelfstandige ruim 50 gezondheidscentra hielp ontwikkelen, leidde het groepsproces en vertegenwoordigde de zorgverleners in hun contacten naar buiten. “Als het besef eenmaal is gegroeid dat de partijen de stap naar samenwerking willen zetten, moet je het verschil in werelden waaruit men traditioneel denkt, kunnen overbruggen. Je moet belangen kunnen afwegen, mensen op één lijn kunnen brengen. De huisarts die net zijn praktijk is begonnen, kijkt er heel anders tegenaan dan de collega waarvan het einde van de carrière al is genaderd. Je hebt geduld nodig, inhoudelijke kennis van de zorgverlening en de ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen. Het start met individuele gesprekken met alle betrokkenen, waarin je alle wensen grondig inventariseert. Daarna volgt een blauwdruk voor een nieuw gezondheidscentrum waarin je aangeeft welke belangen afgewogen moeten worden.” Het begint met structuur John Verheijen komt uit de financiële dienstverlening, maar heeft ook affiniteit met de zorg. Hij heeft het ontstaan van het Gezondheidscentrum Leonardus in de voormalige kerk en rijksmonument in Helmond en het Gezondheidscentrum Leidschenhoof in Leidschenveen (stadsdeel van Den Haag) begeleid. “Je begint met de structuur. Dat werd in dit geval een combinatie van een besloten vennootschap met rechtspersoonlijkheid die zich actief...

Lees Verder
Service Apotheek Veen: Naar een medisch straatje in Hoofddorp
apr24

Service Apotheek Veen: Naar een medisch straatje in Hoofddorp

Na bijna tien jaar in een mobiele unit in de Verzetswijk zit Service Apotheek Veen nu in een medisch straatje in het centrum van Hoofddorp. “We groeien naar een compleet gezondheidscentrum,” laat apotheker/eigenaar Kees Stutterheim in de lokale pers optekenen. De overstap van een tijdelijk onderkomen naar een nieuw gezondheidscentrum is een noodzakelijke stap, ook in een tijd waarin de farmacie het niet gemakkelijk heeft. De plaats in een gezondheidscentrum is logisch, zeker omdat de apotheker een plek voor ogen heeft waar mensen terecht kunnen voor allround zorg. “Wij zullen ook spreekuren introduceren, bijvoorbeeld over huidverzorging, voedingsvragen en de behandeling van blessures,” meldt Kees Stutterheim. Andere zorgverleners in het ‘straatje’ zijn FysioCuraPlaza, de Praktijk Acupunctuur, een ARBO-arts en de Thuiszorgwinkel Amstelring. Stutterheim geeft aan ruimte gereserveerd te hebben voor huisartsen die niet langer een solopraktijk ambiëren maar kiezen voor de samenwerking in een multidisciplinaire setting. Bij elkaar gaat het hier om 1.100 vierkante meter in het hart van Hoofddorp aan het Raadhuisplein. Niet ver van de plek waar de apotheek tien jaar geleden het veld moest ruimen voor het nieuwe stadscentrum. Deze ontwikkeling is breed ondersteund door Verkerk Zorgwerk. Behalve een Servicelocker hebben Kees Stutterheim en zijn collega Margot Platzer een noviteit naar binnen gehaald: de Pick to Light methode. Ze lichten toe dat medewerkers die de orders verwerken een speciale display met ledlampjes gebruiken, die in een oogopslag toont waar de gevraagde medicijnen staan. Heel praktisch als je tussen 3.000 artikelen voor deze apotheek, alsmede het zusterbedrijf in Vijfhuizen, moet zoeken. De assistente kan bij de balie blijven om een andere klant te helpen. Het zal een van de eerste apotheken in Nederland zijn die dit logistiek succes uit andere branches voor orderpicking in de farmacie...

Lees Verder
De huisarts: Intussen bij de buren
mrt25

De huisarts: Intussen bij de buren

Utrecht – Dé samenwerkingsvorm voor de toekomst is het eerstelijns gezondheidscentrum. Dit aantal zal richting 2020 meer dan verdubbelen tot zo’n 1.000 in Nederland. Aldus de thema-update Gezondheidszorg die Rabobank Cijfers & Trends op 21 maart uitbracht. Deze beschrijft ontwikkelingen bij de belangrijkste samenwerkingspartner voor de apotheker: de huisarts. De huisarts vormt de belangrijkste schakel in de gezondheidszorg in Nederland. De Rabobank verwacht dat tot 2020 zo’n 2.000 huisartsen hun praktijk zullen overdragen of beëindigen. Op basis van het onderzoek dat tussen oktober 2013 en februari 2014 is uitgevoerd, verwacht de bank dat minimaal 2.500 nieuwe huisartsen nodig zijn om de komende vijf jaar het kwaliteitsniveau op peil te houden en kleinere praktijken mogelijk te maken. Dan kunnen meer activiteiten in de eerste lijn gerealiseerd worden en wordt meer parttime werk mogelijk. Het aanbod van huisartsenzorg is de laatste jaren sterk veranderd, vervolgt het rapport. Oorzaken zijn deeltijdwerk, feminisering, groepspraktijken, werken in loondienst en samenwerkingsverbanden. Het aanbod van huisartsen neemt af door vergrijzing en meer parttimers, met soms grote regionale verschillen. Het aantal duo- en groepspraktijken groeit, net zoals de samenwerking in de eerste lijn. Bijvoorbeeld met de apothekers. De huisarts staat nu voor strategische keuzes, die bij voorkeur op basis van een gezamenlijke regiovisie met zorgverleners in de andere beroepen, gemaakt moeten worden. Dan gaat het om (1) samenwerking in de wijk en met de gemeente, (2) samenwerking met de eerste en/of tweede lijn, (3) het overnemen van taken uit de tweede lijn en het inzetten van e-health en (4) het opzetten van nieuwe diensten. Nieuwe diensten dienen zich aan in de GGZ, in de ouderengeneeskunde, in het virtuele consult of in het samen met apothekers opbouwen van de medicatiebeoordeling. Uit onderzoek onder 100 startende huisartsen blijkt dat zij een grote voorkeur (81%) hebben om te gaan werken in een eerstelijns gezondheidscentrum met meerdere disciplines onder een dak. De meerderheid streeft naar samenwerking met collega’s, slechts 16% geeft er de voorkeur aan om als solist te beginnen. Door starters wordt eerst de keuze gemaakt om met collega huisartsen samen te werken, om pas daarna de stap te zetten naar eerstelijns gezondheidscentra met diverse zorgdisciplines. Nederland telde in 2003 circa 200 gezondheidscentra, dat steeg naar 470 in 2013. De laatste jaren is een inhaalslag buiten de verstedelijkte gebieden waar te nemen. In 2020 zal het aantal gezondheidscentra verdubbeld zijn. Daarbij blijkt het verbouwen van bestaande gebouwen veelal de beste optie. — De Thema-update Gezondheidszorg is te downloaden via: http://www.rabobank.nl/images/thema_update_gezondheidszorg_defbev_29633856.pdf...

Lees Verder
De basis is gelijkwaardigheid: multidisciplinaire zorg
dec10

De basis is gelijkwaardigheid: multidisciplinaire zorg

Samenwerken: het is de kurk waarop de eerste lijn en de farmaceutische zorg moeten draaien. “Geen bedrijfsverzamelgebouwen maar saamhorige zorg”, is het credo van Rob Beereboom, directeur van de samenwerkende apothekers in Alphen aan den Rijn, verenigd in de organisatie Sprint. “Altijd op gelijkwaardige basis met huisartsen en fysiotherapeuten.” “Wij staan voor multidisciplinaire zorg waarin huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en medebehandelaars en gelijkwaardig zijn. Opgezet vanuit de zorgvraag, met een zo zelfstandig mogelijke patiënt die standaard in de eerste lijn zit, met waar nodig een uitstapje naar een specialist. Met gedeelde informatietechnologie en steeds meer gericht op thuiszorg en de gemeente.” Zorggroep met meerdere disciplines Al is 2003 verenigden zich de apothekers in Alphen aan den Rijn, een gemeente in het Zuid-Hollandse Groene Hart met zo’n 70.000 inwoners, in de organisatie Sprint. Daarbij zijn nu acht apotheken in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Ter Aar aangesloten. In de Alphense vestiging in het Gezondheidscentrum Dillenburg ontstond als eerste de vraag naar multidisciplinaire zorg. “Maar wel op gelijkwaardige basis tussen huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. De zorgverleners willen meer bieden dan een bedrijfsverzamelgebouw. Ze zijn overtuigd van de waarde van farmacotherapie en medicatiebeoordeling om complicaties bij chronisch zieke patiënten te voorkomen én om hen uit het dure ziekenhuis te houden. Ze stellen zich gezamenlijk op als hoofdaannemer van ketenzorg met inmiddels vijf zorgprogramma’s.” In 2008 en 2009 volgden gesprekken met zorgverzekeraars en via Zorg & Zekerheid in Leiden is toen de GEZ-module voor Gezondheidscentrum Dillenburg gecontracteerd. “In tegenstelling tot de meeste zorggroepen zijn wij vanaf het begin op meerdere disciplines georiënteerd geweest. We dachten vanuit de zorg, niet vanuit het geld,” aldus Rob Beereboom. Dit sprak aan en zo wonnen met het “Model Alphen” de Achmea Eerstelijns Innovatieprijs 2012. Overkoepelend verband Inmiddels zijn vijf GEZ-modules gecontracteerd. “Om te voorkomen dat we op al die plekken opnieuw het wiel uitvinden, zoeken we naar een groot, overkoepelend samenwerkingsverband. Dat is niet eenvoudig, het is het slot van het proces van solistisch zorg verlenen naar volledig geïntegreerd samenwerken. Met voor de apotheker een nieuwe rol in farmaceutische zorg,” licht Rob Beereboom toe. “We hebben een subsidie uit het programma ‘Op één lijn’ van ZonMw gekregen om dat proces vorm te geven. Het spreekt voor zich dat je de krachten op facilitair niveau moet bundelen, dat je afspraken namens alle zorgverleners op stadsniveau moet kunnen maken. Zoals je met ziekenhuizen en specialisten centraal het overleg moet inzetten. Toch is er angst voor nieuwe managers en angst om zelfstandigheid op te geven. Daarom wordt ervoor gepleit om niet te overhaasten en de samenwerking ‘organisch’ te laten groeien. Op zorginhoud vinden de partners elkaar immers heel snel.” Innovatieve...

Lees Verder