19 april: congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
mrt01

19 april: congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het zesde GGG-congres van ZonMw staat in het teken van de actualiteit rondom gepast gebruik geneesmiddelen.  De focus ligt op het kijken door de gehele keten heen waar het gebied van geneesmiddelen mee te maken heeft. Met als doel het optimaliseren van geneesmiddelengebruik voor de patiënt

. Het programma is gevarieerd, met een groot aantal sprekers van naam. Het congres belicht de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Daarnaast komen ter inspiratie en navolging tal van mooie voorbeelden aan bod van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk. Kansen op gebied van farmacie
 Tijdens de bijeenkomst wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken waar kansen op samenwerking liggen op het gebied van farmacie. Ook komen de mogelijkheden voor geïntegreerde aanpak aan bod en word geïnventariseerd hoe je goede ontwikkelingen kunt stimuleren. Van steeds meer projecten die het GGG-programma heeft gefinancierd, zijn inmiddels de resultaten bekend en deze vinden hun weg naar de praktijk. Tijdens dit congres kunnen deelnemers kennis opdoen over deze uitkomsten. Personalised medicines
 Aan bod komt ook de visie en de rol van de EMA op het goed gebruiken van geneesmiddelen. Tevens is er een bijzondere Pareluitreiking, inclusief twee presentaties over deze Parelprojecten. Tijdens het middagprogramma staat het onderwerp ‘ personalised medicines’ centraal Meer informatie
 Dagvoorzitter van het congres is Inge Diepman. Deelname is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven en bij afwezigheid zonder opgaaf van reden worden er kosten in rekening gebracht. Aanmelden kan tot donderdag 12 april 2018, 9.00 uur. Er is onder meer accreditatie aangevraagd voor huisartsen, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en verpleegkundigen en verzorgenden. 
Het congres vindt plaats in de Graanbeurszaal in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam. Zie hier het volledige programma. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Miljoenen beschikbaar voor verbeteren farmacotherapie
apr11

Miljoenen beschikbaar voor verbeteren farmacotherapie

Er liggen tientallen miljoenen euro’s te wachten op onderzoek naar het verbeteren van farmacotherapie in de eerste lijn. Een mooie kans voor huisartsen en apothekers om onderzoek te doen naar het effect van hun handelen. “De uitdaging ligt met name in prospectief onderzoek in de eerste lijn. Dat gebeurt nu nog onvoldoende”, aldus Saco de Visser, programmacoördinator van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw. We willen allemaal dat het gebruik van geneesmiddelen effectief, veilig en doelmatig gebeurt. Op het gebied van goed gebruik van geneesmiddelen is veel winst te behalen. Om dat te bereiken loopt sinds 2012 een groot programma bij ZonMw: Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). GGG richt zich op de geneesmiddelen die in de praktijk beschikbaar zijn. Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen valt er niet onder. Het programma beperkt zich echter ook weer niet tot de indicaties waarvoor het geneesmiddel op de markt is toegelaten. Off-label en magistrale bereidingen horen er ook bij. Samen met onder meer mede programmacoördinator Benien Vingerhoed-van Aken stond Saco de Visser aan de basis van dit grootschalige programma, waarvan ZonMw de ‘eigenaar’ is. De start van het programma gaat terug naar 2009 toen het eerste signalement naar Ab Klink, de toenmalige minister van VWS, werd gestuurd: waar moet de aandacht nu echt liggen als het gaat om medicatie? Wat kunnen we verbeteren? Dat er iets moest gebeuren was inmiddels wel duidelijk. Na consultatie met de spelers in het veld werd duidelijk dat de focus moest komen te liggen op het goed gebruik van medicatie. Saco de Visser: “Minister Ab Klink stond hier volledig achter; hij was bezig met het sturen op richtlijnen, en dat zorgverleners daarop zouden worden afgerekend. Hij begreep denk ik goed dat als hij zou gaan sturen op richtlijnen, dan moest hij zich ook ook richten op het genereren van voldoende evidence om dat goed te kunnen onderbouwen. Maar door de val van het toenmalig kabinet, werd ons gevraagd deze visie in een rapport op te schrijven. Het duurde uiteindelijk tot 2012 voordat het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van start kon gaan.” Zorg verbeteren Het uiteindelijke doel van GGG-programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger gebruiken van bestaande geneesmiddelen. Hoe kunnen we de farmacotherapeutische zorg verbeteren? Maar dan wel op het niveau van het geneesmiddel en op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Beter gebruik van geneesmiddelen is immers in het belang van alle betrokkenen: de patiënt, de zorgprofessional als voorschrijver en apotheker, de overheid, maar ook zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Het onderzoek richt zich op vier pijlers: onder- en overbehandeling en epidemiologisch onderzoek, doelmatigheidsonderzoek, nieuwe indicaties voor bestaande geneesmiddelen en waar het mis...

Lees Verder
Niet meer en niet minder
mrt08

Niet meer en niet minder

Op donderdag 7 april 2016 organiseert ZonMw het vierde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen ‘Niet meer en niet minder’. In de Beurs van Berlage in Amsterdam worden de resultaten belicht van GGG- en andere innovatieve onderzoeksprojecten, alsmede ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk. Bij het streven naar een gepast gebruik van geneesmiddelen is volgens de organisatoren alertheid op zijn plaats en is samenwerking en afstemming noodzakelijk. De juiste middelen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment bij de juiste patiënt inzetten, dat is een uitdaging. De onderzoeksprojecten en initiatieven die via het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen worden gefinancierd, leveren hieraan een bijdrage. Voor de implementatie van de resultaten van deze projecten hebben de verschillende partijen elkaar nodig om uiteindelijk de praktijk echt te kunnen veranderen en de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. Kennis uitwisselen Met het plenaire programma, posterpresentaties en de deelsessies is er alle ruimte om op het GGG-congres 2016 kennis uit te wisselen met collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen. Het programma start plenair, waarin de nieuwe geneesmiddelenvisie van het ministerie van VWS uiteen wordt gezet. Geneticus Hans Clevers van het UMC Utrecht brengt vervolgens toekomstige ontwikkelingen naderbij in zijn presentatie ‘Organoïden en personalized medicine’. Hierna volgt de eerste ronde van de subsessies. Tijdens de lunch zijn er posterpresentaties van de 11 GGG-projecten vanuit de eerste praktijkgerichte subsidieronde Stimulering in de Praktijk (STIP). Stimulering in de praktijk Om nader kennis te maken met de eerste lopende projecten uit de STIP-ronde geeft na de lunch een aantal van deze onderzoekers een presentatie hierover. Dit zijn: – Marcia Vervoet, NIVEL – Gudule Boland, Pharos – Hans de Vos Burchart, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik – Sara Daliri, OLVG West en Bovenij Ziekenhuis – Herman Veenhof, UMCG – Sander Borgsteede, St. Health Base. Hierna volgt de tweede ronde van de subsessies. De congresdag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Ook hier is nog ruimte om de poster-presentaties te bezoeken. Meer informatie en inschrijven via de website Goed Gebruik Geneesmiddelen Congres 2016....

Lees Verder
Subsidieronde praktijkgerichte projecten bij GGG
jul03

Subsidieronde praktijkgerichte projecten bij GGG

Na de informatiebijeenkomst op 2 juli in Den Haag kunnen tot 29 september a.s. ideeën worden ingediend voor praktijkgerichte projecten in het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) Deze Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) is gericht op farmacotherapeutische projecten in de eerste lijn, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, (jeugd)GGZ, ketenzorg, zorg voor jeugd en eventueel in relatie tot overheveling vanuit de tweede lijn te leveren transmurale zorg, zorginnovatie eerste-tweede lijn. Bij de STIP Ronde 2 is een relevante vraag of een breed onderkend probleem uit de praktijk, het uitgangspunt voor de aanvraag is. Zoals: – praktijkgerichte projecten met als doel toepassing van kennis in de praktijk – het beter beschikbaar maken van gepubliceerde kennis in de praktijk praktijkverbeterprojecten – verbetering van organisatie en/of kwaliteit van zorg. Drie voorbeelden projectideeën 1. Wanneer patiënten vanuit het ziekenhuis naar huis gaan, ontstaat er veelvuldig onduidelijkheid over de medicatie. Door transmurale afstemming en samenwerking verbetert de kwaliteit en continuïteit van medicatieverstrekking en -gebruik. 2. Bij specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld laaggeletterden, zijn andere instructies, informatiemateriaal en ondersteuning nodig om tot het juiste gebruik van medicatie te komen. Wanneer de betrokken zorgprofessionals beter samenwerken, hun omgang met de doelgroep afstemmen en dezelfde aangepaste informatiemiddelen gebruiken levert dit verbetering op van het medicatiegebruik. 3. Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is vaak onnodig hoog en langdurig. Verbeteringen op dit gebied en het voorkomen van onnodig voorschrijven van medicatie verhoogt de kwaliteit van zorg aan deze doelgroep. Voor inhoudelijke vragen over de STIP Ronde 2: Harald Moonen, programmasecretaris GGG, 070 349 53 00, E-mail moonen@zonmw.nl. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder