MeMO Astma/COPD: Onderzoek bevestigt waarde FPZ-interventies bij astma en COPD
mrt11

MeMO Astma/COPD: Onderzoek bevestigt waarde FPZ-interventies bij astma en COPD

Het Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO) programma van Health Base en PharmaPartners verbetert de controle en ziektelast van astma- en COPD-patiënten. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.  Apotheker Anne-Margreeth Krijger van Apotheek Stevenshof brengt het programma in de praktijk. “Je screent de hele populatie en vist diegenen eruit die lijken te ontsporen. Alleen die patiënten roep je op. Dat is het mooie van Medicatie Monitoring en Optimalisatie bij astma en COPD. Je bent heel gericht bezig. Dat is veel effectiever en beter uitvoerbaar dan het oproepen van alle gebruikers voor een medicatiebeoordeling of inhalatiecontrole”, betoogt Krijger. Met zes andere apotheken nam Apotheek Stevenshof deel aan de oriënterende studie naar het effect van FPZ-interventies bij patiënten met suboptimale farmacotherapie bij astma en COPD. De uitgevoerde interventie is onderdeel van het programma Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO); een door apotheekinformatiesysteem Pharmacom ondersteunde werkwijze om het geneesmiddelgebruik van patiënten te optimaliseren. Health Base ondersteunt de apotheken bij de uitvoering. Meer programma’s, één principe Apotheek Stevenshof gebruikt MeMO al langer voor het begeleiden van het gebruik van osteoporosemedicatie, cardiovasculaire medicatie en medicatie bij diabetes mellitus II. Ruim twee jaar geleden kreeg Anne-Margreeth Krijger het verzoek om mee te doen aan de studie naar het effect van FPZ-interventies bij astma en COPD. “Net in de drukste maanden van het jaar, dus ik moest er wel even over nadenken. De MeMO-trajecten volgen hetzelfde principe en zijn goed in te passen in het dagelijkse werk, maar je moet wel de tijd nemen om een nieuw programma goed op poten te zetten. Je volgt de patiënten namelijk in de tijd. En deelname aan een studie brengt altijd extra administratie met zich mee.” Training Het MeMO-programma astma en COPD start met een Health Base-training van twee dagdelen over de optimale farmacotherapie, het gebruik van de Astma Control Questionnaire (ACQ) en de Clinical COPD Questionnaire (CCQ), het maken van selecties, het beoordelen van medicatieprofielen en de uit te voeren interventies.  “Er is een wezenlijk verschil tussen het realiseren van optimale farmacotherapie bij astma en bij COPD. Bij astma ligt de nadruk op het juiste gebruik van inhalatiecorticosteroïden naast de luchtwegverwijders, terwijl je bij COPD juist focust op de therapietrouw bij luchtwegverwijders. Daarom moet je voor een goede begeleiding de diagnose weten.” Stevenshof vraagt deze na bij de patiënt en verifieert de diagnose zo nodig bij de behandelend arts. Eerste en tweede uitgiftebegeleiding De uitvoering  van het MeMO-programma begint bij de eerste en tweede uitgiftebegeleiding. “Dat doen we met het hele team. Met de uitgiftebegeleiding van Health Base in Pharmacom geven we allemaal dezelfde informatie. Omdat het moment van de tweede uitgifte...

Lees Verder