Protocol Herhaalmedicatie: Investering in betere controle
jul11

Protocol Herhaalmedicatie: Investering in betere controle

In een huisartsenpraktijk met gemiddeld 3.200 patiënten kan 225 uur op jaarbasis worden bespaard door de procedure van herhaalmedicatie volgens een protocol te laten verlopen. De berekening is gemaakt door de huisarts Anne Bram Visser. In zijn praktijk wordt de vrijgekomen tijd geïnvesteerd in een betere controle. Anne Bram Visser, huisarts in Doorwerth, voert al jaren een strijd tegen de herhaalrecepten. “Het gaat bij mij om zo’n 70.000 regels, waaronder veel populaire ‘pammetjes’. Onze praktijk heeft een substantieel aantal 65+ patiënten (25%) met polyfarmacie. Door de controlemomenten voor deze populatie te waarborgen, zowel aan de kant van de huisarts als de apotheker, ontstaat een betere medicatieveiligheid. Tegelijk komt er meer aandacht voor andere middelen die patiënt soms onnodig of te lang gebruiken.” Grotere veiligheid, minder tijdsbeslag “Het rapport ‘Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen: inventarisatie van risico’s en mogelijke interventiestrategieën’ van het RIVM bevestigt de noodzaak om medicatieveiligheid te verbeteren. Maar het gaat mij ook om het tijdsbeslag. Het voorschrijven van de medicatie neemt volgens de praktijkgegevens ongeveer 30 uur per week in beslag. Dan is de huisarts of de assistent één minuut per recept bezig. Door recepten voor te schrijven tot een volgend controlemoment, vermindert de tijdbesteding hieraan. Die tijd investeer ik liever in een betere controle.” Polyfarmacie integreren in herhaalmedicatie Hij onderkent dat herhaalrecepten een kritisch proces vormen binnen de huisartsenpraktijk. “Wat ik dus voor ogen heb, is het waarborgen van het controlemoment door dit te koppelen aan de herhaalreceptuur. Bovendien moet je polyfarmacie integreren in de herhaalmedicatie. Het moet meer controles en minder recepten opleveren.” De huisartsenpraktijk aan het Schubertplein betrekt de patiënt bij de nieuwe werkwijze met herhaalmedicatie. Er wordt in een folder duidelijke uitleg gegeven over de keuze de medicatie langer voor te schrijven, maar de controle te intensiveren. Controleren wanneer het nodig is “We leggen uit dat voor een met medicatie goed ingestelde schildklierfunctie een controle een maal per jaar voldoende is, terwijl een patiënt met diabetes vier maal per jaar gezien moet worden. Bij het voorschrijven van de schildkliermedicatie is vier maal per jaar een herhaalrecept dus zinloos. Als je dat goed afstemt met de apotheker zullen het aantal communicatiefouten en het aantal controles in de apotheek verminderen. We bieden de patiënt met multimorbiditeit en polyfarmacie de medicatiecheck aan. Dat kan leiden tot minder ziekenhuisopnames door over- of onderbehandeling of een ongunstige wisselwerking tussen geneesmiddelen.” Indeling in twee receptenstromen Hoe voert de praktijk de interventies uit? “We maken onderscheid tussen de receptenstroom met permanente herhaalreceptuur, zoals voor diabetes en CVRM, en de receptenstroom met periodieke herhaalrecepten, bijvoorbeeld slaap- en migrainemiddelen. De keuze wordt bepaald aan de hand van een beslisboom. Het leidt bij stroom...

Lees Verder