Verschuiving zorgverzekeraars van inkoop naar een meer integrale aanpak
feb10

Verschuiving zorgverzekeraars van inkoop naar een meer integrale aanpak

De zorg in Nederland is duur en zal ook niet goedkoper worden. Beheersbaar en doelmatig, daarover moet de discussie gaan, zo stelt Patrick Jeurissen, de kersverse hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg. “Voor de beheersbaarheid van de kosten van dure geneesmiddelen pleit ik voor een integrale aanpak.” Ons land is een hoogleraar rijker. Patrick Jeurissen is bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een actueel thema dat volop in de belangstelling staat van overheid, zorgverzekeraar en farmacie. En tijdens de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer zal ‘die dure zorg en onbetaalbare geneesmiddelen’ een dankbaar onderwerp voor debat zijn. De zorg is duur in Nederland? “De zorg in ons land is duur, maar hoe duur hangt af vanuit welk perspectief je naar die kosten kijkt. Kijk je alleen naar de landelijke indicatoren dan zie je dat de kosten na een periode van stijging de laatste jaren wat afvlakken. In vergelijking met landen om ons heen zijn we niet goedkoop, al dalen we in de lijstjes: op de OESO-lijst van landen met de duurste gezondheidszorg zijn we gedaald van twee naar zeven.” In uw oratie bent u heel uitgesproken door te stellen dat het wel meevalt met de stijgende kosten? “Laat ik een misverstand uit de wereld helpen. Het idee leeft breed dat door de stelselwijziging in 2006 de kosten in de zorg zijn gestegen. Het klopt dat sinds we een nieuw zorgstelsel hebben de kosten omhoog zijn gegaan, maar dan vergeten we voor het gemak dat de zorg al vanaf 2000 flink duurder is geworden. De stelselwijziging was dus geen trendbreuk waardoor de kosten in een keer omhoog schoten, de stijging was veel langer bezig. Sinds 2012 zien we echter een vertraging in de kostengroei in de curatieve zorg. De vraag is natuurlijk hoe bestendig die vertraging is.” Wat is er in 2012 gebeurd? “Het gaat om drie zaken plus een. Allereerst dragen patiënten meer risico doordat het eigen risico steeds verder is gestegen. Daarnaast dragen zorgverzekeraars en instellingen meer financiële risico’s. Ook het hoofdlijnenakkoord tussen de overheid en de spelers in de zorgsector werkt dempend op de kosten. Maar naast deze drie factoren speelt een vierde een grote rol: we hebben de grootste economische crisis in 70 jaar gehad. Uit ieder onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen economische groei en zorgkosten. Een negatieve economische groei, heeft een dempend effect op de zorgkosten.” Dus we zeuren over de kosten en het valt wel mee? “Nee, de maatschappij is ‘verplicht’ om de 70 tot 80 miljard euro die we uitgeven aan zorgkosten zo doelmatig mogelijk uit te geven en zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen....

Lees Verder
Han de Gier: Het geweten van de farmacotherapeutische patiëntenzorg
jun10

Han de Gier: Het geweten van de farmacotherapeutische patiëntenzorg

De softwaresystemen ondersteunen op het moment de huisartsen en apothekers nog onvoldoende om de farmacotherapeutische zorg op een hoger plan te tillen. “In de huidige automatisering is het gecontroleerd uitschrijven en verwerken van een recept leidend, en niet de behoefte van de patiënt.” Dat moet anders, stelt prof. Han de Gier. Hij pleit voor een multidisciplinair automatiseringssysteem dat uitgaat van de patiënt met een individueel farmacotherapeutisch behandelplan. Een systeem dat rekening houdt met alle problemen en behoeften omtrent medicatie en niet alleen met een receptcontrole. Het geweten van de farmacotherapeutische patiëntenzorg. Zo staat Prof. Han de Gier wel bekend. Als hoogleraar FPZ aan de universiteit in Groningen zet hij zich al decennia in voor een sterke positie van de patiënt in de farmacotherapie. En twee jaar geleden nam hij na 30 jaar afscheid als wetenschappelijk adviseur van stichting Health Base en softwarehuis PharmaPartners. Daar stond hij aan de wieg van de Commentaren Medicatiebewaking, geneesmiddelinformatie in lekentaal, een elektronisch patiëntendossier en het Zorgconcept in Pharmacom. Hoe typeert u de stand van zaken in de farmaceutische zorg? “We hebben veel bereikt. De medicatiebewaking staat op een hoog niveau. Na de invoering van de multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen in 2012 had ik nog hogere verwachtingen. De aanbeveling in deze richtlijn richt zich op patiënten die 65 jaar of ouder zijn, vijf of meer geneesmiddelen chronisch gebruiken en minimaal 1 risicofactor hebben. Denk daarbij aan verminderde nierfunctie, verminderde cognitie, verhoogd valrisico en geringe therapietrouw. Dit zou toch de samenwerking tussen apothekers en huisarts moeten verbeteren als het gaat om de farmacotherapie van de (oudere) patiënt en het verminderen van de mogelijke risico’s van polyfarmacie. Medicatiebeoordelingen zijn daarbij leidend. En toen de prestatie medicatiebeoordeling ook nog werd opgenomen in een NZa-beleidsregel over farmaceutische prestaties, zag het er allemaal nog beter uit. De richtlijn en de beleidsregel vullen elkaar immers goed aan. Iedereen, in het veld en de beslissers, vond medicatiebeoordelingen op een eenduidige wijze uitgevoerd – dus te beginnen bij het verhaal van de patiënt en samen met de huisarts –  heel belangrijk. Ook de IGZ is gaan handhaven op naleving van de richtlijn en het uitvoeren van voldoende medicatiebeoordelingen. Dat betekent voor de huisarts in 2016 een aantal van tenminste vijftien en in 2017 tenminste 25, voor apothekers gaat het in die jaren om tenminste 60 en 100 medicatiebeoordelingen. Toch is het allemaal minder gladjes verlopen dan ik had gehoopt.” Waar is het misgegaan dan? “Het is niet misgegaan. Er zijn heel veel goede dingen gebeurd. Zo hebben de betrokken partijen als apotheekformules allemaal een eigen invulling gegeven aan de medicatiebeoordelingen. Service Apotheek heeft ook omvangrijk onderzoek gedaan naar de effecten van...

Lees Verder
Hoogleraar Jack van der Veen: “Farma mist visie op logistiek”
feb13

Hoogleraar Jack van der Veen: “Farma mist visie op logistiek”

De zorg in ons land moet goedkoper en beter. Met geïntegreerde ketenlogistiek zijn besparingen tot 15 procent haalbaar. Maar dan moet de farmaceutische zorg wel een duidelijke visie hebben op ketenlogistiek. “Die visie ontbreekt. Vooral het denken in belang voor de klant blijft achter”, stelt Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management. Even terug naar 2004. De logistiek in de zorg moest volgens toenmalig TPG-voorzitter Peter Bakker op de schop: het moest sneller, goedkoper, flexibeler en beter. Het rapport van Bakker schokte tien jaar geleden de farmasector. Volgens de TPG-topman kan de farmalogistiek aanzienlijk worden verbeterd door te kiezen voor directe distributie van middelen voor chronisch gebruik. Geen apotheker was er meer nodig. En ook de groothandel was overbodig. Zorgverzekeraars zijn de inkopende partij op basis van de voorspelde vraag in hun klantenbestand. De huisarts geeft aan welke medicijnen de patiënt nodig heeft en hoe hij deze wenst te ontvangen: dezelfde dag, de volgende dag, iedere twee maanden, op het werkadres. Daarna treedt het orderproces in werking. De medicijnen worden in een centraal magazijn klaargemaakt en rechtstreek aan de patiënt geleverd. Het resultaat volgens Bakker: meer service voor de consument, veiligheid gegarandeerd, want het is de huisarts die controleert. Allemaal goed voor een besparing in kosten van 700 tot 850 miljoen euro per jaar. En dit alles is binnen twee tot drie jaar te realiseren. Om de ideeën kracht bij te zetten was TPG betrokken bij nationaleapotheek.nl. De internetapotheek die direct aan de patiënt thuis ging leveren. Voorspellingen niet uitgekomen We zijn tien jaar verder. Wat is er van de plannen terechtgekomen? De nationaleapotheek.nl heeft in ieder geval zijn ambities niet waargemaakt. Jack van der Veen is hoogleraar op de EVO leerstoel Supply Chain Management en verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Volgens hem zijn de voorspellingen van Bakker in de praktijk niet uitgekomen. Het belangrijkste effect van het rapport is dat het tot denken heeft aangezet. Het onderwerp logistiek en dan vooral denken in logistieke ketens in de farma is door het rapport definitief op de agenda gezet. “Het rapport van Bakker heeft logistiek en farma bij elkaar gebracht. Dat waren voorheen twee werelden die niets van elkaar begrepen. Voor de logistiek waren zorg en farma onbekende terreinen. Wij zagen wel in dat er in de farma veel kon worden verbeterd, maar wij hadden het gevoel dat de zorg niet naar ons wilde luisteren. Wat weten apothekers van logistiek, zo dachten wij. En farma zag de voordelen van ketenlogistiek niet in. Ieder specialisme deed zijn eigen ding. Sinds het rapport zijn er dan ook zeker vele goede stappen gezet. Industrie, groothandel en ook apotheek beseffen steeds meer dat...

Lees Verder