Nieuwe dure geneesmiddelen leiden tot hoge kosten
apr18

Nieuwe dure geneesmiddelen leiden tot hoge kosten

De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2021 bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna € 5,1 miljard per jaar. Dit komt vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket en een toename daarvan in het ziekenhuis. Wat betreft de uitgaven van hulpmiddelen: deze zijn gestabiliseerd of zelfs gedaald. Dit staat in GIPeilingen; een uitgavenreeks van het Zorginstituut over de ontwikkelingen in het gebruik en de kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland. Kosten per gebruiker gelijk gebleven
 De uitgaven voor geneesmiddelen in 2016 zijn gestegen met 2,7%. Het aantal gebruikers van geneesmiddelen is in 2016 ook gestegen, met 2,2% naar 11,5 miljoen gebruikers.  De totale kosten per gebruiker zijn daarom vrijwel gelijk gebleven. De dagelijkse dosis medicijnen die door een gemiddelde gebruiker in 2016 is gebruikt, is wel gestegen met 2,8% naar 784 DDD per gebruiker. Top tien stijgers
  In 2015 is de nieuwe generatie HVC-middelen in het basispakket. De behandeling voor hepatitis C patiënten is enorm verbeterd, de behandelcombinaties met “direct acting antivirals” (DAA) geven weinig bijwerkingen en 90% van de patiënten geneest binnen een aantal maanden. Het betreft dure middelen. In 2016 gebruikten ruim 6.000 patiënten deze middelen en de uitgaven stegen met 39% naar 139 miljoen euro. Daarnaast staan de antistollingsmiddelen rivaroxaban en apixaban ook in 2016 in de top 10 van grootste stijgers. Rivaroxaban en apixaban zijn directe trombineremmer en factor Xa-remmers en worden ook wel niet-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC’s) genoemd. De uitgaven en het aantal gebruikers van deze NOAC’s zijn opnieuw verdubbeld. Deze NOAC’s zijn in 2009 en 2012 op de markt gekomen en blijven stijgen in prijs en volume. De uitgaven in 2016 voor rivaroxaban zijn 27 miljoen euro voor 57.000 gebruikers, de uitgaven voor apixaban zijn 17 miljoen euro voor 31.000 gebruikers. Het nieuwe geneesmiddel nintedanib uit 2015, staat dit jaar direct in de top 10. Nintedanib is een proteinekinaseremmers voor patiënten met kanker. In 2016 is voor 362 patiënten 5,5 miljoen euro uitgegeven. Inzicht per regio
 Nieuw op de GIPdatabank zijn de regionale kaarten per geneesmiddelgroep. Opvallend is dat het aantal gebruikers van ADHD-middelen in Noord-Holland, Zeeland, ZuidOost Brabant, Twente en Limburg ruim onder gemiddeld is. Terwijl de overige regio’s ruim boven gemiddeld scoren. Het aantal gebruikers van pijnstillers is in het zuiden van het land ruim boven gemiddeld is, in de rest van Nederland wordt juist onder gemiddeld gebruikt. Hulpmiddelen
 Ten opzichte van het voorgaande jaar stabiliseren of dalen de uitgaven voor de meeste hulpmiddelen. De daling wordt met name veroorzaakt door de auditieve hulpmiddelen, van € 203 miljoen in 2015 naar € 140 miljoen in 2016, en de verzorgingsmiddelen, van € 501 miljoen naar €452...

Lees Verder
Alleen kosten hulpmiddelen stijgen nog
nov04

Alleen kosten hulpmiddelen stijgen nog

De GIPdatabank is geactualiseerd met de meest recente cijfers over 2014. De uitgaven voor geneesmiddelen in 2014 zijn vrijwel gelijk aan de uitgaven in 2013 en bedragen € 4,3 miljard. Bij de hulpmiddelenzorg stijgen de totale uitgaven met 2,2% naar € 1,5 miljard. In het Genees- en Hulpmiddel Informatie Project (GIP) verzamelt het Zorginstituut Nederland de gegevens over de ontwikkeling van het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen. Dit zijn de voornaamste groepen uit de rapportage van GIP. Geneesmiddelen De uitgaven aan allergenen zijn in 2014 met ruim € 12 miljoen gedaald ten opzichte van 2013. Allergeenextracten worden voorgeschreven voor allergische aandoeningen. De daling in de uitgaven wordt veroorzaakt doordat vanaf 2014 slechts een beperkt aantal allergeenextracten geregistreerd zijn. Alleen deze geregistreerde allergeenextracten worden nog vergoed door de zorgverzekeraars. Per 1 januari 2014 worden de fertiliteitshormonen die gebruikt worden bij een IVF-behandeling alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis kan de kosten van deze middelen afzonderlijk declareren bij de zorgverzekeraar. De uitgaven aan deze fertiliteitshormonen waren in 2013 ongeveer € 35 miljoen. Het gaat hier om relatief dure geneesmiddelen, waarvan de kosten jaarlijks meer dan gemiddeld stegen. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn met de fabrikanten en leveranciers van deze middelen te onderhandelen over lagere inkoopprijzen, waardoor de kostenstijging veel gematigder zal gaan uitpakken. Eind 2013 en begin 2014 is van verschillende geneesmiddelen het patent verlopen. Door het voorschrijven van de goedkopere generieke middelen zijn de uitgaven flink gedaald. Het gaat om de merknamen Coaprovel, Micardis, Seretides, Singulair, Xeloda en Maxalt. De uitgaven verminderden met zo’n 50 procent. De uitgaven aan macrogol combinatiepreparaten nemen in 2014 met 16% af naar € 38 miljoen. Deze daling in de uitgaven wordt veroorzaakt door de verschuiving van het aantal uitgiftes van de spécialités naar het generieke macrogol combinatie poeder. Het aantal uitgiftes van het generieke en goedkopere macrogol combinatie poeder is in 2014 ruim 2 keer zo hoog als het aantal uitgiftes in 2013. De invloed van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars is hier duidelijk zichtbaar. De grootste stijging in de uitgaven in 2014 is bij het geneesmiddel Colecalciferol. Colecalciferol wordt voorgeschreven aan patiënten met osteoporose en met een tekort aan vitamine D. Eind 2012 verscheen de NHG-standaard Fractuurpreventie. Bij matige fractuurrisico’s wordt aanvulling van in eerste instantie alleen vitamine D3 en zo nodig ook calcium geadviseerd. Door het opvolgen van de NHG-standaard en doordat er in 2012 en 2013 een aantal nieuwe middelen op de markt zijn gekomen, stijgen de uitgaven van colecalcirerol met 60% naar €35 miljoen in 2014. Hulpmiddelen De totale uitgaven voor hulpmiddelenzorg in 2014 bedragen € 1,48 miljard. In vergelijking met...

Lees Verder