“Het schrijnende aan dit leed is,  dat het niet nodig is”
mei01

“Het schrijnende aan dit leed is, dat het niet nodig is”

Schrikbarend veel astma- en COPD-patiënten gebruiken hun inhalatiemedicatie verkeerd. Hierdoor heeft het niet de werking die het kan en moet hebben. Tijdens het onlangs gehouden internationale congres over inhalatietechnieken benadrukten diverse inhalatiedeskundigen dat dit onnodig is. Met betere instructies, gedegen training en ehealth-toepassingen zullen patiënten hun inhalator op de juiste gebruiken, waardoor maximaal rendement uit de medicatie wordt gehaald. Meer dan zeventig procent van de ruim één miljoen longpatiënten in Nederland die een pufje gebruikt, puft verkeerd. Met als gevolg onnodige exacerbaties, vaker inzetten van noodmedicatie en ziekenhuisopnames. Het is overigens niet een typisch Nederlandse kwestie; in andere landen is de inhalatieproblematiek minstens zo groot, zo bleek tijdens het tweedagen durende IRW-congres dat midden maart in Groningen plaatsvond. IRW staat voor Inhalation Research Workgroup en bestaat uit een internationaal gezelschap van gerenommeerde inhalatiedeskundigen. “Het schrijnende aan dit leed is, dat het niet nodig is,” vertelt Paul Hagedoorn, inhalatietechnoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Het is veelal als gevolg van verkeerd inhaleren, waardoor de medicatie niet op de plek komt waar het zijn werking moet doet. Dat is jammer. Omdat het de kwaliteit van leven van deze longpatiënten bepaalt, maar ook omdat het financieel op de gezondheidszorg drukt én op de samenleving in zijn geheel vanwege arbeidsverzuim. En het is niet nodig. We weten namelijk al heel goed hoe inhalatiemedicatie het beste kan worden gebruikt. Zo weten we hoe optimaal kan worden geïnhaleerd met welk type inhalator. We weten welke inhalator het beste werkt bij welk type patiënt. We krijgen zelfs steeds beter inzichtelijk hoe we patiënten kunnen stimuleren therapietrouw te blijven; ook een serieus probleem rondom inhaleren. En op het gebied van ehealth komen steeds meer toepassingen die ervoor zorgen dat patiënten optimaal inhaleren en therapietrouw blijven. Dat is natuurlijk al heel wat. Zo ver zijn we sinds het gebruik van inhalatoren vijftig jaar geleden nog niet geweest. Maar zolang de slag van weten naar implementatie niet wordt gemaakt, blijft het merendeel van de longpatiënten dat een pufje gebruikt, dit verkeerd doen.” Hagedoorn, die internationaal wordt gezien als een van dé experts in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van inhalatietechnologie, was een van de sprekers tijdens het IRW-congres. Aan de rijksuniversiteit van Groningen leidt hij de afdeling inhalatietechnologie; een van de drie toponderzoekscentra wereldwijd op het gebied van inhalatietechnologie. Effectiviteit van inhalatietherapie Tijdens het congres werden diverse onderzoeken naar inhalatieproblematiek besproken. Zo vertelde Mathieu Molimard, hoogleraar farmacologie aan het academisch ziekenhuis in Bordeaux, over een grootschalige Franse observatie-studie uit 2015 naar het gebruik van inhalatoren onder COPD-patiënten; vanwege hoge leeftijd en lage inademingscapaciteit een groep met ernstige inhalatieproblemen. De effectiviteit van inhalatietherapie, zo legde hij uit, wordt bepaald door een...

Lees Verder