Regie vereist op vernieuwing digitale communicatie in de 1e lijn
mrt15

Regie vereist op vernieuwing digitale communicatie in de 1e lijn

Het huisarts informatiesysteem (HIS), het apotheek informatiesysteem (AIS) en het keteninformatiesysteem (KIS) zijn alle drie bedoeld voor registratie voor eigen gebruik. De systemen zijn dus los van elkaar ontwikkeld op basis van verschillende uitgangspunten en sluiten niet of onvoldoende op elkaar aan. De veldpartijen zelf zijn ervan overtuigd dat doorontwikkeling nodig is. Maar die vergt wel om regie en daarin zal de overheid een rol moeten spelen. HIS Het HIS is door hobbyende huisartsen bedacht. De eerste basis was administratie, de huisartsen wilden vooral een hulpmiddel om makkelijk te kunnen declareren. Dit was nog in de tijd van de Ziekenfondswet – gemiddeld was een derde van de patiënten particulier – maar die declaratiebehoefte veranderde met de komst van de Zorgverzekeringswet in 2006. Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig begonnen huisartsen ook patiëntgegevens in het HIS op te nemen. Vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging was de werkgroep Coördinatie Informatisering en Automatisering opgericht, met het doel de groene kaarten te vervangen door patiëntadministratie via A4. Uit het steeds formeler registreren ontstond gaandeweg het HIS Referentiemodel, dat steeds verder werd verfijnd. Een HIS moest feitelijk voldoen aan de WCIA-eisen maar dit bleek in de praktijk moeilijk te toetsen. Bovendien gingen niet alle bedrijven die inmiddels HIS’sen ontwikkelden mee in dit gedachtegoed. Een van die ontwikkelaars was PharmaPartners (waarover meer bij de tekst over AIS), dat een zodanig systeem ontwikkelde dat de huisarts nog slechts een domme terminal nodig had en bovendien meteen bestellingen kon plegen. Huisartsen konden hiermee ook in elkaars bestanden kijken, wat voor waarnemingen heel handig was want de huisartsenposten bestonden nog niet. OPG bood een soortgelijk systeem. In Zoetermeer en Almere bestaan nog steeds dergelijke grote clusters. Verder is het gebruik van een HIS dat via een application service provider wordt verzorgd – en dat dus werkt met een systeem dat elders in een datacenter op een server staat – inmiddels gemeengoed. Begrijpelijk, want de updates en de garantie van uptime waren voor de huisarts amper meer te regelen. De huisartsenmarkt is in omvang vrij stabiel: vijfduizend praktijken en ongeveer 11.800 huisartsen. Wie bedenkt dat het moderniseren van een HIS pas bij meer dan duizend patiënten financieel haalbaar is, begrijpt dat negen HIS-leveranciers veel is. Toch is de shake out in deze markt, die al eind jaren negentig werd verwacht, er nog steeds niet gekomen. Alle nu in gebruik zijnde HIS’sen voldoen in grote lijnen aan het HIS Referentiemodel, maar geen enkel HIS voldoet voor honderd procent aan de versie 2017. Een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging wees eens uit dat iedere huisarts wel ongeveer tevreden is over zijn HIS en...

Lees Verder