Akkoord moet verspilling medicijnen tegengaan
dec01

Akkoord moet verspilling medicijnen tegengaan

Negen organisaties hebben hun handtekening gezet onder het “Akkoord Afspraken prescriptieregeling”. Doel is verspilling van medicijnen te voorkomen. Patiënten die voor het eerst bepaalde geneesmiddelen voorgeschreven krijgen, krijgen deze mee voor maximaal 15 dagen. Gaat het om dure medicijnen van meer dan € 1000 per maand, krijgt de patiënt het eerste half jaar deze medicijnen mee voor maximaal een maand. Tevens is in het akkoord afgesproken dat bij intensieve zorg thuis, zoals in de laatste fase van het leven van de patiënt, steeds de patiënt en zijn naasten met de betrokken zorgverleners bepalen welke medicijnen nodig zijn en welke niet (meer). Zo gaat het om maatwerk, waarbij overbodig medicijngebruik wordt tegengegaan. Mooie stap Het akkoord is voortgekomen uit de oprichting van het Meldpunt Verspilling, die minister Schippers heeft ingesteld. Dit meldpunt ontving een kleine 25.000 meldingen en maar liefst 7.000 van deze meldingen ging over het feit dat mensen medicijnen overhielden. Mensen melden het zonde te vinden dat geneesmiddelen moeten worden vernietigd, omdat ze voor een te lange termijn zijn voorgeschreven. Minister Edith Schippers is het daarmee eens: ‘Het is zonde als medicijnen ongebruikt weggegooid moeten worden, zeker als dat door slimmer voorschrijven voorkomen kan worden. Ik ben blij met deze mooie stap.’ Effecten Afgelopen zomer heeft de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK) een nulmeting gedaan. Daaruit bleek dat medicijnen bij eerste uitgifte in meer dan 20% van de gevallen voor meer dan 15 dagen werden meegegeven. In 2017 wordt de meting opnieuw uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van het akkoord. Ondertekenaars Het akkoord is ondertekend door: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA). Zie bericht hierover van de Rijksoverheid Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Steven van Eijck: Apotheker onmisbare pijler
apr08

Steven van Eijck: Apotheker onmisbare pijler

Apothekers hebben het dieptepunt achter de rug, stelt Steven van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. “Apothekers zijn nodig om doelmatige zorg te realiseren. Belangrijk is wel dat patiënten op naam staan ingeschreven bij de apotheek. En apothekers moeten een zwaardere rol krijgen bij het vaststellen van het basispakket.” Een jaar of acht terug werd de beweging om de eerstelijns zorg rondom de patiënt te organiseren al in gang gezet. Niet geheel toevallig maakte op dat moment Steven van Eijck zijn entree in de zorg. De voormalig staatssecretaris Financiën werd gevraagd als voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hij heeft de huisarts de positie gegeven als regisseur van de zorg in de buurt van de patiënt. En namens de VELO, de club van samenwerkende zorgprofessionals in de eerste lijn, zet hij de lijnen uit: de huisarts is het fundament waarop de toekomst van de eerste lijn wordt gebouwd. Met de apotheker als onmisbare pilaar. Voorwaarde voor een succesvolle eerste lijn is dat het zorgbudget op een andere manier wordt vastgesteld, zo stelt hij.  “Het budget is nu een vast percentage van het bruto nationaal product. Schiet de gasprijs door de situatie in de Krim omhoog dan leidt een lager bruto nationaal product de omvang van het zorgbudget. En hebben we dat budget eenmaal vastgesteld dan vragen zorgverzekeraars aan de zorgaanbieders wat ze hiervoor aan zorg kunnen leveren. Pas aan het einde van die exercitie komt de patiënt om de hoek kijken: deze zorg gaan we jou leveren. Verkeerde benadering, want de zorgvraag van de patiënt komt helemaal aan het einde. “ Hoe moet het dan wel? “Pas als we weten wat familie, vrienden en de buurt aan zorg voor de patiënt kunnen organiseren gaan we de formele zorg vaststellen. Ook moeten we af van het bestrijden van aandoeningen en meer werken naar concrete doelstellingen. Neem die patiënt van 80 jaar met tal van aandoeningen. Wil die nog een nieuwe heup of een nieuwe chemo? Voegen deze therapieën uiteindelijk echt iets toe aan zijn kwaliteit van leven? Tot slot verwacht ik dat care en cure veel meer in elkaar vervlochten raken. De thuiszorg die een kijkje neemt in de koelkast van de patiënt en een verband legt met de gezondheid van de patiënt. In het spel rondom de patiënt zie ik twee centrale spelers: de wijkverpleegkundige en de huisarts.” Maar waar is de apotheker in dit spel? “De apotheker heeft een cruciale rol in de eerstelijnszorg. In nauw overleg met de huisarts en de wijkverpleegkundige moet hij het initiatief nemen om patiënten te begeleiden bij bijvoorbeeld therapietrouw. Voorwaarde is wel dat patiënten op naam staan ingeschreven bij de...

Lees Verder