Meer opgeloste medicijngerateerde problemen met medicatiebeoordeling
nov28

Meer opgeloste medicijngerateerde problemen met medicatiebeoordeling

Het beoordelen van de medicatie door een expertteam bestaande uit een arts en een apotheker leidt tot een afname van het aantal problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. De huisartsen waardeerden de adviezen van het expertteam en vinden deze werkwijze goed in te passen in de dagelijkse praktijk. Inzet van een expertteam leidt niet tot betere klinische uitkomsten voor de patiënt. Dit blijkt uit een studie van het Nivel en het VUmc naar het toepassen van medicatiebeoordelingen in de huisartsenpraktijk bij patiënten met recente ouderdomsklachten, zoals vallen, immobiliteit, duizeligheid, incontinentie of verminderde cognitie. Nivel- en VUmc-onderzoekster Floor Willeboordse is hier medio november op gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Geen betere klinische uitkomsten Medicatiebeoordelingen hebben tot doel om problemen bij het gebruik van geneesmiddelen te verminderen. Echter: het onderzoek toont aan dat medicatiebeoordelingen niet leiden tot betere klinische uitkomsten voor de patiënt. Wel leidt het tot meer opgeloste medicijngerelateerde problemen in vergelijking met de gebruikelijke zorg van de huisarts. Onvoldoende patiëntbetrokkenheid Uit de studie komt naar voren dat patiënten nog weinig betrokken worden bij medicatiebeoordelingen. Terwijl de informatie over problemen met het gebruik van geneesmiddelen die patiënten zelf aangeven van belang is bij de medicatiebeoordeling. Efficiëntie staat ter discussie Gebaseerd op de bevindingen in dit onderzoek zou verdere implementatie van deze uitgebreide systematische medicatiebeoordelingen bij grote groepen patiënten moeten worden heroverwogen. Er wordt bediscussieerd dat een dergelijke uitgebreide medicatiebeoordeling in de huidige praktijk in Nederland een inefficiënt instrument is. Een hoog-risicogroep die daadwerkelijk profiteert van een medicatiebeoordeling zal in de toekomst beter moeten worden geïdentificeerd. Drie aspecten In de Opti-Med studie in 22 huisartsenpraktijken bij ruim 500 patiënten is gekeken naar 3 aspecten: 1. het effect van medicatiebeoordelingen bij patiënten in de huisartsenpraktijk met recente ouderdomsklachten 2. de doeltreffendheid van medicatiebeoordelingen met een vast koppel van een arts en apotheker, die vervolgens de huisarts van de deelnemende patiënt adviseert 3. de patiëntbetrokkenheid over de actuele medicatielijst en ervaren medicatie-gerelateerde problemen Bron: Nivel Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
65-Plussers: Niet zelf betalen voor medicatiebeoordeling
jun18

65-Plussers: Niet zelf betalen voor medicatiebeoordeling

Een groot deel van de senioren die een periodieke medicatiebeoordeling moet krijgen, is niet bereid daarvoor zelf de kosten te dragen. Dat blijkt uit een actuele peiling van het onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van de seniorenorganisatie ANBO en de KNMP onder patiënten die in aanmerking komen voor zo’n beoordeling. “Omdat senioren vaak meerdere medicijnen van diverse artsen toegeschreven krijgen, loont het enorm om te kijken wat de wisselwerking tussen medicijnen is. Bij de medicatiebeoordeling kan bijvoorbeeld blijken dat er te veel medicijnen worden gebruikt, of dat de dosering moet worden aangepast.” Aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. De 65-Plussers die meer dan 5 medicijnen gebruiken, zouden zo’n medicatiebeoordeling moeten krijgen volgens de Richtlijn Farmacie: een periodieke evaluatie van het medicijngebruik door patiënt, huisarts en apotheker. Maar 58 procent geeft aan niet zelf te willen betalen voor de medicatiebeoordeling, terwijl 72 procent wel graag een medicatiebeoordeling zou  krijgen. Onder eigen risico Hoewel bij de medicatiebeoordeling zowel huisartsen als apothekers betrokken zijn, vallen de kosten hiervoor bij de apotheker onder het eigen risico. Den Haan: “Dat zorgt natuurlijk voor spanning in de uitvoering. Er is geen gelijkheid in de bekostiging. Op basis van deze steekproef signaleren we dat veel senioren zelf een medicatiebeoordeling niet willen betalen. Een gemis, want de medicatiebeoordeling bespaart niet alleen veel geld voor onnodig medicijngebruik, maar kan ook overbodige stapeling van bijwerkingen helpen voorkomen. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer pleiten ANBO en de KNMP dan ook voor de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico te houden.” Over dit onderzoek Het betreft een gezamenlijke online enquête van ANBO, KNMP en onderzoeksbureau MWM2. Aan de peiling deden 1204 van de 2848 uitgenodigde leden van het ANBO-seniorenpanel mee; een responsie van 42,3%. De peiling vond plaats van zaterdag 13 juni tot dinsdag 16...

Lees Verder
Medicatiebeoordeling verkleint risico op verkeerd gebruik
mrt11

Medicatiebeoordeling verkleint risico op verkeerd gebruik

Volgens RIVM-cijfers loopt een miljoen 65-plussers het risico op verkeerd medicijngebruik. De noodzaak tot medicatiebeoordeling is dus groot. Dat wordt ook geconstateerd in het rapport van Rinnooy Kan en Reibestein. Service Apotheek investeert hierin al enkele jaren en onafhankelijk onderzoek in haar opdracht toont nu de eerste grootschalige resultaten. De beoordeling verbetert de communicatie tussen apothekers en huisartsen. Een citaat uit de brief van Rinnooy Kan en Reibestein aan minister Edith Schippers van VWS: ‘Bij een kwalitatief hoogstaande extramurale farmaceutische zorg hoort een apotheker die vooral zorgverlener is. Een zorgverlener die weet of een patiënt een juist middel krijgt, die toezicht houdt op de totale medicatie van een patiënt, de therapietrouw bewaakt en die samenwerkt met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Wij vinden het belangrijk dat de apotheker als professional kan functioneren en dat deze in de eerstelijnszorg van de toekomst een centrale rol zal spelen. De apotheker van de toekomst is de specialist voor farmaceutische zorgverlening.’ Aldus deze Verkenners extramurale farmaceutische zorg op 28 februari 2013. Wat zijn de feiten? Het RIVM zocht op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2013 naar risico’s van polyfarmacie bij kwetsbare ouderen. Uit het rapport van M. Weda en L.C. Lemmens blijkt dat 30-45 procent van de 65-plussers, in totaal tussen 750.000 en één miljoen mensen, dagelijks vijf of meer geneesmiddelen gebruiken. Voor bijna 20 procent van de 75-plussers (circa 200.000 mensen) loopt dit aantal op tot meer dan negen. Sommige van deze medicijnen zijn niet, of niet meer nodig. Ook is er soms sprake van onderbehandeling: dan is een geneesmiddel wél nodig, maar wordt het niet voorgeschreven. Het onderzoek laat zien dat ongeveer 40 procent van de bewoners van verzorgingshuizen over- of onderbehandeld wordt. In de publicatie van juli 2013 constateert het RIVM dat de uitvoering van richtlijnen om medicatieveiligheid te verbeteren knelpunten kent. Geregeld kan informatie niet elektronisch worden uitgewisseld tussen zorgverleners en is hun samenwerking niet optimaal. Zo ontbreken soms afspraken tussen artsen en apothekers over de uitvoering van de jaarlijkse medicatiebeoordeling. Hoe reageren apothekers hierop? “Bij de Service Apotheek maken we die afspraken wel en zijn de meeste knelpunten weggenomen,” meldt Petra Hoogland, Apotheker Farmaceutische Zaken bij de organisatie uit Enter. “Inmiddels hebben 400 apothekers onze Service Apotheek Farmacotherapie Expert (SAFE) opleiding gevolgd, waarin ze worden geschoold als behandelaar en in een systematische aanpak van het uitvoeren van effectieve medicatiebeoordelingen. Ook hebben we de STRIP-methode van de Richtlijn polyfarmacie bij ouderen van de NHG, NVKG, OMS geïmplementeerd in onze opleiding. In een geautomatiseerde Service Apotheek Medicatie Review Tool (de SAMRT) worden de uitkomsten van de analyse en het behandelplan gestandaardiseerd en elektronisch opgeslagen....

Lees Verder
Medicatiebeoordeling in cijfers
feb18

Medicatiebeoordeling in cijfers

Op woensdag 13 februari ging het TV-programma Meldpunt van omroep Max over ouderen die te veel of de verkeerde medicijnen slikken. Wat leveren medicatiebeoordelingen op en hoe worden ze vergoed? De discussie gaat nu over de hoogte van de vergoeding die zorgverzekeraars ervoor geven en over de effectiviteit van de medicatiebeoordeling. De meeste zorgverzekeraars, die niet aanwezig waren in het TV-programma, vergoeden een deel van de kosten van deze beoordeling. Het beeld is heel wisselend, want ook kan gelden dat dit werk binnen de bestaande vergoedingen valt. Voor de effectiviteit hebben we contact opgenomen met Petra Hoogland, Apotheker Farmaceutische Zaken bij de Service Apotheek organisatie, die in Meldpunt aan het woord kwam. “Zoals ik nu kan zien, zitten we voor 2013 op 21.705 medicatiebeoordelingen. Per beoordeling levert dat gemiddeld 3,6 geneesmiddel gerelateerde problemen op. Dat betekent een totaal van 77.206  gesignaleerde problemen.” Wat doen de apothekers vervolgens met deze informatie? “Na 9.058  reviews is de medicatie in samenspraak met de behandelend arts en de patiënt gewijzigd. In 3719 medicatiebeoordelingen is 5.084 keer met het voorschrijven van een geneesmiddel gestopt. In 4115 reviews is 5070 maal een nieuw geneesmiddel voorgeschreven. De dosering en het gebruik zijn in 3054 beoordelingen 3667 maal gewijzigd, terwijl in 730 reviews 795 keer de toedieningsvorm veranderde.” Er blijkt nog een ander effect van de medicatiebeoordeling: de communicatie tussen de apotheker en de huisarts verbetert sterk. In FarmaMagazine van maart a.s. verschijnt een artikel over de medicatiebeoordeling en de samenwerking tussen zorgverleners. Tekst: Kees Kommer Fotografie:...

Lees Verder