Meewerken aan medicatiebewaking
jan19

Meewerken aan medicatiebewaking

De Health Base Redactiecommissie Medicatiebewaking zoekt nieuwe leden. Deze adviesraad van Health Base voor de medicatiebewaking in Pharmacom en Medicom en bestaat uit vrijwillig deelnemende apothekers en huisartsen. De Redactiecommissie Medicatiebewaking beoordeelt inhoudelijke wijzigingen en bewaakt de redactionele formule. Naast de apothekers van de afdeling Medicatiebewaking zijn vertegenwoordigers van de apothekers en artsen, die in de praktijk werken met Health Base Medicatiebewaking, lid van de raad. De commissie zoekt nu naar versterking met apothekers en huisartsen die belangstelling hebben voor medicatiebewaking. De taken in de Redactiecommissie zijn: – Beoordelen van voorstellen voor of wijzigingen in de medicatiebewaking op hun toepasbaarheid in de praktijk. – Adviseren over de uitgangspunten van de medicatiebewaking, vooral waar het hun toepasbaarheid in de praktijk betreft. – Leveren van input en wensen met betrekking tot medicatiebewaking uit de praktijk aan de afdeling Medicatiebewaking. – Stimuleren van het gebruik en de implementatie van de verschillende medicatiebewaking modules in de openbare apotheek en de huisartsenpraktijk. – Adviseren over de jaarlijkse inhoudelijke planning, ontwikkeld door de afdeling Medicatiebewaking. De Redactiecommissie vergadert vijf maal per jaar op woensdag van 10.30 tot 13.30 uur in Houten, inclusief lunch. De commissieleden ontvangen per vergadering een reis- en onkostenvergoeding. Wie belangstelling heeft om zitting te nemen in de Redactiecommissie, kan contact opnemen met Sander Borgsteede via medicatiebewaking@healthbase.nl of telefoon 088-68 88 886.  ...

Lees Verder
Clinical Rules scheidt kaf van koren
jan24

Clinical Rules scheidt kaf van koren

“Er zit een slim filter in. Hierdoor wordt het aantal medicatiesignalen kleiner. Van 50 bladzijden medicatiesignalen op één dag naar veel minder. Dat levert een veel efficiëntere medicatiebewaking op,” zegt apotheker Jaap Dik over Clinical Rules. FarmaMagazine verklaart nader. Is dit een opstap naar meer patiëntspecifieke farmaceutische zorg? Apothekers in Nederland hebben sinds kort meer bevoegdheden om zorg op maat te leveren. Zo ontvangen apothekers sinds 2013, na toestemming van de patiënt, laboratoriumgegevens over bijvoorbeeld de nierfunctie. Met die informatie en overige patiëntkenmerken kunnen apothekers de medicatiebewaking nauwkeuriger afstemmen op de behoefte van de individuele patiënt. Wat streven de initiatiefnemers van Clinical Rules, die zijn verenigd in Statusscoop, met een aanvullende stap in medicatieveiligheid na? Een veilige infrastructuur voor het uitwisselen van relevante patiëntgegevens, evenals een goed kennissysteem, ontbreken op dit moment. Terwijl de wetgever wel aanvullende voorwaarden voor medicatiebewaking heeft opgesteld. De bewaking vraagt om een bredere context van de patiënt, maar dan zonder een bulk van vals-positieve of vals-negatieve signalen. Is de veel gestelde vraag van apothekers naar labwaarden in dit verband een goed voorbeeld? Als een arts nu een aanvraag indient bij een laboratorium gebeurt dat veelal tegelijk met het uitschrijven van een recept. Dat recept gaat direct naar de apotheek, maar de uitslag van het lab komt een aantal dagen later binnen. In de nieuwe situatie meldt het lab de uitslag niet alleen aan de aanvrager maar signaleert ook bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat er een bepaling is uitgevoerd. Het gaat niet alleen om het tijdstip van de mutatie. Raakt de apotheker ook verlost van de eindeloze lijst van meldingen? In de relatie tussen de dossierhouder en het LSP is een kennissysteem geschakeld, dat voor de apotheker controleert of een mutatie in een dossier een actie verlangt. Meldingen die onnodig zijn, als bijvoorbeeld de uitslag van een lab goed is, worden voorkomen. Alleen wat wordt gemeld, vraagt om een beoordeling door de apotheker. Naast de lab-uitslagen zijn gegeven over intoleranties, contra-indicaties, allergieën opgenomen. Die hoeven niet meer worden afgeleid uit de medicatie van de patiënt, maar komen direct van de bron: de professionele samenvatting van het huisartsinformatiesysteem. Dat geldt ook voor het passeren van een leeftijdsgrens of wanneer een nieuwe diagnose is gesteld. Hoe functioneert Clinical Rules? De analyse vindt plaats doordat in samenwerking met de AIS-leverancier en het LSP de gegevens ‘onder water’ door de Clinical Rules Reporter geanonimiseerd worden uitgewisseld met de centraal beheerde Clinical Rules Engine, waar potentiële problemen worden gesignaleerd. Hoe kan een apotheker van een beslissingsondersteunend systeem als Clinical Rules gebruik maken? Clinical Rules veronderstelt een goed draaiend LSP met voldoende aansluitingen van zorgverleners. Bovendien moet integratie met het...

Lees Verder