Poliklinische apothekers: Regie over opname en ontslag
mei14

Poliklinische apothekers: Regie over opname en ontslag

Steeds meer poliklinische apothekers hebben de regie over het medicatiedossier bij opname en ontslag. Zorgverzekeraar Menzis financiert de inbreng van poliklinische apotheken en ziekenhuizen met een prijs voor de opname- en ontslaggesprekken. “Dit  hoort meer bij ziekenhuisapotheken en de (poli)klinische apotheken en minder bij openbare apothekers”, stelt Henk Eleveld van Menzis. Als er geen opnamegesprekken met patiënten worden gehouden en alleen wordt afgegaan op de gegevens van de elektronische systemen zoals OZIS of de uitdraai van de apotheek, dan is er in 30 tot 50 procent van de medicatiedossiers bij opname en ontslag iets mis. Dat percentage kan fors dalen als er gestructureerd opname- en ontslaggesprekken worden gevoerd. Dat er veel mis kan gaan bij opname en ontslag van patiënten in ziekenhuizen, herkent Bart van den Bemt. Hij doet onderzoek naar dit fenomeen, is apotheker in de St. Maartenskliniek en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Poliklinische Farmacie (NVPF). Volgens de NVPF kunnen (poli)klinische apothekers een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg aan hun patiënten. “(Poli)klinische apothekers hebben korte lijnen met medisch specialisten. Zij zijn betrokken bij het beleid rondom specialistische geneesmiddelen in het ziekenhuis, maar ook op de polikliniek en daarbuiten. Essentieel is wel dat er goede uitwisseling van gegevens is met eerstelijns apotheken en andere zorgverleners. Tot enkele jaren terug was er echter onvoldoende structuur in opname en ontslag en bij de overdracht. Daarom is er in 2008 de richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’ gekomen. Wanneer je uitgaat van het feit dat je zorg het beste kan organiseren in de driehoek, patiënt-arts-apotheker, kun je deze gesprekken het beste vanuit het ziekenhuis regelen”, stelt Van den Bemt. Groot belang Het belang van regie over het medicatiedossier bij opname en ontslag is groot. Dat vindt ook Menzis. De zorgverzekeraar financiert direct de opname- en ontslagactiviteiten van de apotheken sinds de mogelijkheid ontstond per 1 januari 2012. Menzis is nu de enige zorgverzekeraar die de financiering van opname en ontslag apart financiert, naast financiering van het totale ziekenhuis Dat wil niet zeggen dat de andere zorgverzekeraars er het belang niet van inzien en het niet financieren. De meeste zorgverzekeraars vinden dat namelijk de werkzaamheden van de poliklinische apotheken al verrekend zijn in het totale budget van het ziekenhuis. Menzis betaalt nu 4,50 euro per patiënt voor opname en 10 euro voor ontslag. De richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’ toont aan dat er meer moet gebeuren dan voorheen.  Een groot aantal ziekenhuizen geeft al invulling aan de gesprekken met de patiënten. Zo zijn in Groningen de gesprekken tijdens opname en ontslag onderdeel van de totale screening van de patiënt. In Assen is er sprake van een...

Lees Verder