Gesponsord onderzoek minstens zo goed
aug14

Gesponsord onderzoek minstens zo goed

Het wordt vaak gedacht: studies van geneesmiddelenfabriakanten zijjn inferieur aan onafhankelijk onderzoek. Op 26 augustus a.s. toont Marlies van Lent bij haar promotie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van Radboudumc aan dat dit een vooroordeel is. Fabrikanten en onafhankelijke instanties financieren regelmatig studies naar werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen. Medisch ethische toetsingscommissies (METC’s) beoordelen de studieprotocollen vooraf, openbare trialregisters bevatten informatie over studiekarakteristieken tijdens de studie en medische tijdschriften publiceren resultaten na afloop. De financieringsbron en de richting van de resultaten kunnen invloed hebben op kritische elementen van een studie. Vaker positief Marlies van Lent onderzocht de correspondentie van METC’s, gegevens uit trialregisters en artikelen over geneesmiddelenstudies met commentaren van externe reviewers. Alle studies bleken vaker positieve dan negatieve resultaten te rapporteren, ongeacht de sponsor. METC’s en reviewers van artikelen hadden vaker commentaar op de methodologie en statistische onderbouwing van niet-industrie studies dan van door de industrie gesponsord onderzoek. Discrepanties tussen informatie in trialregisters en de uiteindelijke publicatie kwamen bij industriegesponsorde studies minder vaak voor. Tekortkomingen niet bevestigd Van Lent concludeert dat er nog veel verbeterd kan worden in de kwaliteit en transparantie van geneesmiddelenstudies, ongeacht de sponsoring. De algemene opvatting dat financiering door farmaceutische bedrijven kan leiden tot ernstige tekortkomingen kon niet worden bevestigd. Marlies van Lent (1987) studeerde Biomedische wetenschappen in Nijmegen en behaalde haar masterdiploma in 2010. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit op de afdeling Farmacologie-Toxicologie en het Clinical Research Center Nijmegen van het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut RIHS. Momenteel is zij werkzaam als onderzoekscoördinator binnen het Hemofilie Behandelcentrum van het Radboudumc. Tekst: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Betrek meer ouderen bij medicijnonderzoek
apr18

Betrek meer ouderen bij medicijnonderzoek

Deze week promoveerde arts/klinisch farmacoloog Erna Beers van het UMC Utrecht. “Het lage percentage ouderen in onderzoeken van geneesmiddelen voor ziekten die voorkomen bij jongere én oudere volwassenen is een probleem,” betoogde ze. Wat zijn de feiten? Medicijnonderzoeken leveren niet altijd de juiste kennis op die nodig is bij de behandeling van oudere patiënten. In haar promotieonderzoek analyseert Beers onder meer 114 klinische onderzoeken voor de registratie van 12 geneesmiddelen. Zeven van de 12 geneesmiddelen zijn bedoeld voor ziekten die specifiek voorkomen op oudere leeftijd. Maar bij de andere 5 geneesmiddelen zijn ouderen ondervertegenwoordigd. In de onderzoeken van die 5 geneesmiddelen is het percentage ouderen maar 9%. Slechts 1% van de deelnemers is minimaal 75 jaar. In onderzoeken naar geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2 is bijvoorbeeld 20% van de deelnemers ouder dan 65 jaar en 2% is 75+. Beers: “Terwijl in ontwikkelde landen de meerderheid van de diabetespatiënten ouder is dan 65 jaar en 15 procent ouder is dan 80 jaar.” Beers doet twee aanbevelingen. Zij pleit voor een nog betere vertegenwoordiging van ouderen in medicijnonderzoeken voordat een geneesmiddel wordt toegelaten tot de markt. Daarnaast zijn na toelating tot de markt onderzoeken nodig waarin ‘echte’ patiënten worden gevolgd die de geneesmiddelen gebruiken, zodat zo snel mogelijk aanvullende kennis beschikbaar komt. Beers voerde haar onderzoek uit aan het Expertisecentrum Farmacotherapie bij Ouderen, geïntegreerd in de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht, in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacie van hetzelfde ziekenhuis en het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences van de Universiteit Utrecht. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder