DVN deelt met leden de zorgen over Menzis
dec13

DVN deelt met leden de zorgen over Menzis

Zorgverzekeraar Menzis gaat op de stoel van de behandelaar zitten, zegt directeur Olof King van de Diabetesvereniging Nederland. In een bericht aan de leden schrijft hij: “Menzis gaat zo in de praktijk bepalen welke insuline of welk hulpmiddel je gaat gebruiken. Dit vindt DVN onaanvaardbaar: behandelaar en patiënt bepalen samen de diabetesbehandeling.” Eind november vond een gesprek plaats tussen de directies van Diabetesvereniging Nederland en zorgverzekeraar Menzis. Aanleiding voor het gesprek waren de zorgen van DVN over het beleid van Menzis. Na het gesprek heeft Menzis schriftelijk gereageerd op de openstaande vragen. Helaas heeft Menzis onze zorgen niet kunnen wegnemen, bericht DVN afgelopen week. Zorgen onveranderd DVN stelt vast er alles aan gedaan te hebben om het inkoopbeleid 2016 van Menzis aan te passen op de punten die zij zorgelijk vinden voor patiënten. Daarbij speelt de inzet van een biosimilar voor insuline ook een rol. Menzis heeft daarmee niets gedaan. De enige handreiking die Menzis heeft gedaan is om in 2016 regelmatig op directieniveau te overleggen over het inkoopbeleid 2017. Dat is een verbetering en op die uitnodiging gaat DVN graag in, maar daarmee blijven onze zorgen over het huidige beleid onveranderd. Federatie ook ontstemd Ook de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), waarbij onder andere diabeteshuisartsen en -internisten zijn aangesloten, is ontstemd. “Wij maken ons met DVN zorgen”, reageert directeur Inge de Weerdt. “Volgens ons is het idee dat zorgvragers, zorgverleners en zorgverzekeraars samenwerken. Van dat idee zien wij in het opereren van Menzis weinig terug. Wat er ook achter zit, het lijkt ons een heilloze strategie. Wij zijn voor afspraken, niet voor dictaten.” Zonder afstemming De Diabetesvereniging ziet keer op keer dat Menzis het beleid bepaalt vanachter het bureau, bijvoorbeeld waar het gaat om diabeteshulpmiddelen. Zonder afstemming met zorgverleners en patiëntenvereniging, meldt DVN. Daardoor heeft Menzis geen oog voor de consequenties van dit beleid voor patiënten. De boodschap aan de leden conclusie is dan ook: ‘Bent u verzekerd bij Menzis en vindt u het belangrijk dat u samen met uw zorgverlener bepaalt welke diabeteszorg u krijgt? Vraag u dan af of u goed zit bij Menzis.’ Diabetesvereniging Nederland blijft het beleid van Menzis monitoren en komt in actie wanneer ze ziet dat de belangen van mensen met diabetes geschaad worden. Onder redactie van: Kees Kommer    ...

Lees Verder
DVN: Menzis slaat plank mis
okt16

DVN: Menzis slaat plank mis

Het preferentiebeleid dat zorgverzekeraar Menzis voor 2016-2017 heeft ingezet op diabetesmedicatie, is de Diabetesvereniging Nederland in het verkeerde keelgat geschoten. Het gaat om de insuline glargine (Lantus), waarvan de biosimilar-variant Abasaglar bestaat. Het preferentiebeleid houdt in dat Menzis voor deze soort insuline aanwijst op welk merk haar verzekerden nog recht hebben en andere merken uitsluit. Olof King, directeur van de diabetesvereniging, meldt dat het besluit van Menzis tot stand is gekomen zonder afstemming met zorgverleners in de de Nederlandse Diabetes Federatie en Diabetesvereniging Nederland. “Overleg en onderling respect zouden kernwaarden moeten zijn in de relatie tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten. Menzis slaat dus echt de plank mis.” Ook de internisten en de Nederlandse Diabetes Federatie keuren volgens DVN de werkwijze van Menzis af. Standpunt Biosimilars zijn goedkoper dan de originele medicijnen en dragen daarmee bij aan de betaalbaarheid van de zorg. Maar kosten mogen volgens DVN nooit alleen de reden zijn om de behandeling van een patiënt aan te passen door een nieuw geneesmiddel te gaan gebruiken. “Diabetesvereniging Nederland wil samen met zorgverleners duidelijk afspreken onder welke voorwaarden het verantwoord is om over te stappen op het gebruik van een biosimilar. Wij vinden dat een zorgverzekeraar deze afspraken dient te volgen.” Evenals de internisten vindt DVN dat arts en patiënt samen de beslissing nemen over de uitwisselbaarheid van de insuline. “Overzetten op een biosimilar mag alleen onder strikte begeleiding van een arts en alleen als de patiënt er zelf, na goed geïnformeerd te zijn, mee instemt, dat is het standpunt van DVN.” Brief Diabetesvereniging Nederland verwacht dat het beleid van Menzis over biosimilars de kwaliteit van zorg negatief beïnvloedt. Menzis moet goede zorg faciliteren, niet definiëren. Diabetesvereniging Nederland heeft daarom in een brief aan Menzis geëist dat de zorgverzekeraar dit beleid aanpast. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder