PharmaPartners neemt MijnMedicijncoach over
feb05

PharmaPartners neemt MijnMedicijncoach over

PharmaPartners heeft per direct de activiteiten rondom MijnMedicijncoach.nl overgenomen van 2Comply. MijnMedicijncoach.nl is een patiëntenportaal gericht op het bevorderen van de therapietrouw van chronische medicatiegebruikers. “MijnMedicijncoach.nl faciliteert zelfmanagement van patiënten door het geven van betrouwbare geneesmiddelinformatie, een actueel medicatieoverzicht, begeleiding bij het medicijngebruik en het faciliteren van een makkelijk contact met huisarts en apotheker. Hierdoor krijgen patiënten een beter beeld van hun aandoening en therapie. Zij slikken hun medicijnen niet meer omdat het moet, maar omdat zij dat willen”, aldus Sander de Jong, Managing Director PharmaPartners Farmacie. Onderzoek wijst uit dat geneesmiddelen vaak niet of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor blijft het gewenste resultaat uit en kunnen in het ergste geval complicaties ontstaan. Door het verbeteren van de therapietrouw en juist gebruik, draagt MijnMedicijncoach.nl bij aan meer doelmatige en veilige zorg. Gezondheidswinst Het ministerie van VWS stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun gezondheid. PharmaPartners ondersteunt deze ambitie al langere tijd met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net, dat volledig geïntegreerd is met het apotheekinformatiesysteem Pharmacom en huisartspraktijkinformatiesysteem Medicom. Door toevoeging van MijnMedicijncoach.nl aan het productportfolio krijgen mensen met een chronische aandoening nog meer mogelijkheden om makkelijk en verantwoord om te gaan met hun gezondheid. “Rekening houdend met de aandacht voor substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg, zien we met deze toepassing een kans om meer gezondheidswinst tegen reële kosten te stimuleren en realiseren. Een ambitie die onze klanten ook dagelijks nastreven,” aldus Dorinda van Oosten, Managing Director PharmaPartners Huisartsenzorg. Chronisch medicatie 2Comply is in 2005 opgericht door zorgverleners die een oplossing wilden bieden aan gebruikers van chronische medicatie. Deze moest bovendien grootschalig toe te passen zijn en op de individuele gebruiker worden afgestemd. Die oplossing werd MijnMedicijncoach.nl. De ontwikkeling kwam tot stand met steun van enkele grote farmaceutische bedrijven en wordt ondersteund door diverse partners, waaronder patiëntenorganisatie NPCF, NIVEL en het Pharmo Instituut. Alcura, Boots, Alphega en Kring apotheken zijn klant van 2Comply. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder

De therapietrouw verbetert gemiddeld met een factor 2

Uit welk land de patiënt ook komt, therapietrouw is hij niet. Dat bleek uit onderzoek van WHO (World Health Organisation). Van Amerika tot Uganda, van Rusland tot Nederland: de helft van de mensen met een chronische aandoening gebruikt na een jaar zijn medicijnen niet meer, om maar een voorbeeld te noemen. Waar ligt dat nu aan? En, belangrijker: wat kun je eraan doen? In 2005 spraken twee artsen en een apotheker daarover. Ze waren er vrij snel uit: het werd hoog tijd dat therapietrouw ‘2.0’ ging. De apotheker was Sjoerd Komen. De artsen waren Paul de Wit en Jan Veldhuizen. Sjoerd: “We zeiden tegen elkaar: daar moet toch iets aan te doen zijn! Het duurde niet lang voordat een concept vorm kreeg.” Dat concept werd ‘Mijnmedicijncoach’, een digitale interventie die het driemanschap zelf doorontwikkelde binnen een speciaal daarvoor opgerichte firma, genaamd 2Comply. ‘Moet van de dokter’ Er zijn twee oorzaken aan te wijzen die de therapieontrouw van patiënten verklaren: beperkte betrokkenheid bij hun therapie en onwetendheid over de werking van de medicijnen. Sjoerd: “Vraag de gemiddelde patiënt waarom hij medicijnen slikt, en het antwoord is vaak: ‘Omdat het moet van de dokter’. Met andere woorden: het volgen van de therapie is niet iets van hemzelf, maar wordt hem van buitenaf opgelegd. Ze krijgen een briefje van de huisarts, halen hun (herhaal)recept op bij de apotheek, en gaan naar huis. Vervolgens maakt de patiënt een voornamelijk onbewuste afweging: hoe ernstig ervaar ik mijn aandoening? Welke (positieve of negatieve) gevolgen ondervind ik van mijn medicijngebruik? Merk ik er wel iets van als ik mijn medicijnen niet slik?” Als de antwoorden respectievelijk ‘nee’, ‘gering’ en ‘weinig’ zijn, kan de patiënt al snel besluiten om te stoppen met het medicijngebruik. “Als het bijvoorbeeld om hoge bloeddruk gaat, beseft de patiënt blijkbaar niet dat de schadelijke gevolgen op lange termijn groot kunnen zijn, ook al merk je er nu weinig van.” Dus is de vraag: hoe betrek je de patiënt actief bij zijn medicijngebruik en hoe maak je hem bewust van het belang van de therapie? Op basis van die vragen werd Mijnmedicijncoach ontwikkeld. Patiënt empowerment Mijnmedicijncoach is een internetapplicatie, gebaseerd op de drie pijlers waarop ook patiënt empowerment is gebaseerd: informeren, begeleiden en verbinden. Sjoerd: “Wanneer de patiënt inlogt, krijgt hij in een gepersonaliseerde omgeving onafhankelijke informatie over zijn aandoening en (de werking van) zijn eigen medicijnen. Die informatie wordt aangevuld met weblinks naar relevante sites en nieuwsberichten.” In een motivatiemodule leert de patiënt de voor- en nadelen van zijn therapie afwegen. Daarnaast kan hij vragenlijsten invullen waarin hij aangeeft wat hij verwacht van de therapie en hoe hij zijn medicijnen gebruikt. Als...

Lees Verder