Monique Kappert (KNMP): ‘Samenwerking apotheker/huisarts krijgt steeds beter vorm’
jun01

Monique Kappert (KNMP): ‘Samenwerking apotheker/huisarts krijgt steeds beter vorm’

Monique Kappert, manager afdeling zorgonderzoek & innovatie bij de KNMP, is positief over de toekomst van het vak van de openbare apotheker. Het feit dat in de farmaceutische zorg steeds meer de individuele patiënt centraal komt te staan speelt een belangrijke rol in dit optimisme. Maar de samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn, waaronder ook de huisarts. De toekomstvisie die de KNMP eind 2014 het licht deed zien, gaat uit van de toekomstvoorspellingen over de inwoners van Nederland. Kappert: “We weten op basis van die toekomstvoorspellingen dat een deel van de achttienjarige meisjes die nu in ons land wonen de honderd jaar zullen bereiken. We leven steeds langer omdat we steeds gezonder gaan leven, met als gevolg dat we als samenleving met andere ziektebeelden te maken zullen krijgen. Waar nu diabetes en hart- en vaatziekten de boventoon voeren, zullen we in de toekomst steeds meer te maken krijgen met ouderen met bijvoorbeeld dementie of COPD. Daar moeten we op inspelen. Ook zullen we een antwoord moeten vinden op de kostenvraag die deze langere levensverwachting met zich meebrengt. En op de vraag hoe we het probleem ondervangen van het tekort aan verzorgenden voor al die ouderen. Een belangrijk deel van het antwoord op deze vragen ligt in de verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns gezondheidszorg en van behandeling naar preventie. Door met elkaar samen te werken, kunnen de zorgaanbieders in de eerste lijn een essentiële rol spelen in die preventie, en in het begeleiden van de mantelzorgers die een deel van de taken zullen moeten overnemen van de verzorgenden.” Individuele benadering Onder die professionals in de eerste lijn is een belangrijke rol weggelegd voor de openbare apotheker en de huisarts, stelt Kappert. “Voor beiden is een taak weggelegd om meer te kijken naar wat de individuele patiënt nodig heeft”, zegt ze. “Een oudere die bewust en gezond leeft en slechts één geneesmiddel gebruikt, vraagt om een andere benadering dan een oudere die laaggeletterd is en bij wie sprake is van polyfarmacie. Door met die verschillen rekening te houden, kunnen ze het zorgproces efficiënter inrichten. Dat we hierin het meest kunnen bereiken als de huisarts en de openbaar apotheker goed samenwerken voor deze patiënten is duidelijk. Daarom speelt die samenwerking ook een belangrijke rol in onze beleidsontwikkeling. Op de dossiers waarop dit van toepassing is, werken we hiervoor ook samen met andere zorgverleners in de eerste lijn, maar ook met andere stakeholders en bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers.” Er zijn ook al pilots waarin deze samenwerking goed tot zijn recht komt. Kappert vertelt: “Een mooi voorbeeld vind ik op het gebied van kwetsbare ouderen van onder andere de werkgroep...

Lees Verder