De basis is gelijkwaardigheid: multidisciplinaire zorg
dec10

De basis is gelijkwaardigheid: multidisciplinaire zorg

Samenwerken: het is de kurk waarop de eerste lijn en de farmaceutische zorg moeten draaien. “Geen bedrijfsverzamelgebouwen maar saamhorige zorg”, is het credo van Rob Beereboom, directeur van de samenwerkende apothekers in Alphen aan den Rijn, verenigd in de organisatie Sprint. “Altijd op gelijkwaardige basis met huisartsen en fysiotherapeuten.” “Wij staan voor multidisciplinaire zorg waarin huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en medebehandelaars en gelijkwaardig zijn. Opgezet vanuit de zorgvraag, met een zo zelfstandig mogelijke patiënt die standaard in de eerste lijn zit, met waar nodig een uitstapje naar een specialist. Met gedeelde informatietechnologie en steeds meer gericht op thuiszorg en de gemeente.” Zorggroep met meerdere disciplines Al is 2003 verenigden zich de apothekers in Alphen aan den Rijn, een gemeente in het Zuid-Hollandse Groene Hart met zo’n 70.000 inwoners, in de organisatie Sprint. Daarbij zijn nu acht apotheken in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Ter Aar aangesloten. In de Alphense vestiging in het Gezondheidscentrum Dillenburg ontstond als eerste de vraag naar multidisciplinaire zorg. “Maar wel op gelijkwaardige basis tussen huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. De zorgverleners willen meer bieden dan een bedrijfsverzamelgebouw. Ze zijn overtuigd van de waarde van farmacotherapie en medicatiebeoordeling om complicaties bij chronisch zieke patiënten te voorkomen én om hen uit het dure ziekenhuis te houden. Ze stellen zich gezamenlijk op als hoofdaannemer van ketenzorg met inmiddels vijf zorgprogramma’s.” In 2008 en 2009 volgden gesprekken met zorgverzekeraars en via Zorg & Zekerheid in Leiden is toen de GEZ-module voor Gezondheidscentrum Dillenburg gecontracteerd. “In tegenstelling tot de meeste zorggroepen zijn wij vanaf het begin op meerdere disciplines georiënteerd geweest. We dachten vanuit de zorg, niet vanuit het geld,” aldus Rob Beereboom. Dit sprak aan en zo wonnen met het “Model Alphen” de Achmea Eerstelijns Innovatieprijs 2012. Overkoepelend verband Inmiddels zijn vijf GEZ-modules gecontracteerd. “Om te voorkomen dat we op al die plekken opnieuw het wiel uitvinden, zoeken we naar een groot, overkoepelend samenwerkingsverband. Dat is niet eenvoudig, het is het slot van het proces van solistisch zorg verlenen naar volledig geïntegreerd samenwerken. Met voor de apotheker een nieuwe rol in farmaceutische zorg,” licht Rob Beereboom toe. “We hebben een subsidie uit het programma ‘Op één lijn’ van ZonMw gekregen om dat proces vorm te geven. Het spreekt voor zich dat je de krachten op facilitair niveau moet bundelen, dat je afspraken namens alle zorgverleners op stadsniveau moet kunnen maken. Zoals je met ziekenhuizen en specialisten centraal het overleg moet inzetten. Toch is er angst voor nieuwe managers en angst om zelfstandigheid op te geven. Daarom wordt ervoor gepleit om niet te overhaasten en de samenwerking ‘organisch’ te laten groeien. Op zorginhoud vinden de partners elkaar immers heel snel.” Innovatieve...

Lees Verder