NControl – “We nemen apothekers werk uit handen”
feb07

NControl – “We nemen apothekers werk uit handen”

Wat in 2010 begon als basisapplicatie voor zelfstandige openbare apothekers, is in drie jaar tijd uitgegroeid tot de meest complete online ondersteuning in de Nederlandse farmacie. Algemeen manager Paul Does is trots op datgene wat met NControl is bereikt. En het eind is nog niet in zicht. “Paul Does, als algemeen manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, sales en communicatie van NControl, kan het zelf bijna niet meer bijhouden, zo snel gaan de ontwikkelingen rondom NControl, de online applicatie voor de zorginhoudelijke en bedrijfseconomische ondersteuning van de zelfstandige openbare apothekers. Wat 1 januari 2010 begon als basisapplicatie is in krap drie jaar tijd uitgegroeid tot de meest complete online ondersteuning voor deze doelgroep. Does: “Het doel van NControl is de apotheker te ondersteunen in zijn werk en zijn toegevoegde waarde duidelijk te maken. Hij staat elke dag aan de balie, heeft contact met patiënten, voert gesprekken met de huisarts, maar hij kan dat werk niet altijd inzichtelijk maken. Je registreert nu eenmaal niet elk gesprek met een patiënt. Dat is jammer, want daardoor kan hij niet aantonen hoe waardevol zijn werk is. En dat is wel nodig, want apothekers hebben contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Die willen weten wat deze farmaceutische zorgverlening hen oplevert.” Met NControl kan het werk van de apothekers wel inzichtelijk worden gemaakt, vervolgt Does. “Bijvoorbeeld doordat onze infrastructuur zorgt voor een informatie-uitwisseling tussen het Apotheek Informatiesysteem (AIS) van de apotheker en de centrale computer van NControl. Bovendien zijn in NControl alle contractafspraken vastgelegd die de apothekers hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Een zelfstandige apotheker die deelneemt aan NControl vinkt aan welke contracten met zorgverzekeraars hij heeft. Op die manier kunnen wij vaststellen wat zijn verplichtingen zijn, zowel zorginhoudelijk als bedrijfseconomisch. We doen dat doordat we real time informatie uitwisselen met de apotheker. NControl kan bijvoorbeeld in een fractie van een seconde vaststellen of een bepaalde verstrekking conform de afspraken is die apotheker met de zorgverzekeraar heeft gemaakt. Wanneer dat niet zo is, dan kan NControl daarover een bericht sturen naar het beeldscherm van de apotheker. Deze weet dan: O ja, ik moet een ander geneesmiddel afleveren.” Continu real time berichten versturen zou betekenen dat de apotheker daar telkens real time op moet reageren. “Dat zou echter een verstoring van zijn werkproces betekenen en dat willen we niet. De meeste informatie slaan we daarom op als rapportage in Mijn-NControl, dat is een beveiligde omgeving waar de apotheker alle voor hem relevante informatie kan terugvinden, zowel over de zorgverleningsprocessen als zijn bedrijfsvoering. Hij is de enige die toegang heeft tot deze bedrijfsinformatie. Die toegang hebben wij niet, wat dat betreft staat privacy hoog in ons vaandel.” NCare NControl doet...

Lees Verder