2020: Ziekenhuisopnames door medicatiefouten fors gedaald
mrt10

2020: Ziekenhuisopnames door medicatiefouten fors gedaald

Als in 2020 weer een onderzoek naar ziekenhuisopnames door medicatiefouten wordt gehouden dan laten de cijfers een radicaal ander beeld zien. Met dank aan de patiënt die zijn medicatiedossier beheert. Lies van Gennip, directeur Nictiz: “Het aantal ziekenhuisopnames door medicatiefouten kan alleen dalen als huisartsen en apothekers de patiënt als partner zien.” En vanaf 2019 mogen artsen alleen medicatie voorschrijven als zij daadwerkelijk beschikken over een actueel medicatiedossier. Nictiz is het landelijk expertisecentrum in standaardisatie en e-health. Door de overheid in het leven geroepen is Nictiz de organisatie die de zorg helpt met standaarden en ICT. Hoe digitaal is de Nederlandse zorg eigenlijk? “Internationaal valt op dat ons land erg hoog scoort met digitalisering in de zorg. Bijna alle huisartsendossier zijn digitaal, bijna alle huisartsen wisselen gegevens uit met apothekers en alle apothekers krijgen digitale signalen bij interacties van geneesmiddelen. Daarin lopen we dus voorop ten opzichte van de rest van de wereld.” Missie geslaagd dus? “Dat is een te snelle conclusie. Er staan twee grote uitdagingen te wachten. De eerste is de uitdaging om de patiënt meer te betrekken bij het digitale zorgproces. Willen we dat de patiënt actief meegaat doen in dat zorgproces, dan moet het voor de patiënt ook mogelijk zijn om informatie in een medicatiedossier te stoppen of informatie eruit te halen. De huidige systemen in de zorg zijn echter verouderd en dateren uit de tijd dat de informatie-uitwisseling uitsluitend nodig was tussen de zorgprofessionals onderling. De patiënt digitaal aansluiten op dit systeem is daarom lastig. Internationaal gezien lopen we hierin zelfs achter, al zijn we bezig met een inhaalslag. De tweede uitdaging ligt in wat ik noem het hergebruik van gegevens. In de zorg is heel veel informatie beschikbaar. En tussen de zorgverleners vindt op patiëntniveau ook veel informatie-uitwisseling plaats. Dat biedt de mogelijkheid om data aan elkaar te koppelen en analyses te maken om zo inzichtelijk te krijgen welke therapie ‘werkt’ en welke zorg beter kan, welke patiënten wel in staat zijn zelf de regie over de gezondheid te nemen en welke patiënten iets extra’s nodig hebben. Zou je denken, want dat hergebruiken en koppelen van data, daar zijn we niet zo goed in. Een goed voorbeeld is de discussie om labdata over de nierfunctie beschikbaar te stellen aan apothekers. Met deze data kan de apotheker de dosering afstemmen op de individuele patiënt. Beschikbaar stellen van dit soort data is echter nog steeds niet goed geregeld.” Wat is de drempel dan? “Technisch is alles mogelijk. Uiteraard moet er dan wel geïnvesteerd worden in de systemen en moeten de werkprocessen worden aangepast, maar er zijn geen technische barrières. In de praktijk lopen we echter...

Lees Verder
Weet jij wat je slikt?
aug12

Weet jij wat je slikt?

Op veel momenten in het zorgproces ontbreekt het actuele overzicht van medicijnen die patiënten op dat moment daadwerkelijk gebruiken. In het programma ‘Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid’ van Nictiz krijgen patiënten via een app of een website toegang tot hun medicatiedossier zoals deze bekend is bij de ‘eigen’ apotheek. Er zijn acht ‘greenfields’ aangewezen, waarvan drie al online zijn. De participatie van patiënten in hun eigen behandeling wordt steeds belangrijker. Als patiënten meer mogelijkheden krijgen om actief te participeren in hun behandeling, worden zij in staat gesteld om meer regie over hun eigen behandeling  te nemen. In dit programma ‘Weet jij wat je slikt’ ligt de focus op patiëntparticipatie in de behandeling met medicatie. Actievere rol patiënt Om het actueel medicatie overzicht compleet te maken is de patiënt de belangrijkste bron van informatie. Hij is de enige die precies weet welke medicijnen hij daadwerkelijk gebruikt en welk effect de medicatie op hem heeft. Het ligt daarom voor de hand om te stimuleren dat de patiënt een actievere rol neemt in zijn behandeling met medicatie. Voor de patiënt zelf is het fijn als hij het medicijngebruik, de effecten en ervaringen met zijn behandelaar kan delen. Als een behandelaar hier vervolgens iets mee doet kan dit leiden tot een betere behandeling voor de patiënt. Om dit mogelijk te maken begint het bij het beschikbaar stellen van het medicatie-overzicht aan de patiënt. In dit overzicht kan de patiënt aangeven hoe hij de medicatie gebruikt en welke effecten het heeft. Door middel van eHealth kan patiëntparticipatie digitaal vormgegeven worden. Medicatieveiligheid Daarnaast kunnen zij hun ervaringen delen over bijvoorbeeld bijwerkingen, allergieën en het effect van de behandeling. Langs deze (digitale) weg kunnen patiënten hierover communiceren met de apotheek, huisarts en/of specialisten bij wie zij in behandeling zijn. Het actuele en verrijkte medicatiedossier kan leiden tot minder medicatie gerelateerde zorgincidenten en een betere ervaring van kwaliteit van zorg. Redenen hiervoor zijn dat alle zorgprofessionals op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van de patiënt, de patiënt beter begrijpt welke medicatie hij slikt en beslissingen door patiënten en zorgprofessionals gezamenlijk genomen kunnen worden. Toegang eigen medicatiedossier In drie van de acht deelnemende regio’s in Nederland hebben patiënten reeds digitaal toegang tot hun eigen medicatiedossier en krijgen zij de mogelijkheid om dit te actualiseren en/of te verrijken met eigen informatie. Deze ‘greenfields’ zijn: HaGaZiekenhuis, Benu-apotheken, ApotheekZorg, Zelfstandige apotheken, POEMA,  St. Antonius Ziekenhuis, 2Comply en Friesland. Nictiz en de deelnemende regio’s onderzoeken hoe de patiënt dit ervaart en wat het effect is op de participatie. De kennis en ervaring die met dit programma wordt opgedaan kan in grootschaliger initiatieven gebruikt worden. Meer informatie over het programma en de greenfields via...

Lees Verder