Nieuwe zorg door de ogen van patiënten
apr08

Nieuwe zorg door de ogen van patiënten

Iedereen wil het: meer en betere zorg, tegen lagere kosten. Maar hoe? En wat wil de patiënt eigenlijk? ICT-leveranciers PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare voerden het afgelopen jaar een dialoog met professionals en patiënten. Tijdens een slotdebat op 15 mei maken ze de balans op. PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare zijn zusters binnen ICT-bedrijf Total Specific Solutions. Samen bedienen de marktleiders alle segmenten van de zorg: een ideale positie om veranderingen in de zorg over de volle breedte met ICT te ondersteunen. In het licht van de sterk stijgende zorgvraag en -kosten brengt dat kansen, maar ook verantwoordelijkheden met zich mee. Met het rapport ‘Het stormt in de polder – een anticiperende kijk op het zorglandschap’ presenteerden de bedrijven begin 2013 hun ICT-visie op de zorg. Dat was het startschot voor een zoektocht naar de contouren van het ideale zorglandschap met zorgprofessionals, bestuurders en een nadrukkelijke rol voor patiënten. Het ligt immers voor de hand dat een deel van de sleutel voor betere en goedkopere zorg ligt bij degenen om wie de zorg draait. Tegelijkertijd participeerden de bedrijven in kansrijke initiatieven gericht op het realiseren van toekomstbestendige zorg, waaraan zij met innovatieve ICT een bijdrage kunnen leveren. Fundamentele verbeteringen De grootste uitdaging is om binnen het versnipperde zorglandschap fundamentele verbeteringen te realiseren, schrijven de ICT-bedrijven in hun zorgvisie ‘Het stormt in de polder’. Zorg wordt immers op veel plekken en door veel partijen geboden. En een gedeelde visie op ons zorglandschap ontbreekt vooralsnog. In het rapport beschrijven ze de veranderingen en trekken ze lering uit de ervaringen in andere bedrijfstakken. Dat resulteert in een schets van het toekomstige zorglandschap op vier niveaus: 1. Landelijk: apotheekgroepen, superspecialistische zorginstellingen, laboratoria en diagnostische centra zullen zich uiteindelijk op landelijk niveau organiseren. 2. Regionaal: netwerken van gespecialiseerde zorgorganisaties zullen een schakelfunctie vervullen tussen de super­specialisten en de eerstelijn. 3. De wijk: samenwerkende eerstelijnszorginstellingen krijgen een regiefunctie in de wijk. 4. Aan huis: zorgverlening zal steeds meer aan huis plaats hebben. e-Health speelt hierbij een belangrijke rol. Wat wil de zorggebruiker? Gestimuleerd door overheid en verzekeraars nemen zorggebruikers steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. In de zorgvisie bleef het perspectief van de patiënt onderbelicht, maar in het slotdebat op 15 mei staat deze juist centraal. Uit de dialoog van het afgelopen jaar zijn zes veranderingen naar voren gekomen waar patiënten in de toekomst om zullen vragen. Deze zijn in samenwerking met de NPCF getoetst bij patiëntenfocusgroepen en worden tijdens het slotdebat gepresenteerd. Drie trends scoorden bij alle patiënten hoog: Persoonlijk Gezondheidsdossier Iedereen zou een eigen gezondheidsdossier moeten hebben waarin al zijn medische informatie bijeenkomt en waarbij hij zelf kan bepalen wie, waartoe toegang heeft. Bij...

Lees Verder