DZF: Apothekers bundelen krachten!
mei06

DZF: Apothekers bundelen krachten!

De Zorgmakelaar Farmacie is een nieuw samenwerkingsverband van niet-concurrerende apotheken dat de onderhandelingen met de zorgverzekeraars efficiënter maakt en een positieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg in ons land. Alle apotheken die zijn aangesloten bij Pact, Alphega of BENU kunnen deelnemen. Onder de naam De Zorgmakelaar Farmacie (DZF) is een nieuw onderhandelingsinitiatief opgezet voor de openbare farmacie. Apothekers die zijn aangesloten bij een van de marktpartijen BENU Apotheken, Alphega apotheek of de Coöperatieve Vereniging Pact kunnen gebruikmaken van deze onafhankelijke zorgmakelaar. “Dit is mogelijk binnen de zogenaamde Pact-regels van de Autoriteit Consument en Markt omdat de zorgmakelaar uitsluitend met de zorgverzekeraars over de farmaceutische zorg onderhandelt voor zeer zorgvuldig samengestelde verenigingen van onderling niet-concurrerende apotheken”, legt mededingingsadvocaat Diederik Schrijvershof uit. Samen met de andere initiatiefnemer achter DZF, Marco Kortleve, was hij vorig jaar als juridisch adviseur betrokken bij het opstellen van het dossier van de Coöperatieve Vereniging Pact voor de ACM. “Hiernaar heeft de openbare farmacie met grote belangstelling gekeken”, zegt Kortleve, “zowel zelfstandige apotheken als formules. Ze beseffen dat schaalgrootte nodig is om de kwaliteit van de zorg naar een hoger plan te tillen en de onderhandelingen met de zorgverzekeraars efficiënter en effectiever te maken. Als apotheken samenwerken in de onderhandelingen, kunnen ze centraal afspraken maken over kwaliteit en dienstverlening en krijgen ze meer zekerheid over de daarvoor benodigde investeringen.” En zullen de zorgverzekeraars die ook zo zien. “Zeker”, zegt Schrijvershof. “Het maakt ook voor hen het inkoopproces efficiënter. Bovendien hebben ook zij belang bij ons doel: de kwaliteit van de farmaceutische zorg in Nederland naar een hoger plan tillen en een bijdrage leveren aan versnelling en verbetering van het contracteerproces. Zorgverzekeraars kunnen besluiten met alle verenigingen tegelijk te onderhandelen, dat is heel efficiënt voor beide partijen. Maar ze kunnen ook met de verenigingen afzonderlijk in gesprek gaan over het zorgaanbod en de tarieven. Er zijn kortom verschillende mogelijkheden.” Vier of vijf verenigingen Juist omdat de achterliggende apotheekorganisaties concurrenten van elkaar zijn, is het zo belangrijk dat DZF alle deelnemende apotheken indeelt in groepen van niet-concurrerende apotheken. Kortleve legt uit. “Apotheken worden lid van een vereniging binnen de DZF. In iedere vereniging zitten apotheken met een verschillende achtergrond, maar wat hen bindt is de gemeenschappelijke visie op de farmaceutische zorg en het feit dat ze geen concurrenten van elkaar zijn. Van onze kant bieden we de zorgverzekeraars voorafgaand aan de start van de onderhandelingen inzicht in de samenstelling van de verenigingen. Zij weten daarmee precies met wie zij onderhandelen. Van apotheken vragen wij met het oog op het behalen van maximale efficiencyvoordelen dat ze exclusief kiezen voor DZF.” Als alle apotheken die nu...

Lees Verder
Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers
dec10

Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers

De coöperatieve Apothekersvereniging Pact is een onderhandelingscollectief van, voor en door zelfstandige openbare apothekers. Pact is vorig jaar zomer opgericht door een groep apothekers die meer regie wilden over de onderhandelingen met verzekeraars. Het afgelopen jaar heeft Pact zich op alle fronten sterk ontwikkeld. Pact is inmiddels uitgegroeid tot een professionele vereniging met 175 deelnemers die met vrijwel alle zorgverzekeraars additionele afspraken heeft gemaakt over de farmaceutische zorg in 2014. Met een paar verzekeraars wordt nog onderhandeld. Pact wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de farmaceutische zorg in Nederland. Volgens Pact kan dit het beste als het verbeterde zorgaanbod aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet goed aansluiten bij de huidige praktijk, het moet efficiënt en transparant zijn in de uitvoering, er moet een eerlijke beloning tegenover staan en zoveel mogelijk apotheken moeten kunnen participeren. Uitvloeisel van deze doelstellingen is dat Pact zich niet verbonden heeft aan een groothandelsorganisatie of keten en toegankelijk wil zijn voor de gemiddelde apotheek als het gaat om de kwalitatieve eisen aan het lidmaatschap en als het gaat om de kosten. De kwaliteitseisen zijn daarom beperkt tot de kern; certificering, registratie van de apotheker en structureel overleg met de huisarts(en). Dankzij de verenigingsstructuur en een scherpe kostenbewaking is Pact het goedkoopste apothekerscollectief van Nederland. Pact bijna verdubbeld in leden Om een solide juridische basis onder de vereniging te leggen, heeft Pact de statuten, de regelementen en het verenigingsbeleid voorgelegd aan Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft de opzet van Pact mededingingsrechtelijk getoetst en in juli van dit jaar een positief oordeel afgegeven. Hiermee neemt Pact een unieke positie in tussen de andere collectieven. Tegelijkertijd is door Pact in het begin van dit jaar het zorgprogramma Nexus Medicatie Check geïntroduceerd bij de verzekeraars. Pact ging in 2013 de onderhandelingen in met een solide juridisch structuur én een professioneel zorgaanbod. Toen duidelijk werd dat Pact hiermee onderscheidende contracten zou gaan realiseren, is het aantal deelnemers in enkele maanden verdubbeld van 90 apotheken voor de zomer tot 175 op dit moment. Nexus Medicatie Check (NMC) NMC, het zorgprogramma van Pact, vormt de basis voor de plusafspraken met de verzekeraars en voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s). Het softwareprogramma NMC is door Pluriplus ontwikkeld. Hoe werkt NMC in grote lijnen? Vanuit de AIS-en van de deelnemende apotheken wordt dagelijks een beveiligd datawarehouse gevuld met de medicatiehistorie van de gehele apotheekpopulatie. In het softwareprogramma NMC zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd op basis van MFB’s, zorgstandaarden en doelmatigheidscriteria. Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan...

Lees Verder