Palliatie: zorgen voor het eind
mrt10

Palliatie: zorgen voor het eind

Door het Nationaal Programma Palliatieve Zorg lukt het steeds beter  om op de juiste plaats en het juiste moment de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen in de laatste levensfase. Met de verstrekking van medicatie heeft de apotheker in de palliatieve zorg een zeer belangrijke rol. Het KNMP Voorjaarscongres staat nu in het teken van Palliatie: zorgen voor het eind. Het komt voor de apotheker aan op toewijding. Mensen wensen niet alleen langer thuis te wonen, ze sterven ook vaker thuis. Niet voor niets groeit het aantal groepen Palliatieve Thuiszorg (PaTz) door het hele land snel. In een PaTz-groep werken de huisartsen en wijkverpleegkundigen nauw samen. Zij kunnen altijd een beroep doen op gespecialiseerde palliatieve netwerken, regionale IKNL-teams en de expertisecentra die aan de Nederlandse universiteiten zijn verbonden. Eerlijke toewijding In de palliatieve fase moeten zorgverleners op de apotheker kunnen bouwen. Dat vereist niet alleen veel kennis van de steeds professionelere begeleiding die in de laatste levensfase wordt geboden. Het gaat om meer. De programmavoorzitter van het Voorjaarscongres, Patricia van den Bemt, verwoordt het aldus in de aankondiging: “Misschien is de kern van palliatieve zorg wel het eerlijk zijn naar de patiënt toe. Eerlijk zijn in wat je nog kunt bieden. Maar ook eerlijk toegewijde zorg verlenen: niet de kosten van die cassette centraal, maar de patiënt centraal die met cassette thuis kan sterven. Eerlijke toewijding, ook als de apotheek eigenlijk al dicht had moeten zijn. Ook als je het druk hebt. En dat hoeft niet alleen in de allerlaatste levensfase. Palliatieve zorg kan ook al eerder beginnen. Daarvoor heeft u natuurlijk ook kennis nodig: u moet op de hoogte zijn van de state-of-the-art van palliatieve zorg.” Van pionieren naar professionalisering Deze kennis over state-of-the-art palliatieve zorg kunnen apothekers opdoen op het KNMP Voorjaarscongres. Dit congres wordt traditioneel geopend met een rede door de voorzitter van de KNMP, Gerben Klein Nulent. Waarna de KNMP Zorginnovatieprijs wordt uitgereikt. Daarna volgt de openingsfilm Palliatie 2.0: apotheker aan zet, gemaakt door Toine Pieters en Boris Everts. Vervolgens schetst dr. Daisy Janssen de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Zij is specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en coördineert het onderzoek bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van de Universiteit van Maastricht. In Nederland is duidelijk een ontwikkeling gaande van pionieren naar professionalisering. Daarbij komen dan ook de ethische aspecten rondom palliatieve zorg naar voren. Deze worden besproken door prof. dr. Dick Willems van de afdeling huisartsengeneeskunde AMC Amsterdam. Pijnbestrijding en medicatiemanagement Het zijn allen gerenommeerde sprekers die de programmacommissie op het Voorjaarscongres presenteert. In de middag worden de apothekers door prof. dr. Karin van der Rijt van Erasmus MC in Rotterdam bijgepraat over...

Lees Verder