Visie Patiëntenfederatie Nederland 2030: meer mens, minder patiënt
nov07

Visie Patiëntenfederatie Nederland 2030: meer mens, minder patiënt

Hoe ziet de wereld van zorg en welzijn in Nederland er in 2030 uit? Bestaat het begrip ‘patiënt’ nog? Heeft de technologie de middelen om zonder belemmeringen een goed en betekenisvol leven te kunnen leiden? Zijn ‘ziekenhuizen’ definitief omgedoopt tot ‘gezondheidshuizen’? Niemand die het weet. De Patientenfederatie kijkt in haar visie naar het jaar 2030. De Patiëntenfederatie Nederland heeft een poging gedaan. Samen met haar leden heeft ze een stip op de tijdbalk gezet: 2030. Ver genoeg weg om een beetje te kunnen dromen van een idealistisch toekomstbeeld, dichtbij genoeg om met beide voeten op de grond te blijven. Dé patiënt bestaat niet. De een is kwetsbaar en afhankelijk, de ander is zelfbewust en verheft gemakkelijk zijn stem. Maar één eigenschap is gemeenschappelijk: het streven naar een goed en betekenisvol leven. En dat is precies waar Patiëntenfederatie Nederland zich de komende jaren met hart, ziel en zakelijkheid voor wil inzetten. Met als credo: Weg met de patiënt. Leve de mens met al zijn mogelijkheden! Visie in vijf toekomstbeelden De federatie heeft de visie samengevat in vijf toekomstbeelden. In 2030… 1. … is het voor mij gemakkelijk om gezond te leven Ik word op alle mogelijke manieren geholpen om gezonde keuzes te maken Ik werk bewust aan mijn eigen gezondheid Ik leef in een wereld die solidair is met mensen met een aandoening 2. … is alles voor mijn gezondheid binnen mijn bereik Er is eén plek waar ik zelf mijn zorgzaken online kan overzien en regelen Dankzij digitalisering voelt de zorg voelt dichtbij, al is die niet altijd letterlijk bij mij om de hoek 3. … draait de zorg om de kwaliteit van mijn leven Samen beslissen is de norm Informatie over kwaliteit van zorg is openbaar en begrijpelijk Ik ben me bewust van mijn eigen rol in mijn gezondheid 4. … leef ik zelfstandig én sta ik er niet alleen voor Passende woonvormen stellen mij in staat zelfstandig te functioneren Technologie helpt me om plezierig en zelfstandig te leven 5. … heb ik toegang tot de allerbeste zorg Voor complexe zorgvragen ga ik naar een ervaren specialist Mijn gezondheidsbelang is leidend bij de introductie van succesvolle innovaties Ik profiteer van de nieuwste kennis Zie de volledige tekst van de visie 2030 van de Patiëntenfederatie Nederland. Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Ideale patiëntenreis bij medicatiegebruik
apr19

Ideale patiëntenreis bij medicatiegebruik

Wat vinden patiënten belangrijk in de zorg en begeleiding van medicijngebruik? Patiëntenfederatie Nederland onderzocht dit. Het belangrijkste uitgangspunt  is een integraal zorgproces. De wensen en voorkeuren van de patiënt moeten centraal staan en de zorg bij medicijngebruik moet zijn aangepast op de persoonlijke situatie. De patiënt wil dat zorgverleners er rekening mee houden dat hij meerdere aandoeningen kan hebben en verschillende medicijnen gebruikt.  In het rapport Zorg bij medicijngebruik dichtbij mensen staan aanbevelingen hoe de zorg bij medicijngebruik persoonsgerichter kan worden georganiseerd. Het bevat een infographic met het basismodel en de te nemen stappen waaruit de ideale ‘patiëntenreis’, zo men dat noemt, moet bestaan. Op basis van die ideale patiëntreis komt de Patiëntenfederatie tot een aantal aanbevelingen ten aanzien van het persoonsgerichter organiseren van het zorgproces bij medicijngebruik. Deze zijn ondergebracht in zes aandachtspunten. 1. Samen beslissen 
 De patiënt moet betrokken worden bij de keuzes en afspraken in het zorgproces. 2. Persoonsgerichter gebruik van medicijnen organiseren 
 Organiseer het goede gesprek voordat een patiënt start met medicijnen. Neem de tijd voor het gesprek over diagnose, de keuzemomenten voor de behandeling en de uitleg over de behandeling. Neem hierin de wensen en behoeftes van de patiënt mee. 3. Ontwikkel keuzemogelijkheden voor de manier waarop patiënten de medicijnen ontvangen. 4. Ontwikkel keuze in de informatie en instructie over het gebruik van medicijnen 
 Zorg dat er verschillende momenten en manieren zijn, waarop patiënten informatie en instructie kunnen ontvangen over het juist gebruiken van hun medicijnen. 5. Evalueer het medicijngebruik na een afgesproken periode 
 Bespreek met de patiënt hoe hij het gebruik van de medicijnen heeft ervaren, de resultaten, ervaren bijwerkingen en mogelijke problemen. En maak afspraken over het stoppen met medicijnen, het afronden van de behandeling of over het vervolg van de behandeling. 6. Verbeter de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners 
 Patiënten verwachten dat alle kennis, die nodig is wanneer zij medicijnen gebruiken, wordt ingezet. Dat vraagt van de betrokken zorgverleners dat zij samenwerken en afspraken maken over wanneer zij elkaars kennis benutten en inzetten. Bron: Patiëntenfederatie Nederland Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Akkoord moet verspilling medicijnen tegengaan
dec01

Akkoord moet verspilling medicijnen tegengaan

Negen organisaties hebben hun handtekening gezet onder het “Akkoord Afspraken prescriptieregeling”. Doel is verspilling van medicijnen te voorkomen. Patiënten die voor het eerst bepaalde geneesmiddelen voorgeschreven krijgen, krijgen deze mee voor maximaal 15 dagen. Gaat het om dure medicijnen van meer dan € 1000 per maand, krijgt de patiënt het eerste half jaar deze medicijnen mee voor maximaal een maand. Tevens is in het akkoord afgesproken dat bij intensieve zorg thuis, zoals in de laatste fase van het leven van de patiënt, steeds de patiënt en zijn naasten met de betrokken zorgverleners bepalen welke medicijnen nodig zijn en welke niet (meer). Zo gaat het om maatwerk, waarbij overbodig medicijngebruik wordt tegengegaan. Mooie stap Het akkoord is voortgekomen uit de oprichting van het Meldpunt Verspilling, die minister Schippers heeft ingesteld. Dit meldpunt ontving een kleine 25.000 meldingen en maar liefst 7.000 van deze meldingen ging over het feit dat mensen medicijnen overhielden. Mensen melden het zonde te vinden dat geneesmiddelen moeten worden vernietigd, omdat ze voor een te lange termijn zijn voorgeschreven. Minister Edith Schippers is het daarmee eens: ‘Het is zonde als medicijnen ongebruikt weggegooid moeten worden, zeker als dat door slimmer voorschrijven voorkomen kan worden. Ik ben blij met deze mooie stap.’ Effecten Afgelopen zomer heeft de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK) een nulmeting gedaan. Daaruit bleek dat medicijnen bij eerste uitgifte in meer dan 20% van de gevallen voor meer dan 15 dagen werden meegegeven. In 2017 wordt de meting opnieuw uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van het akkoord. Ondertekenaars Het akkoord is ondertekend door: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA). Zie bericht hierover van de Rijksoverheid Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder