Personalised medicine, niet eenvoudig
jun26

Personalised medicine, niet eenvoudig

Met personalised medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het nog lastig is om de kennis te vertalen naar gebruik in de praktijk.  De definitie van‘personalised medicine’ is: ‘een medisch model waarbij gebruik gemaakt wordt van individuele fenotypische en genotypische kenmerken om een afgestemde therapeutische strategie voor de juiste persoon op het juiste moment te kiezen en/of om het risico op ziekte vast te stellen en/of om tijdige en gerichte preventie te bieden’. Therapie op maat
 De personalised medicine ofwel ‘therapie op maat’ is sterk in opkomst in de medische wereld. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat veel factoren samen bepalen of iemand al of niet goed reageert op een medicijn. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Ingewikkeld Dat klinkt goed, maar inzet op maat is bijzonder ingewikkeld. Zo is het een uitdaging om op basis van individuele kenmerken te kunnen bepalen welke medicijnen goed zijn voor een patiënt. Ook moet eerst gefundeerd worden aangetoond dat ‘therapie op maat’ nuttig is. Ook moeten artsen daarvan worden overtuigd. Verder is het vaak nog onduidelijk of het testen op een erfelijke eigenschap ook echt de behandeling verbetert. Deze hiaten belemmeren toepassing in de medische praktijk, terwijl juist ervaringen uit deze praktijk nieuwe inzichten opleveren om het gebruik van medicijnen te verbeteren. Onderzoek RIVM
 Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De uitkomsten staan in het rapport Personalised medicine: Implementatie in de praktijk en data-structuren. Met de resultaten wil het ministerie bepalen of, en zo ja op welke punten, er aandacht vanuit VWS nodig is om het gebruik van personalised medicine in de praktijk te bevorderen. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder