Uitwisseling labwaarden draagt bij aan veiliger medicijngebruik
okt18

Uitwisseling labwaarden draagt bij aan veiliger medicijngebruik

PharmaPartners en Enovation introduceren nieuwe labwaarden-module voor de apotheek | Begin 2017 sloeg de Patiëntenfederatie alarm: steeds meer mensen belanden onnodig in het ziekenhuis door problemen met hun medicijngebruik. Vooral 65-plussers die meer geneesmiddelen gebruiken vormen een risicogroep. Met deskundige medicatiebewaking en -begeleiding helpt de apotheek problemen voorkomen. Om dat goed te kunnen doen, is inzage in bepaalde labwaarden noodzakelijk. Vanuit deze noodzaak en de behoefte bij apotheken zorgen PharmaPartners en Enovation er samen voor dat apotheken deze gegevens na toestemming van de patiënt makkelijk kunnen meenemen in de medicatiebewaking. Sinds januari 2012 zijn huisartsen en specialisten volgens de Geneesmiddelenwet verplicht om relevante bloedwaarden te verstrekken aan de apotheker, wanneer deze daar met toestemming van de patiënt om vraagt. Enovation automatiseerde dit proces met ZorgMail en Lab4Apo. Apothekers kunnen Lab4Apo via een browser benaderen en na inlog met hun UZI-pas (de landelijke identificatiepas voor zorgverleners) de gewenste gegevens bekijken. Die gegevens tikken zij over in het apotheekinformatiesysteem, waarin zij vervolgens de medicatiebewaking uitvoeren. Betere medicatiebewaking “Dit proces kan natuurlijk beter en labwaarden horen direct in het AIS beschikbaar te komen. Daarom ontwikkelden we samen met Enovation en een groep Pharmacom-gebruikers een labwaarden-module waarmee de apotheek vanuit het apotheekinformatiesysteem Pharmacom direct inzage heeft in de labwaarden. De eerste stap is gezet, namelijk het elektronisch ontvangen van labwaarden in Pharmacom. In deze eerste fase beoordeelt de apotheker de labwaarden nog handmatig. We bekijken hoe we de labwaarden automatisch naar het dossier kunnen doorzetten, zodat er enkel een signaal komt wanneer er een afwijkende waarde is binnengekomen. Hiervoor is natuurlijk wel een aanpassing op de medicatiebewaking nodig”, vertelt Koen Verheijen. Verheijen is als business analist bij PharmaPartners verantwoordelijk voor de nieuwe module in Pharmacom. “In de samenwerking met huisartsen die het zorgsysteem Medicom gebruiken, beschikken Pharmacom-apotheken al over labwaarden die door de huisarts zijn aangevraagd, mits de patiënt toestemming heeft gegeven voor het opvragen van die gegevens. Dankzij de samenwerking met Enovation, kunnen zij de medicatiebewaking nu verrijken met labgegevens van andere huisartsen en specialisten. Meer informatie leidt tot betere medicatiebewaking en veiliger geneesmiddelgebruik.” Uit onderzoek blijkt dat de huisarts over slechts 25% van alle bij de patiënt bepaalde labwaarden beschikt. Closed loop “De toestemming van de patiënt voor het opvragen van zijn of haar labgegevens wordt geregistreerd in Pharmacom”, vervolgt Johan Vos, manager product marketing bij Enovation. “Door het koppelen van onze systemen wordt deze overgenomen in ZorgMail Lab4Apo. Pharmacom is het eerste apotheekinformatiesysteem waarmee we zowel de toestemming als de labgegevens uitwisselen. Met die ‘closed loop’ bieden we een enorme toegevoegde waarde voor onze gezamenlijke klanten en hun patiënten.” Na de registratie van de toestemming van de patiënt en aanmelding...

Lees Verder
De toekomst van de  openbare farmacie – Visie van de NPCF
mei25

De toekomst van de openbare farmacie – Visie van de NPCF

Hoe ziet de toekomst van de openbare farmacie eruit? Om daar achter te komen gaat Martijn Kijkuit, als managing director verantwoordelijk voor Pharmacom, in gesprek met stakeholders in de zorg. In FarmaMagazine mei en juni doen we verslag. Jan Benedictus, Patiëntenfederatie NPCF: “We willen af van de systematiek dat alles in 10 minuten bij de huisarts moet worden besproken” Zorgverleners en patiënten moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling, vindt de Patiëntenfederatie NPCF. “Daarom stimuleren we mensen om na te denken over de zorg die ze gebruiken. Natuurlijk, in geval van spoed heb je geen keuze en niet iedereen wil het. In alle andere gevallen moet er voor patiënten ruimte zijn om mee te denken en mee te beslissen”, aldus senior beleidsmedewerker Jan Benedictus. Dat patiëntbetrokkenheid een positief effect heeft op de therapietrouw, is inmiddels bewezen, stelt Kijkuit vast. Er zijn goede initiatieven in de openbare farmacie, maar het gaat de NPCF niet snel genoeg. Benedictus: “Belangrijk is dat de informatie die zorgverleners geven, goed op elkaar aansluit. Dat begint met duidelijkheid over ieders rol in de behandeling. Er is veel rumoer over eerste uitgifte gesprekken, inhalatie-instructies en medicatiebeoordeling omdat mensen verwachten dergelijke informatie van hun huisarts te krijgen en niet van hun apotheker. Als de huisarts aangeeft dat in de apotheek een instructie volgt, komen patiënten met een hele andere verwachting hun geneesmiddelen halen. Als de apotheker wat hij bespreekt deelt met de huisarts en de wijkverpleegkundige – kunnen zij daar weer op teruggrijpen. Zo ontstaat een vangnet rond de patiënt. We willen af van de systematiek dat alles in een 10 minuten durend consult bij de huisarts moet worden besproken. De samenwerking rond en met de patiënt staat voor ons voorop.” Persoonlijk Gezondheidsdossier De NPCF heeft aandacht voor de kwaliteit, maar ook voor de betaalbaarheid van de zorg. “Onze zorg is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. De grote groep moet de duurdere zorg voor een kleine groep mensen mogelijk maken. Aan de andere kant spelen patiënten zelf ook een rol bij het betaalbaar houden van de zorg. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van e-health. Centraal in de online betrokkenheid van de patiënt staat het Persoonlijk Gezondheidsdossier, waar wat ons betreft iedere Nederlander in 2020 over moet kunnen beschikken. Met daarin een overzicht van relevante medische informatie en alles wat de patiënt van belang vindt voor zijn gezondheid en kwaliteit van leven.” Farmaceutische zorg Als het om de toekomst van de openbare apotheek gaat, ziet Benedictus de toegevoegde waarde met name in het verlenen van farmaceutische zorg, het toegankelijk aanbieden van  geneesmiddelinformatie en het afstemmen van die informatie op de specifieke wensen en kenmerken van de patiënt. “Distributie wordt...

Lees Verder