Brocacef mag onderdelen apotheekketen Mediq overnemen
jun14

Brocacef mag onderdelen apotheekketen Mediq overnemen

Brocacef Groep N.V. mag onder strikte voorwaarden Mediq Apotheken Nederland en Mediq  Pharma Logistics overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten. Brocacef en Mediq hebben beide apotheken en groothandels in farmaceutische producten. Brocacef moet wel groothandel Distrimed verkopen. Verder moet de combinatie Brocacef/Mediq in totaal 89 apotheken van de hand doen. Op deze manier blijft er voor ziekenhuizen en consumenten voldoende keuze om geneesmiddelen en andere farmaceutische producten te kopen. Apotheken Er zijn bijna 2000 apotheken in Nederland. Na de overname zou Brocacef ongeveer 600 eigendomsapotheken, franchisenemers en partners hebben. Consumenten kiezen in de regel voor een apotheek in de buurt. Om ervoor te zorgen dat consumenten dichtbij huis voldoende keuze hebben tussen concurrerende apotheken, moet Brocacef/Mediq  afstand doen van 89 apotheken (38 eigendomsapotheken en 51 franchisenemers en partners). Ook zorgverzekeraars hebben belang bij een spreiding van apotheken over verschillende partijen. Zij moeten contracten sluiten voor hun verzekerden, zodat deze dichtbij huis een apotheek kunnen kiezen. Als er te veel gebieden zijn waar slechts één apothekersketen aanwezig is, heeft deze keten een sterkere positie ten opzichte van zorgverzekeraars. Dat kan nadelig zijn voor de consument doordat de prijs hoger wordt. Dit is de tweede reden waarom er apotheken van Brocacef/Mediq overgaan in andere handen. Groothandels in geneesmiddelen Mediq en Brocacef hebben op dit moment elk een groothandel met een vrijwel compleet assortiment aan geneesmiddelen om ziekenhuizen te kunnen bevoorraden. Er zijn in Nederland drie van dergelijke groothandels actief. Na de overname zou het aantal spelers van drie naar twee afnemen. Daarmee zou een belangrijke keuzemogelijkheid voor ziekenhuizen verdwijnen. Om de concurrentie tussen groothandels die leveren aan ziekenhuizen te waarborgen, wordt de groothandel van Mediq (Distrimed) verkocht aan Pluripharm Groep B.V. Pluripharm had al een groothandel, maar die leverde nog niet aan ziekenhuizen. Door deze verkoop blijven er drie groothandels actief en valt er voor ziekenhuizen genoeg te kiezen. Bron: Autoriteit Consument & Markt    ...

Lees Verder
Ondersteuning jonge apotheker moet de markt vlottrekken
mrt11

Ondersteuning jonge apotheker moet de markt vlottrekken

Pluripharm en b+p Belastingadviseurs slaan de handen ineen om de zelfstandig ondernemende openbare apothekers te helpen. Ze hebben Apotheekfonds Pharma Connect (APC) opgericht om de overdracht van apotheken aan een volgende generatie apothekers te bevorderen en jonge apothekers te ondersteunen bij het vestigen of voortzetten van een apotheek. Dirk-Jan van Baars (Pluripharm) en Ed Brouwer (b+p) geven toelichting. Er zit te weinig beweging in de openbare farmacie, constateren Pluripharm en b+p Belastingadviseurs. “Jonge ondernemende apothekers die zich zelfstandig willen vestigen, zijn er beslist wel”, zegt Van Baars. “En oudere apothekers die hun apotheek aan deze jonge mensen willen verkopen, zijn er ook. Maar de feitelijke transactie komt toch vaak niet tot stand omdat de financiering een struikelblok blijkt.” Dit heeft niet alleen met de situatie in de openbare farmacie te maken, stelt Brouwer, maar ook met de economische crisis. “Het gevolg is vergrijzing van het apotheekbestand aan de ene kant en aan de andere kant jongeren die onvoldoende de kans krijgen om hun ondernemerschap waar te maken. Daaraan willen wij wat doen.” Ondernemerschap stimuleren Om hieraan invulling te geven, hebben de twee partijen het Apotheekfonds Pharma Connect opgezet. Doel van dit APC is vastgelopen de apotheekmarkt weer vlot te trekken en ondernemerschap in de openbare farmacie weer ruimte te geven. De rol van APC hierbij is het bij elkaar brengen van kopers, verkopers en kapitaalverschaffers en het leveren van begeleiding na de transactie. “De inhoud van het beroep van de apotheker verandert”, vertelt Van Baars, “maar in de eerstelijns zorg blijft de combinatie van lokale ondernemer en zorgverlener een ijzersterke. Wij geloven daarom in de meerwaarde van zelfstandige apotheken boven ketens. “Opkomen voor de zelfstandige apotheker” is niet voor niets ons motto. Een zelfstandige apotheker heeft er belang bij een goede, langdurige relatie op te bouwen met de andere zorgaanbieders in de eerste lijn. Dat is van grote meerwaarde voor de patiënt.” b+p heeft dezelfde visie, stelt Brouwer. “En we zien hetzelfde probleem. Daarover kun je dan eindeloos blijven praten met elkaar, maar je kunt ook besluiten er iets aan te doen.” Makelaar, financier en begeleider APC wil hiertoe optreden als makelaar, als (co)financier en als begeleider. “APC kan het contact tussen koper en verkoper leggen”, zegt Van Baars. “Wij zoeken een koper die past bij het profiel van de apotheek die te koop aangeboden wordt. Maar vaak gaat het er niet alleen om dat de partijen elkaar niet spontaan weten te vinden, maar dat ook een financieringsvraagstuk speelt. De banken zijn terughoudender geworden met het financieren van bedrijfsovernames en nieuwe ondernemingen. En de marges in de farmacie zijn behoorlijk geslonken. Gevolg is dat de financiering vaak niet of...

Lees Verder
APC komt op voor openbare farmacie
mrt07

APC komt op voor openbare farmacie

De openbare farmacie naar een nieuwe tijd brengen. Dat is volgens Dirk-Jan van Baars van Pluripharm en Ed brouwer van b+p Belastingadviseurs het doel van het samen opgerichte Apotheekfonds Pharma Connect. “Wij kunnen voor aanvullende financiering en begeleiding in de bedrijfsvoering zorgen.” Hoe kunnen we de apotheekmarkt vlottrekken en jonge apothekers de kans bieden zich zelfstandig te vestigen, luidde de vraag. Een overdracht komt vaak niet tot stand omdat de financiering een struikelblok vormt. “Wij geloven in de meerwaarde van de zelfstandige apotheker boven ketens. Ons motto is ‘opkomen voor de zelfstandige apotheker’, die goede en langdurige relaties opbouwt met andere zorgverleners in de eerste lijn.” APC wil optreden als makelaar, als cofinancier en als begeleider. “De banken zijn terughoudend en de marges zijn geslonken. Wij gaan uit van een basisfinanciering door de bank, maar bieden hiernaast beleggers die in een cluster van apotheken investeren, een rendement dat ruim boven de spaarrekening ligt. Zeg maar een uitgewerkte vorm van crowdfunding. Met maatwerk komen wij de opkopende apotheker tegemoet om zijn droom te realiseren.” “We verstrekken geen geld en lopen dan weg,” besluiten Dirk-Jan van Baars en Ed Brouwer. “In de tien jaar dat de startende apotheker de aanvullende financiering aflost, zorgen wij voor begeleiding. Bijvoorbeeld met benchmarking, sturen op het financiële resultaat, de operationele efficiency, het rendement uit inkoop en de contractering door zorgverzekeraars. Waar gewenst met persoonlijke coachting door een ervaren collega. Niet alleen om het resultaat te monitoren, maar om de geschetste visie te realiseren.” Lees het volledige artikel in FarmaMagazine nr 2 die verschijnt op 11 maart 2014. Tekst: Kees...

Lees Verder
Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers
dec10

Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers

De coöperatieve Apothekersvereniging Pact is een onderhandelingscollectief van, voor en door zelfstandige openbare apothekers. Pact is vorig jaar zomer opgericht door een groep apothekers die meer regie wilden over de onderhandelingen met verzekeraars. Het afgelopen jaar heeft Pact zich op alle fronten sterk ontwikkeld. Pact is inmiddels uitgegroeid tot een professionele vereniging met 175 deelnemers die met vrijwel alle zorgverzekeraars additionele afspraken heeft gemaakt over de farmaceutische zorg in 2014. Met een paar verzekeraars wordt nog onderhandeld. Pact wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de farmaceutische zorg in Nederland. Volgens Pact kan dit het beste als het verbeterde zorgaanbod aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet goed aansluiten bij de huidige praktijk, het moet efficiënt en transparant zijn in de uitvoering, er moet een eerlijke beloning tegenover staan en zoveel mogelijk apotheken moeten kunnen participeren. Uitvloeisel van deze doelstellingen is dat Pact zich niet verbonden heeft aan een groothandelsorganisatie of keten en toegankelijk wil zijn voor de gemiddelde apotheek als het gaat om de kwalitatieve eisen aan het lidmaatschap en als het gaat om de kosten. De kwaliteitseisen zijn daarom beperkt tot de kern; certificering, registratie van de apotheker en structureel overleg met de huisarts(en). Dankzij de verenigingsstructuur en een scherpe kostenbewaking is Pact het goedkoopste apothekerscollectief van Nederland. Pact bijna verdubbeld in leden Om een solide juridische basis onder de vereniging te leggen, heeft Pact de statuten, de regelementen en het verenigingsbeleid voorgelegd aan Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft de opzet van Pact mededingingsrechtelijk getoetst en in juli van dit jaar een positief oordeel afgegeven. Hiermee neemt Pact een unieke positie in tussen de andere collectieven. Tegelijkertijd is door Pact in het begin van dit jaar het zorgprogramma Nexus Medicatie Check geïntroduceerd bij de verzekeraars. Pact ging in 2013 de onderhandelingen in met een solide juridisch structuur én een professioneel zorgaanbod. Toen duidelijk werd dat Pact hiermee onderscheidende contracten zou gaan realiseren, is het aantal deelnemers in enkele maanden verdubbeld van 90 apotheken voor de zomer tot 175 op dit moment. Nexus Medicatie Check (NMC) NMC, het zorgprogramma van Pact, vormt de basis voor de plusafspraken met de verzekeraars en voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s). Het softwareprogramma NMC is door Pluriplus ontwikkeld. Hoe werkt NMC in grote lijnen? Vanuit de AIS-en van de deelnemende apotheken wordt dagelijks een beveiligd datawarehouse gevuld met de medicatiehistorie van de gehele apotheekpopulatie. In het softwareprogramma NMC zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd op basis van MFB’s, zorgstandaarden en doelmatigheidscriteria. Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan...

Lees Verder