Communicatie is de essentie van goede zorg
nov28

Communicatie is de essentie van goede zorg

Bart Vincken, poliklinisch apotheker OLVG, locatie West is een vloeiend spreker. Hij praat in volzinnen met hoorbare komma’s, punten en dubbele punten. Geen adempauzes, geen stiltes of zoeken naar woorden. Alsof denken en praten in volledige harmonie samenvallen. Bart: “Ik ben altijd een gemakkelijke prater geweest. Ik bemoei me ook overal mee. Daarom word ik regelmatig gevraagd voor lezingen, onderhandelingen of commissies. Ik doe het graag. Belangrijke processen kun je beter buiten de apotheek beïnvloeden dan binnen de vier muren van de apotheek. Veranderen doe je buiten.” De poliklinische Sint Lucas Andreas Apotheek is een 24-uurs apotheek waar patiënten 7 dagen per week geneesmiddelen kunnen ophalen. Hiervoor werken er overdag 25 medewerkers die net als Bart in dienst zijn van het ziekenhuis. Voor de avond-, nacht- en weekenddienst leveren de omliggende apotheken het personeel. Het OLVG, locatie West is een topklinisch ziekenhuis dat jaarlijks aan 200.000 patiënten hoogstaande, patiëntgerichte zorg biedt. Je komt uit de openbare farmacie. Blij met de overstap naar de poliklinische apotheek? Bart: “Ik werk hier sinds de oprichting in 2010. En nee, ik heb zeker geen spijt. Sterker nog, ik had het veel eerder moeten doen. Volgens de regels leveren wij eerstelijnszorg maar eigenlijk zijn we onderdeel van de apotheek van het ziekenhuis. We begeleiden en behandelen patiënten in een periode waarin ze specialistische farmacie nodig hebben. Voor sommigen is dat een week, anderen hebben jaren specialistische farmacie nodig. Ook als ze weer thuis zijn want steeds meer zorg wordt van het ziekenhuis overgeheveld naar de thuissituatie. Wij zitten in een topklinisch ziekenhuis met hoogwaardige zorg op meerdere deelgebieden. Dat betekent dat de farmaceutische vraagstukken die op je afkomen ingewikkelder en specifieker zijn dan in de openbaar apotheek. In die inhoudelijke uitdaging ligt mijn gedrevenheid.” Geen last van domeindenken als je werkt met zorgprofessionals in de tweede lijn? “Dat zal per ziekenhuis verschillen maar een van de mooie aspecten van het OLVG is de gelijkwaardigheid tussen zorgverleners. Dat is opvallend. Er is weinig hiërarchie en je kunt elkaar gemakkelijk aanspreken. Voor deze cultuur is in het verleden bewust gekozen. Het is een speerpunt van beleid geweest en is vastgelegd in procedures, instructies en inwerkschema’s. En het werkt. Communicatie en soepel samenwerken is de essentie van goede zorg.” Hoe is jouw relatie met openbaar apothekers in de buurt? “Toen ik in het ziekenhuis werd aangesteld was een van mijn opdrachten de relatie met de openbaar apothekers in de omgeving goed te houden en waar wenselijk te verbeteren. Dat is volgens mij gelukt. Onder andere door de problemen die zij ervaren met de ziekenhuiszorg voor hen op te lossen. We staan open voor hun opmerkingen en aanbevelingen...

Lees Verder