Van  ‘goedkoop waar het kan’ naar ‘succes met deze rommel!’
sep14

Van ‘goedkoop waar het kan’ naar ‘succes met deze rommel!’

Het roer van het preferentiebeleid moet om. Huisarts Bart Timmers ondervindt de gevolgen van het wisselen van medicatie en de oplopende tekorten dagelijks in zijn praktijk. “Binnen een half jaar moet het probleem opgelost zijn, want zo kan het niet langer. Zorgverzekeraars en VWS: neem je verantwoordelijkheid, verander dat preferentiebeleid, stop de afbraak.” Huisarts Bart Timmers is boos. En gefrustreerd. “En dat is tegen mijn principes, want ik ga altijd constructief om met problemen die anderen veroorzaken, maar nu is het genoeg.” Bart Timmers is meer dan een kwart eeuw huisarts in het Gelderse ’s-Heerenberg, pal tegen de Duitse grens gelegen. Samen met twee maten is hij mede-eigenaar van Groepspraktijk Huisartsen Bergh en huisarts-opleider. Timmers is een actieve huisarts. Zo is hij voorloper in e-health, geeft lezingen over de invloed van nieuwe technologie op de zorg en is regelmatig op televisie te zien in het programma Dokters versus Internet. Maar bovenal is hij huisarts van zijn patiënten. “Aansluiten bij de nood van mensen, de meerwaarde die ik als persoonlijke dokter heb bij terminale patiënten zorgt ervoor dat mijn motortje als huisarts blijft draaien. Ook na 26 jaar.” Timmers is de redelijkheid zelve. Maar nu voelt hij zich “ontzettend genaaid, genomen, gepiepeld, voor schut gezet, in de steek gelaten, voor jan-met-de-korte-achternaam gehouden, als gekke gerritje beschouwd en gesaboteerd. Door zorgverzekeraars en VWS.” Oorzaak van zijn woedde zijn de gevolgen van het preferentiebeleid en het oplopend tekort aan geneesmiddelen. Timmers uitte zijn ongenoegen in zijn column in Medisch Contact: “Het inmiddels volledig verziekte medicijnbeleid in Nederland. De bananenrepubliek die we zijn geworden waar het medicijnen betreft. De uitgeknepen citroen die is overgebleven nadat medicijnen goedkoper moesten worden dan het zoetje in uw koffie. Als ik na vele telefoontjes de verantwoordelijke apotheker bij een zorgverzekeraar hierover spreek, zegt die doodleuk: ‘Ach, we horen er weinig klachten over.’” U bent echt boos. “Zorgverlenen is topsport. Zorgverleners zijn altijd bereid om een extra tandje bij te schakelen want ons werk gaat over kwetsbare mensen. De zorg die we leveren moet dan 100 procent in orde is. Wij, huisartsen en apothekers, gaan iedere dag tot het gaatje, werken meer dan 10 uur per dag. En dan steken VWS en zorgverzekeraars weer een spaak in mijn wiel. Ik word continu gedwarsboomd in mijn werk zo voelt dat. Enkele malen per dag een telefoontje van mijn apotheker die meldt dat dit medicijn voorlopig niet leverbaar is. Hoe bestaat het. Dat zou hetzelfde zijn als ik in de avonduren de HAP sluit: sorry, de dokter is er even niet, zoek het maar uit. Dat zal echter niemand accepteren, maar dat medicijnen niet leverbaar zijn, mijn patiënten telkens van...

Lees Verder
Valt er nog wat te kiezen?
apr08

Valt er nog wat te kiezen?

Om de paar jaar gaan alle politieke registers open om ons naar de stembus te lokken en te laten kiezen. Jammer genoeg  worden onze keuzemogelijkheden als het om zorg gaat, steeds beperkter. De onlangs verschenen NZa Monitor Zorginkoop 2014 is een aardig stuk, als men kennis wil nemen van de strategie die beleidsmakers voor zich zien om te komen tot kosten­beheersing. De NZa geeft hierin aan zeer tevreden te zijn. Er wordt namelijk voldoende zorg gecontracteerd, ondanks het feit dat de verzekeraars selectief inkopen en contracteren onder het NZa tarief, de kostenindexering en het budgettair kader zorg (BKZ). Dat er klachten zijn van zorgaanbieders, met name uit de ‘vrije’ sector zoals fysiotherapeuten en logopedisten, vindt de NZa een goed signaal: ‘juist het ontbreken van klachten over de stevige inzet zou een signaal kunnen zij van een niet functionerende zorginkoop’. Beste zorgaanbieders, gauw stoppen met klagen dus. Dan worden ze bij de NZa pas echt ongerust. Verder lezen we dat ‘slikken of stikken contracten’ horen bij de contractvrijheid en dat inkoopmacht bij de verzekeraar niet bezwaarlijk is, zolang het voordeel maar doorgegeven wordt via de premie. De NZa stelt vast dat niet-financiële aspecten zoals kwaliteit, innovatie en service, in de huidige onderhandelingen van ondergeschikt belang zijn. Niettemin neemt de selectieve zorginkoop toe. De NZa maakt zich echter geen zorgen. Het hoeft geen probleem te zijn als ‘zorgaanbieders investeringen in kwaliteit en service uitstellen of terugschroeven’ of dat ‘zorgaanbieders uittreden uit de markt’. ‘Er kunnen immers situaties van overaanbod voorkomen.’ Werkt de markt dan helemaal perfect? Nee, er is nog een smetje weg te werken: ‘er is een trend waar te nemen waarin een toenemend aantal kleine zorgverleners geen contract wil tekenen. Dat gebeurt uit onvrede met het tarief of de aanvullende eisen. Zij denken met restitutie en/of 60-80% van het marktconforme tarief uit te komen’ (60-80% is het huidige natura tarief voor niet gecontracteerde aanbieders, consequentie van artikel 13 zvw). Daar wil de NZa nu korte metten mee maken. Zij adviseert de Minister ‘met klem’ om het mogelijk te maken dat verzekeraars voor niet gecontracteerde zorg ook 0 Euro kunnen vergoeden. Lastige rechters hebben namelijk eerder bepaald dat patiënten die zelf willen kiezen recht hebben op minimaal 75% van het reguliere tarief. De Minister heeft inmiddels een wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Je hoeft geen visionair te zijn om te zien waar dit toe leidt. Een sobere basiszorg zonder veel franje, service of innovatie. Voor een deel van de consumenten is dit misschien een acceptabele en betaalbare oplossing. Maar we laten ons toch zeker niet betuttelen en massaal dwingen naar de goedkoopste selectief gecontracteerde aanbieder? Lazen we niet ergens...

Lees Verder
Marleen Barth: Ons politiek zwaargewicht
mrt11

Marleen Barth: Ons politiek zwaargewicht

Minister Schippers van VWS wil voor 1 mei 2014 nieuwe afspraken hebben gemaakt met zorgverzekeraars, apothekers en patiënten over het inkoopbeleid. “Daarin moet meer aandacht komen voor kwaliteit van zorg”, zo stelt Marleen Barth, de eerste niet-apotheker in het bestuur van de KNMP. “Zorgverzekeraars moeten ook willen betalen voor de tijd die apothekers steken in het opzetten van samenwerkingsverbanden. Een politiek zwaargewicht beloofde apotheker Rik van der Meer tijdens zijn verkiezingstoer om voorzitter te worden van de KNMP. En na zijn uitverkiezing tot nieuwe eerste man bij de beroepsvereniging van apothekers kwam hij met Marleen Barth op de proppen. Een ervaren journalist, lobbyist en politicus van de PvdA. Zo is zij fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Maar nu is zij vooral vicevoorzitter van het apothekersbolwerk. Daarmee werd zij in december vorig jaar benoemd als de eerste niet-apotheker in het hoogste orgaan van de KNMP. Van der Meer heeft deze belofte in ieder geval ingelost. Het is nu aan Marleen Barth zelf om de hoge verwachtingen ook waar te maken. U loopt nu zes maanden mee. Wat is u opgevallen? “Apothekers hebben het financieel moeilijk. Hier en daar vallen ontslagen. Daarnaast hebben apothekers het gevoel dat hun toegevoegde waarde als zorgverlener onder druk staat. De overheid ziet dat er nog wat financiële winst is te behalen met geneesmiddelen die uit patent gaan. Daar is ook niets mis mee. Maar velen zien dat de grens van de bezuinigingen bij apothekers wel is bereikt. De rek is eruit. Tijdens onze gesprekken gaat het nu ook over de positie van de apotheker als zorgverlener. Dan heb ik het over de openbare en de ziekenhuisapotheker. Er ligt een ambitieuze agenda waarin plaats is voor de apotheker. Daar word ik blij van.” Waarom gaat het u nu lukken om de apotheker een onmisbare plaats te geven in de zorg? “Wat er in het verleden wel en niet is gedaan, daar ga ik me niet tegen afzetten. Ik zie mogelijkheden om de rol van de apotheker als zorgverlener uit te bouwen. In de curatieve zorg worden steeds meer meerjarenafspraken gemaakt. De eerste en nulde lijn worden steeds belangrijker. Er komen dus veel zorgtaken op apothekers af. Daarnaast is staatssecretaris Van Rijn bezig met de grootste hervorming in de zorg. Hij wil 3 miljard besparen door mensen uit de instelling naar huis te brengen. Dat betekent heel veel meer werk voor de eerste lijn. De overheid heeft al een akkoord gesloten met de huisartsen. Men is zich bewust dat huisartsen de veranderingen in de zorg niet alleen aankunnen. Openbare apothekers, maar ook de thuiszorg, gaan een belangrijke rol spelen in die transitie. De KNMP...

Lees Verder