Hanke Bruins Slot van het CDA laat zich uit over het preferentiebeleid
nov08

Hanke Bruins Slot van het CDA laat zich uit over het preferentiebeleid

Welk beeld hebben de politieke partijen van de openbare farmacie in Nederland? FarmaMagazine brengt in een aantal edities de visies van de politieke partijen in beeld. In deze editie Hanke Bruins Slot van het CDA. Deze partij vindt dat het preferentiebeleid moet worden voortgezet, maar wel zijn grens heeft bereikt.   Het CDA ziet de openbare apotheek als een onlosmakelijk onderdeel van de zorg voor mensen in de eerste lijn. “Nu meer zorg van de tweede naar de eerste lijn gaat, wordt een sterke eerste lijn belangrijker dan ooit”, zegt Hanke Bruins Slot. “De openbare apotheek maakt daarvan een vanzelfsprekend onderdeel uit. Wij zouden het dan ook een goede zaak vinden als die niet alleen wordt gecontracteerd voor het verstrekken van geneesmiddelen, maar ook voor het inhoudelijke werk voor de patiënten. De meerwaarde van de openbare farmacie zit immers juist in de zorgverlening. Een goed onderbouwde medicatiereview kan heel veel problemen bij vooral oudere en chronische patiënten voorkomen. Daarnaast hoort de openbare apotheek een belangrijke rol te spelen in de medicatiecontrole van patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen.” Maar, stelt Bruins Slot, de apothekers moeten wel de ruimte krijgen om deze rollen te vervullen. “En die krijgen ze nog onvoldoende”, zegt ze. “Het is verstandig deze prestaties breed bij de openbare apotheken in te kopen, maar dit komt nog niet genoeg naar voren.” Preferentiebeleid Het CDA is het met minister Schippers van VWS eens dat het preferentiebeleid werkt. “Wij zijn hier een voorstander van en vinden dat het moet worden voortgezet, maar tegelijkertijd zijn we wel van mening dat de bodem is bereikt in dit beleid”, zegt ze. “Je kunt wel alles uit de kast trekken om er nóg meer uit te halen, maar met wat nu aan besparingen is gerealiseerd, is het gewoon genoeg. Anders ontstaan op een gegeven moment onvermijdelijk onwenselijke situaties. Als de apotheken structureel verlies draaien op de levering van geneesmiddelen, kan dit ten koste gaan van de dienstverlening. En de patiënt heeft er niets aan als apotheken hun deuren moeten sluiten omdat voortzetting niet langer rendabel is. Die wil een apotheek die dichtbij en laagdrempelig is.” Is dit een pleidooi voor het behoud van de kleine apotheken, zoals Henk Krol van 50PLUS dit in de vorige editie van dit tijdschrift hield? “Nee”, zegt Bruins Slot. “Over een voorkeur voor groot of klein spreek ik mij niet uit. Waar het om gaat, is dat mensen keus hebben. Ik kan me voorstellen dat het prettig is als je als bezoeker van de apotheek herkend wordt, maar ik sluit niet uit dat dit in een grote apotheek ook mogelijk is.” In verband met die keuzevrijheid vindt...

Lees Verder