Schippers wil prijsstelling geneesmiddelen aanpakken
feb06

Schippers wil prijsstelling geneesmiddelen aanpakken

De prijs van het geneesmiddel Lemtrada is in een nieuwe registratie 36 keer duurder is geworden. Na vragen van Tweede Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) antwoordt minister Edith Schippers (VWS dat zij het afkeurt als fabrikanten kiezen voor onevenredig hoge winstmarges in plaats van de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarin zorg voor patiënten tegen aanvaardbare prijzen wordt geleverd. Het antwoord van minister Schippers op de kamervragen is uitgebreid en duidelijk gemotiveerd. Zij schrijft het volgende. ‘Het is mij bekend dat geneesmiddel Lemtrada, dat vroeger werd ingezet voor de behandeling van leukemie en circa € 17,- per milligram kost, nu geregistreerd is voor Multiple Sclerose (MS) met een prijs van circa € 618,- per milligram. Hoewel ik toejuich dat er een nieuwe toepassing van dit middel ontdekt is voor de ernstige aandoening MS, acht ik een dermate groot prijsverschil tussen de vrij toepasbare werkzame stof en de nieuwe geregistreerde toepassing ervan, uiterst discutabel.’ Prijsstelling lijkt gebaseerd op vergelijkbare MS-producten Ze vindt niet alleen het prijsverschil na herregistratie discutabel, ze heeft ook vragen over het tot stand komen van de nieuwe prijs. ‘De 36 keer hogere prijs per milligram komt globaal overeen met de kosten voor vergelijkbare MS-producten. Dit wekt de indruk dat de basis voor de huidige gestelde prijs gebaseerd is op de prijs van andere producten die al voor MS beschikbaar waren. Of de kosten voor het aanvullende onderzoek dermate hoog waren, dat dit de hogere prijs voor de nieuwe registratie rechtvaardigt, kan ik niet achterhalen.’ Wat is een reële prijs van geneesmiddelen? Deze casus staat volgens Schippers niet op zichzelf. ‘De afgelopen periode zijn ook andere geneesmiddelen die een onevenredig hoge prijs kenden, geïntroduceerd. In Nederland, maar ook daarbuiten, leidt dit in toenemende mate tot discussie over de aanvaardbaarheid van de steeds stijgende geneesmiddelenprijzen. Naast de aanvaardbaarheid van de grote financiële impact die nieuwe, waardevolle geneesmiddelen kunnen hebben en de druk die dit legt op de betaalbaarheid van zorg in zijn geheel (zoals bijvoorbeeld bij geneesmiddelen voor behandeling van Hepatitis C), staat in de discussie de vraag centraal hoe een reële prijs voor geneesmiddelen kan worden bepaald.’ Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid Ik keur het af indien fabrikanten zouden kiezen voor het nastreven van onevenredig hoge winstmarges boven het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage aan zorg voor patiënten te leveren voor aanvaardbare prijzen. Het legt een enorme druk op ons zorgsysteem en bedreigt op termijn ook hun eigen positie.’ Ongewenste praktijken aanpakken De minister ziet het als haar taak om ervoor te waken dat binnen het systeem doelmatige zorg geleverd kan worden en dat er geen ongewenste prikkels uitgaan van huidige wet- en regelgeving. Dat geldt...

Lees Verder