RA anno 2017: Snellere diagnose en betere  behandeling
sep10

RA anno 2017: Snellere diagnose en betere behandeling

De mogelijkheden om bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) door vroegtijdige behandeling ernstige misvormingen van gewrichten en verwante problemen te voorkomen nemen nog steeds toe. Het is daarom van groot belang dat – indien er aanwijzingen zijn dat iemand mogelijk RA heeft – de diagnose zo snel mogelijk wordt bevestigd (of – beter nog – uitgesloten!) en de behandeling zo snel mogelijk wordt begonnen. RA is een auto-immuunziekte met in Nederland een incidentie van ongeveer 0,3/1000 inwoners per jaar en een prevalentie van ongeveer 5/1000 per jaar. Bij patiënten jonger dan 45 jaar komt deze aandoening ongeveer driemaal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen; op hogere leeftijd neemt dit verschil tussen mannen en vrouwen af. Deze cijfers betekenen dat elke huisarts en elke apotheker zorg levert aan patiënten met RA. In 2015 waren ruim 234.000 mensen met reumatoïde artritis bekend bij de huisarts (86.200 mannen en 148.200 vrouwen). In dat jaar kwamen er ongeveer 17.000 mensen met de diagnose reumatoïde artritis bij. Niet alleen veroorzaakt RA een hoop leed bij de betrokken patiënten en hun naasten maar RA brengt ook hoge kosten met zich mee: al in 2011 werd ruim 250 miljoen euro besteed aan genees- en hulpmiddelen en een ongeveer even groot bedrag aan de overige zorg in eerste en tweede lijn. Oorzaak en symtomen De oorzaak van RA is nog steeds niet bekend. Waarschijnlijk gaat het om een uitlokkende factor in de omgeving (bijv. roken, maar er zijn recent aanwijzingen verkregen dat ook iemands beroep met blootstelling aan bepaalde stoffen van invloed is) bij een genetisch bepaalde predispositie. Er ontstaat een systemische inflammatoire gewrichtsaandoening. Een chronische steriele ontsteking van de synovia veroorzaakt pijn in en zwelling van de gewrichten, beïnvloedt de hoeveelheid en samenstelling van de synoviale vloeistof in het gewricht en een verdikking van de synoviale membraan en schade aan het gewrichtskraakbeen en het onderliggende bot. Na verloop van tijd ontstaan erosies. De gewrichtsontsteking gaat bijna altijd gepaard met de klassieke symptomen van ontsteking, de roodheid ontbreekt echter vaak. Naast de gewrichten zijn vaak ook structuren rondom de gewrichten aangetast, zoals peesscheden en ‑aanhechtingen en slijmbeurzen. RA is een systemische aandoening waarbij ook organen betrokken kunnen zijn zoals de huid (reumaknobbels), het hart, de longen en de ogen. Verder kunnen symptomen als koorts, malaise, gewichtsverlies en normocytaire anemie voorkomen. RA gaat vaak samen met cardiovasculaire aandoeningen; om deze reden is voldoende aandacht voor cardiovasculaire risico’s, zoals hypertensie, noodzakelijk en onderdeel van het cardiovasculair risicomanagement van deze patiënten. Niet alleen de huisarts maar ook de apotheker hebben daarvoor verantwoordelijkheid. RA begint in het algemeen met een symmetrische ontsteking van de kleine gewrichten, meestal de metacarpofalangeale, proximale...

Lees Verder