Apotheek speelt waardevolle rol voor mensen met diabetes!
nov08

Apotheek speelt waardevolle rol voor mensen met diabetes!

Mensen met diabetes kunnen langer gezond leven als ze gericht advies krijgen over hun leefstijl en hun geneesmiddelengebruik. De apotheker is een van de zorgprofessionals die hierin een belangrijke rol kan spelen voor deze mensen. Niet alleen tijdens diabetesweek, maar het hele jaar door.   Aandacht besteden aan diabetes in de apotheek? Voor apotheker en epidemioloog Prem Adhien is dit heel vanzelfsprekend. “Ik handel hierbij op basis van de richtlijnen die door onze beroepsorganisatie KNMP zijn uitgegeven”, vertelt hij. “Dit betekent dat we ieder jaar in november met de diabetesweek de diabetescheck aanbieden aan patiënten: de bloedsuikercontrole en de daarbij behorende vragenlijst op basis waarvan we mensen zo nodig gericht verder kunnen helpen. Verder verstrekken we informatie bij iedere eerste uitgifte en vragen we bij de tweede uitgifte hoe de patiënt het geneesmiddel heeft ervaren en of er nog problemen mee zijn geweest. En we doen medicatiereviews.” Normaal voor apotheken? Dat zou het wel moeten zijn, stelt Adhien, maar het beeld blijkt in de praktijk toch van apotheek tot apotheek te verschillen. “Dit merk ik in de PAO-nascholing die ik aan openbare apothekers geef over integrale diabeteszorg”, vertelt hij.  “Ik kom dan apothekers tegen die heel veel doen op dit gebied, maar ook apothekers die wat dit betreft nog helemaal aan het begin staan. De ene apotheek is meer gespecialiseerd en geïnteresseerd in het onderwerp dan de andere, maar ook de vergoeding speelt een rol. De eerste uitgifte kent een vergoeding, maar de tweede niet. Dus besteden niet alle apotheken aan die tweede uitgifte evenveel aandacht. Hier komt ook bij dat assistenten soms schroom hebben om te vragen hoe het geneesmiddel van eerste uitgifte is bevallen.” Kennis op peil houden Voor Jacqueline Dekker, hoogleraar diabetes-epidemiologie aan het VUmc in Amsterdam, een bekend beeld. “Ik merk ook dat de kennis over het onderwerp diabetes niet bij iedereen even groot is”, vertelt ze. “De richtlijnen zijn nogal wat veranderd in de loop der jaren en dat heeft natuurlijk invloed op de behandeling. Het is dus noodzakelijk de kennis bij te houden. En het belang van goede behandeling om complicaties als blindheid, nierfalen en amputaties, maar ook hart- en vaatziekten  te voorkomen wordt niet door iedereen gezien. Gelukkig zien we de laatste tien jaar wel dat het aantal complicaties afneemt door gerichte aandacht hiervoor. En dat is ook hard nodig, want we hebben te kampen met een forse toename van het aantal mensen met diabetes. Leeftijd speelt hierin een rol, maar ook overgewicht en verminderde lichamelijke activiteit. De schatting van het aantal nieuwe diabetesgevallen uit 1995 voor de tien jaar daarna werd tweemaal overtroffen. En ook de laatste paar jaar zien we...

Lees Verder