Apothekers: steun ook Stoptober
aug28

Apothekers: steun ook Stoptober

Ongeveer een kwart van de Nederlanders rookt wel eens, en 80% daarvan zegt te willen stoppen. Stoptober wil hen daarbij helpen door hen aan te moedigen 28 dagen niet te roken in de maand oktober. Deze campagne duurt van 8 september t/m 31 oktober. Apothekers kunnen gratis materiaal krijgen om Stoptober onder de aandacht te brengen. Mensen die roken, worden uitgedaagd om 28 dagen lang niet te roken. Rokers kunnen zich opgeven voor Stoptober en krijgen positieve, motiverende feedback via de app. Ook kunnen ze onderling ervaringen uitwisselen via de Facebookpagina. Gratis materiaal Apothekers die willen meedoen aan Stoptober kunnen gratis materialen opvragen in de webshop van het Trimbos Instituut. De Toolkit Stoptober 2017 bestaat uit posters en flyers die in de apotheek kunnen worden gebruikt. De Stoptober toolkit  bestaat uit twee posters, 100 flyers en een toelichting. Dit alles is gratis te bestellen in de webwinkel van het Trimbos-instituut. Op 8 september 13.00 uur gaat Stoptober van start. U kunt vanaf deze datum meedoen door posters op te hangen in de apotheek. Tijdens bezoek aan de apotheek kunt u Stoptober kort benoemen bij rokende patiënten en een flyer meegeven. Zij kunnen op  www.stoptober.nl  alle informatie vinden en zich inschrijven. Positieve resultaten Stoptober wordt dit jaar voor de vierde maal georganiseerd. De ervaringen uit de voorgaande jaren zijn positief. De uitdaging om 28 dagen niet te roken, is laagdrempelig. Het spreekt ook de laagopgeleide doelgroep aan, juist de groep waar het percentage rokers het hoogste is. En meest belangrijk: 67% van de deelnemers was voorgaande jaren twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt. En degenen die toch weer zijn gaan roken, daalde het aantal sigaretten van 17 naar 10 per dag. Organisatoren
 De vierde editie van de campagne duurt van 8 september tot 31 oktober en wordt georganiseerd door onder andere het ministerie van VWS, Trimbos-instituut, KWF Kankerbestrijding, Alliantie Nederland Rookvrij, Hartstichting, GGD en Longfonds. Lees hier meer over Stoptober Bron: Trimbos-instituut Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
e-sigaretten: verdienen ze een plaats in de apotheek (j/n)?
feb11

e-sigaretten: verdienen ze een plaats in de apotheek (j/n)?

Als je in een leerboek interne geneeskunde de invloed van het roken van sigaretten op de gezondheid ziet beschreven, moet je wel tot de conclusie komen dat alles wat de prevalentie van roken kan verlagen meer dan welkom is. Er is vanwege de overheid wetgeving gekomen die veel discussie heeft opgeleverd (en door de tabaksindustrie zoveel mogelijk is tegengewerkt; zie www.stivoro.nl) maar weinig effectief blijkt te zijn. Nicotineverslaving is buitengewoon hardnekkig en moeilijk te bestrijden en te behandelen. Naast de verslavende werking van nicotine speelt daarbij ook de tegenwerking van de tabaksindustrie een belangrijke (en kwalijke) rol. De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation: www.who.int) publiceert regelmatig rapporten over de ‘rookepidemie’ die over de wereld gaat. Onthutsende cijfers: in het rapport van 2012 wordt geschat dat ongeveer 12% van de sterfte onder volwassenen van 30 jaar en ouder in de wereld met roken verband houdt. In Europa ligt dit cijfer hoger (16%) omdat daar al langere tijd wordt gerookt. In Nederland ligt het percentage sterfte dat verband houdt met roken hoger dan het gemiddelde percentage in Europa: 21%. Dat komt neer op ruim 27.000 met roken verband houdende stergevallen per jaar in Nederland, waarvan ongeveer een derde vrouwen. Ook het percentage vrouwen onder de sterfgevallen is in Nederland hoger dan in de meeste andere landen. Om welke ziekten en aandoeningen gaat het nu bij deze sterfgevallen? Het betreft vooral lagere luchtweginfecties, trachea-, bronchus- en longkanker, COPD en cardiovasculaire ziekten (hartinfarct, CVZ). Men schat dat in Nederland 80% van de sterfte door COPD moet worden toegeschreven aan roken. Gunstig effect In een recent artikel in de Lancet (Jamison et al., 2013) wordt gepleit voor flinke verhoging van de belasting op tabaksproducten, een verbod op reclame maken voor roken, een verbod op roken in publieke ruimtes en werkplekken, en intensieve voorlichting van de bevolking met het doel het percentage van de bevolking dat rookt terug te dringen. Vooral bij adolescenten verwacht men van dergelijke maatregelen een gunstig effect, omdat de meeste mensen in die periode van hun leven beginnen met roken. Tegelijk schat de WHO in een recent rapport de kans dat aanmerkelijke verhoging van de belasting op tabaksproducten daadwerkelijk wordt ingevoerd het kleinst van alle genoemde maatregelen. Het roken is het afgelopen jaar in Nederland weer toegenomen en het lijdt geen enkele twijfel dat nog veel mensen in ons land voorlopig zullen blijven roken – ook als zij een serieuze poging doen om ervan af te komen. Er zijn verschillende richtlijnen beschikbaar betreffende de hulp aan mensen die willen stoppen met roken, te weten de NHG-Standaard Stoppen met roken (2007) met een addendum betreffende varenicline uit 2011 en de CBO Richtlijn behandeling...

Lees Verder