Samenwerking: Zorg bij SAL-apotheken in de hoofdrol
jun12

Samenwerking: Zorg bij SAL-apotheken in de hoofdrol

“De apotheker in de huisartsenpraktijk en zorgverleners die met één patiëntendossier samenwerken: dat zou een model zijn waarmee we in de toekomst kwaliteit en efficiency in de zorg kunnen realiseren.” Mieke Sandino zet met zo’n uitspraak een paar stappen vooruit. “De vraag is dan natuurlijk hoe we de zorggelden met dit model eerlijk kunnen verdelen. Want apothekers leveren nu veel zorg die eigenlijk niet vergoed wordt.” De Directeur Farmacie van Zorgapotheek Nederland (ZAN) filosofeert in haar ‘eigen’ SAL-apotheek Segbroek aan de Haagse Laan van Meerdervoort over de rol van de apotheker in de komende jaren. Over een toekomst waarin de apotheker zijn rol als zorgverlener verder heeft ingevuld, als de zorgverzekeraars hem hiertoe de kans geven. “Maar verder moeten we naar het heden kijken. Segbroek, de apotheek die ik dertien jaar mocht leiden, behoort met 34 medewerkers tot de grotere apotheken. We zijn elke dag van 08.00 tot 22.00 uur open. Aanvankelijk waren we bij afwezigheid van een dienstapotheek zelfs een 24 uurs apotheek, maar daarmee zijn we in 2006 gestopt.” Geïntegreerde zorg De naam Zorgapotheek Nederland zal niet toevallig gekozen zijn. “Sinds de oprichting in 1978 staan de SAL-apothekers bekend om hun zorginhoudelijke gedrevenheid. Was het aanvankelijk de Stichting Apothekers in Loondienst, met veelal apothekers die werden gedetacheerd bij gezondheidscentra, sinds het eigendom van apotheken is vrijgegeven, staat de groep van 13 apotheken en 19 apothekers voor Service, Aandacht en Lage kosten.” In 2007 is de samenwerking aangegaan met de eerstelijns organisatie Arts en Zorg, teneinde vanuit gezondheidscentra geïntegreerde zorg te kunnen bieden. Die samenwerking werd in 2011 omgezet in een joint venture. Ketenzorgprogramma’s ZAN en Arts en Zorg delen inmiddels een hoofdkantoor in Utrecht. Mieke Sandino is als Directeur Farmacie lid van het managementteam, waarin een medisch directeur, een ICT directeur, een financieel directeur, een operationeel manager en een HRM manager zijn opgenomen. Algemeen directeur is Amon van den Borg. Het hoofddoel van de organisatie is het bieden van geïntegreerde zorg vanuit een nauwe samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en zorgverleners in de basis-ggz. De zorg wordt vanuit de vraag van de patiënt georganiseerd en voor chronische aandoeningen als diabetes, CVRM en COPD zijn ketenzorgprogramma’s ingericht. In gezondheidscentra worden die met de GEZ-module gecontracteerd. De medicatie valt hier echter buiten. Innovatie met zorgtaken Mieke Sandino, sinds een half jaar Directeur Farmacie, beseft dat de gescheiden financiering van de geïntegreerde zorgprogramma’s en de farmacie de samenwerking niet vereenvoudigt. “Uiteraard participeren wij met de apotheken zoveel mogelijk in deze programma’s. Onze apotheek Segbroek zit weliswaar niet in een gezondheidscentrum, maar de vestiging van Arts en Zorg zit om de hoek: de lijntjes zijn kort. De geïntegreerde zorg heeft de...

Lees Verder