Medicatiezorg is vaak solistische zorg
apr13

Medicatiezorg is vaak solistische zorg

Huisarts en apotheker zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor succesvolle medicatiezorg. Patiënten verwachten dat beide zorgverleners meer samenwerken en de patiënt betrekken bij het zorgproces. Volgens Jan Benedictus, programmamanager eerstelijnszorg van Patiëntenfederatie Nederland opereren huisarts en apotheker echter nog te solistisch. “Samenwerken begint ermee dat huisarts en apotheker elkaar kennen en het medicatiebeleid op elkaar afstemmen.” Patiëntenfederatie Nederland bestaat dit jaar precies 25 jaar en heeft in het jubileumjaar een kwalitatief onderzoek gehouden onder stakeholders en patiënten: Zorg bij medicijngebruik dichtbij mensen. Gesproken is met zorgverzekeraars, beroepsorganisaties van apothekers, onderzoekers en patiëntenorganisaties, en met zestien patiënten. En wat blijkt: zorgverleners moeten onderling de zorg beter afstemmen, het zorgproces laten aanhaken op de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt. En als naasten een belangrijke rol spelen bij de dagelijkse zorg voor de patiënt, is het belangrijk dat ook zij betrokken worden bij het zorgproces. Kortom, voorschrijven en afleveren van medicijnen moet een integraal zorgproces zijn waarbij het voor de patiënt duidelijk is wat hij of zij kan verwachten van dat proces én van de huisarts en apotheker. Onderdeel van dat integrale zorgproces is dat de patiënt samen met de zorgverleners kan beslissen over wat nu in zijn of haar geval goede en passende zorg bij medicijngebruik is. Wat vinden patiënten nu écht het belangrijkste? “De discussie tussen zorgverleners en stakeholders in de eerste lijn gaat vooral over de kleur van het pilletje, het wisselen van dat pilletje en de beschikbaarheid van het pilletje. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de continuïteit van zorg. Luisteren we echter goed naar wat patiënten nu écht belangrijk vinden als het gaat om medicatie, dan willen patiënten vooral de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen. Natuurlijk zijn er fases in het leven van patiënten waarin er voor de patiënt even niets te kiezen valt, zoals bij acute situaties waarbij snel een besluit genomen moet worden door de zorgverlener, maar in de kern willen patiënten meepraten en meebeslissen met de huisarts en de apotheker over waarom het belangrijk is om juist deze medicijnen te gebruiken, of de medicijnen wel veilig zijn, welke bijwerkingen te verwachten zijn, hoe lang zij de medicijnen moeten gebruiken, over te verwachten positieve en negatieve resultaten op korte en langere termijn, welke opties er zijn en of ik niet gewoon mijn leefstijl kan aanpassen en helemaal geen medicijnen nodig heb?” Therapietrouw De zorg in de eerste lijn betrekt de patiënt echter onvoldoende bij het zorgproces. “Te vaak starten zorgverleners op basis van een klacht of een uitslag van bijvoorbeeld labwaardes meteen met een behandeling met medicatie volgens de richtlijn. In de meeste gevallen is er genoeg tijd om te kijken wat echt passend...

Lees Verder