Vraag nu subsidie spoedzorg aan
dec07

Vraag nu subsidie spoedzorg aan

Spoedzorg_Voor 15 december a.s. moet de subsidie op farmaceutische ANZ-dienstverlening in 2016 zijn aangevraagd. Voor apotheken die een tarief van meer dan € 45,- inclusief BTW per terhandstelling in de avond, nacht en op zondag moeten hanteren, kan de subsidie-aanvraag bij het ministerie van VWS worden ingediend. Uit eerdere berichten op FarmaMagazine bleek dat de tarieven in Nederland voor farmaceutische spoedzorg tussen de € 20 in stedelijke gebieden en € 100 in dunbevolkte en krimpgebieden alsmede op de eilanden liggen (Zie FarmaMagazine op 27 augustus jl.). Minister Edith Schippers van VWS vindt dit onwenselijk, schreef een maximum bedrag van € 45,- voor en stelde een subsidie in het vooruitzicht (Zie FarmaMagazine op 30 oktober jl.). Deze subsidie wordt ingesteld voor een jaar. Voor 2017 wordt een structurele oplossing nagestreefd. Uitbetaling in februari De apotheken die dit aangaat, leveren zelf een begroting in van de grootte van de subsidie. Voor bedragen boven € 25.000,- incl BTW moet de aanvraag voor 15 december 2015 worden aangevraagd. Als de subsidie onder de € 25.000,- uitkomt, kan in het eerste kwartaal van 2017 de aanvraag worden ingediend. Er wordt gestreefd naar een uitbetaling voor medio februari 2016. Achteraf, in 2017, corrigeert het ministerie van VWS het subsidiebedrag met het daadwerkelijk gerealiseerde aantal receptregels en tarieven op basis van cijfers van Vektis, het databureau van de zorgverzekeraars. Onder redactie van: Kees...

Lees Verder
Max € 45 bij spoedzorg
okt30

Max € 45 bij spoedzorg

In 2016 zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen op de terhandstelling bij farmaceutische spoedzorg. Daarmee komt het maximum tarief voor ANZ-zorg op € 45. Afgelopen voorjaar bleken grote uitschieters voor te komen in de tarifering van de farmaceutische spoedzorg: tussen grofweg € 15 in steden en € 95 in dunbevolkte gebieden of op de eilanden. Minister Edith Schippers schrijft in haar brief van 28 oktober 2016 over spoedzorg aan de Tweede Kamer dat er signalen zijn dat patiënten wachten op de reguliere openingstijden om het hogere tarief van dienstapotheken te omzeilen. ‘Dat is op zich niet erg als het starten van de farmaceutische behandeling ook kan wachten. Deze zorg moet echter beschikbaar zijn als de farmaceutische zorg direct nodig is. Daarvoor is het nodig dat de spoedzorg toegankelijk blijft. De dienstverlening in deze gebieden buiten de reguliere openingstijden mag niet in een negatieve spiraal komen. Doordat minder mensen gebruik maken van de dienstapotheek als gevolg van de hoge tarieven, moeten de tarieven omhoog waardoor weer minder mensen er gebruik van maken,’ aldus de Kamerbrief. Subsidie voor zestien apotheken In overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en veldpartijen is nu door VWS een oplossing uitgewerkt waarmee te hoge eigen betalingen aan farmaceutische spoedzorg moeten worden voorkomen. De oplossing voor 2016 zal zijn dat apotheken met een hoog tarief door VWS een subsidie ontvangen. Schippers vervolgt: ‘Het gaat dan om die apotheken die een tarief voor ANZ-zorg boven de € 45 per terhandstelling vragen. Hiermee komen de tarieven grofweg tussen de € 15 en € 45 per terhandstelling te liggen (in plaats van grofweg tussen de € 15 en € 95). De omvang van de subsidie is afhankelijk van het aantal receptregels en het tarief wat gesteld is. Op basis van cijfers van de zorgverzekeraars zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen in 2016. Met het instellen van de maatregel wordt gerealiseerd dat patiënten in 2016 maximaal € 45 per terhandstelling betalen buiten de reguliere openingstijden.’ Doelmatiger inrichten van spoedzorg De brief besluit als volgt: ‘Vanaf 2017 zal een structurele oplossing worden geïmplementeerd. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel bezien. Daarnaast zullen verzekeraars samen met de apotheekhoudenden de komende jaren verder werken aan een doelmatigere inrichting van de farmaceutische spoedzorg, waardoor de tarieven omlaag gaan.’ Onder redactie van: Kees Kommer...

Lees Verder