Minder cardiovasculair risico,  dus meer statines?
mrt11

Minder cardiovasculair risico, dus meer statines?

De NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement gepubliceerd in december 2012 geeft veel informatie betreffende risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen zoals beroerte, angina pectoris en hartinfarct. Het betreft onder meer leeftijd, geslacht, ethniciteit, alcoholgebruik, voeding, roken, lichaamsbeweging, diabetes mellitus, bloeddruk en zeker ook het lipidenprofiel in het bloed. Met de gegevens van de individuele patiënt stelt men een zogenoemd risicoprofiel op waarmee vervolgens een schatting kan worden gemaakt van het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten in de komende tien jaar. Volgens deze Standaard is een hoog risico ≥20%, een matig risico 10% tot 20% en een laag risico <10% op ziekte of sterfte in de komende 10 jaar. Een gezonde leefwijze met gezonde voeding (en niet te veel!), voldoende lichaamsbeweging en – voor zover van toepassing – stoppen met roken wordt altijd aangeraden, ook bij patiënten met een zogenaamd 10-jaarsrisico <10%. Daarnaast kan medicamenteuze therapie nuttig zijn maar – zo concludeert men – bij een 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten < 10% is medicamenteuze behandeling van lichte tot matige hypertensie (systolische bloeddruk 140-160 mmHg) en/of licht tot matig verhoogd cholesterolgehalte (TC/HDL-ratio 5 tot 8) meestal niet zinvol. Primaire preventie Bij de risicoschatting speelt de verhouding tussen ‘totaal cholesterol’ (TC) en ‘HDL-cholesterol’ (HDL; TC/HDL-ratio) een belangrijke rol, terwijl voor het volgen van de resultaten van de behandeling de aandacht vooral uitgaat naar ‘LDL-cholesterol’ (LDL). Een belangrijk onderwerp hierbij is uiteraard de primaire preventie. Hierbij geldt dat patiënten met een TC/HDL-ratio >8 zonder meer in aanmerking komen voor medicatie (dat wil zeggen een statine), ongeacht het vastgestelde risico op hart- en vaatziekten. Op grond van het gegeven dat elke mmol/l daling van LDL ongeveer 20% verlaging van het relatieve risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten en 10% vermindering van het relatieve risico op sterfte in het algemeen oplevert, streeft men naar een LDL-concentratie ≤2,5 mmol/l. Als met een verbetering van de leefstijl en optimaal gebruik van statines deze waarde niet wordt gehaald, is in een andere paragraaf vermeld hoe dan te handelen. Soms raken de leefstijl- of therapeutische mogelijkheden uitgeput en moet men deze hoge waarde helaas accepteren. De European Society of Cardiology (ESC) en de European Atherosclerosis Society (EAS) hebben in 2011 ‘Guidelines for the management of dyslipidaemias’ gepubliceerd. Hierin worden eveneens aanwijzingen gegeven om het risico op cardiovasculaire ziekten bij individuele patiënten te schatten en ook aanwijzingen voor de behandeling van te hoge cholesterolconcentraties. Deze richtlijn geeft voor patiënten met een heel hoog risico (met hartvaatziekte, diabetes mellitus type 2 met orgaanschade, matige tot ernstige chronische nierziekte of een berekend 10-jaarsrisico ≥10%) het advies om te streven naar een LDL <1,8 mmol/l...

Lees Verder