e-sigaretten: verdienen ze een plaats in de apotheek (j/n)?
feb11

e-sigaretten: verdienen ze een plaats in de apotheek (j/n)?

Als je in een leerboek interne geneeskunde de invloed van het roken van sigaretten op de gezondheid ziet beschreven, moet je wel tot de conclusie komen dat alles wat de prevalentie van roken kan verlagen meer dan welkom is. Er is vanwege de overheid wetgeving gekomen die veel discussie heeft opgeleverd (en door de tabaksindustrie zoveel mogelijk is tegengewerkt; zie www.stivoro.nl) maar weinig effectief blijkt te zijn. Nicotineverslaving is buitengewoon hardnekkig en moeilijk te bestrijden en te behandelen. Naast de verslavende werking van nicotine speelt daarbij ook de tegenwerking van de tabaksindustrie een belangrijke (en kwalijke) rol. De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation: www.who.int) publiceert regelmatig rapporten over de ‘rookepidemie’ die over de wereld gaat. Onthutsende cijfers: in het rapport van 2012 wordt geschat dat ongeveer 12% van de sterfte onder volwassenen van 30 jaar en ouder in de wereld met roken verband houdt. In Europa ligt dit cijfer hoger (16%) omdat daar al langere tijd wordt gerookt. In Nederland ligt het percentage sterfte dat verband houdt met roken hoger dan het gemiddelde percentage in Europa: 21%. Dat komt neer op ruim 27.000 met roken verband houdende stergevallen per jaar in Nederland, waarvan ongeveer een derde vrouwen. Ook het percentage vrouwen onder de sterfgevallen is in Nederland hoger dan in de meeste andere landen. Om welke ziekten en aandoeningen gaat het nu bij deze sterfgevallen? Het betreft vooral lagere luchtweginfecties, trachea-, bronchus- en longkanker, COPD en cardiovasculaire ziekten (hartinfarct, CVZ). Men schat dat in Nederland 80% van de sterfte door COPD moet worden toegeschreven aan roken. Gunstig effect In een recent artikel in de Lancet (Jamison et al., 2013) wordt gepleit voor flinke verhoging van de belasting op tabaksproducten, een verbod op reclame maken voor roken, een verbod op roken in publieke ruimtes en werkplekken, en intensieve voorlichting van de bevolking met het doel het percentage van de bevolking dat rookt terug te dringen. Vooral bij adolescenten verwacht men van dergelijke maatregelen een gunstig effect, omdat de meeste mensen in die periode van hun leven beginnen met roken. Tegelijk schat de WHO in een recent rapport de kans dat aanmerkelijke verhoging van de belasting op tabaksproducten daadwerkelijk wordt ingevoerd het kleinst van alle genoemde maatregelen. Het roken is het afgelopen jaar in Nederland weer toegenomen en het lijdt geen enkele twijfel dat nog veel mensen in ons land voorlopig zullen blijven roken – ook als zij een serieuze poging doen om ervan af te komen. Er zijn verschillende richtlijnen beschikbaar betreffende de hulp aan mensen die willen stoppen met roken, te weten de NHG-Standaard Stoppen met roken (2007) met een addendum betreffende varenicline uit 2011 en de CBO Richtlijn behandeling...

Lees Verder