NHG-Standaard Beroerte vervangt de Standaarden CVA en TIA
feb11

NHG-Standaard Beroerte vervangt de Standaarden CVA en TIA

Dit is het tweede artikel in de reeks ‘Standaarden en richtlijnen’ waarin arts en klinisch farmacoloog J.M.A. Sitsen nieuwe of herziene zorgstandaarden en richtlijnen voor u verheldert en duidt. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen en aanpassingen en wat betekent dit voor uw dagelijkse praktijk? Wie in Pinkhof Geneeskundig Woordenboek ‘beroerte’ opzoekt vindt geen beschrijving maar een onmiddellijke verwijzing naar ‘cerebrovasculair accident’, beter bekend als CVA. Dit is kenmerkend voor de onduidelijkheid die er lang heeft gekleefd aan het begrip ‘beroerte’.  Maar wat is dan precies een CVA? Een CVA is een ‘acute verstoring van de cerebrale circulatie met focale neurologische uitvalsverschijnselen (verlammingen, gevoelloosheid en taalstoornissen)’. Voor de herkenning van een CVA heeft men de zogenoemde FAST-test ontwikkeld, de Face-Arm-Speech-Time test. Met deze test kan niet alleen de patiënt zelf, maar ook zijn/haar familie of anderen (bijvoorbeeld personeel in de apotheek) een CVA snel herkennen. Deze test komt neer op het volgende: 1. Face (gezicht) Vraag de patiënt zijn tanden te laten zien. Let op of de mond scheef staat en een mondhoek naar beneden hangt. 2. Arm Vraag de patiënt om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt. 3. Spraak (speech) Vraag of er veranderingen zijn in het spreken (onduidelijk spreken of niet meer uit de  woorden kunnen komen). 4. Tijd (time) Vraag de patiënt hoe laat de klachten zijn begonnen of probeer er op een andere  manier achter te komen. Afwijkingen bij de punten 1, 2 en/of 3 maken een CVA waarschijnlijk. TIA De acute verstoring van de cerebrale circulatie kan het gevolg zijn van een bloeding in de hersenen (ca. 20% van de gevallen; meestal een intracranieel hematoom, subarachnoïdale bloeding of een subduraal hematoom) of een verminderde doorbloeding van bepaalde delen van de hersenen als gevolg van een herseninfarct (ca. 80% van de gevallen). Een herseninfarct wordt soms (ca. 25%) voorafgegaan door een ‘transient ischaemic attack’ (TIA), waarbij de uitvalsverschijnselen binnen 24 uur weer verdwijnen. Soms onderscheidt men ook een ‘reversible ischaemic neurological deficit’ (rind), waarbij de uitvalsverschijnselen langer dan 24 uur aanwezig blijven maar wel verdwijnen. De uitvalsverschijnselen worden vrijwel altijd veroorzaakt door kleine stolseltjes afkomstig uit het hart of de linker of rechter a. carotis interna (80%) of de a. basilaris (20%) als gevolg van atherosclerose. Ook kan de oorzaak zijn gelegen in atherosclerose van de cerebrale bloedvaten. De bloedingen vergen een heel andere (vaak neurochirurgische) aanpak dan de ischaemische problemen en blijven hier verder buiten beschouwing. De incidentie van een beroerte schat men voor Nederland op ruim 40.000 gevallen per jaar. Op klinische gronden kan...

Lees Verder