Betrek meer ouderen bij medicijnonderzoek
apr18

Betrek meer ouderen bij medicijnonderzoek

Deze week promoveerde arts/klinisch farmacoloog Erna Beers van het UMC Utrecht. “Het lage percentage ouderen in onderzoeken van geneesmiddelen voor ziekten die voorkomen bij jongere én oudere volwassenen is een probleem,” betoogde ze. Wat zijn de feiten? Medicijnonderzoeken leveren niet altijd de juiste kennis op die nodig is bij de behandeling van oudere patiënten. In haar promotieonderzoek analyseert Beers onder meer 114 klinische onderzoeken voor de registratie van 12 geneesmiddelen. Zeven van de 12 geneesmiddelen zijn bedoeld voor ziekten die specifiek voorkomen op oudere leeftijd. Maar bij de andere 5 geneesmiddelen zijn ouderen ondervertegenwoordigd. In de onderzoeken van die 5 geneesmiddelen is het percentage ouderen maar 9%. Slechts 1% van de deelnemers is minimaal 75 jaar. In onderzoeken naar geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2 is bijvoorbeeld 20% van de deelnemers ouder dan 65 jaar en 2% is 75+. Beers: “Terwijl in ontwikkelde landen de meerderheid van de diabetespatiënten ouder is dan 65 jaar en 15 procent ouder is dan 80 jaar.” Beers doet twee aanbevelingen. Zij pleit voor een nog betere vertegenwoordiging van ouderen in medicijnonderzoeken voordat een geneesmiddel wordt toegelaten tot de markt. Daarnaast zijn na toelating tot de markt onderzoeken nodig waarin ‘echte’ patiënten worden gevolgd die de geneesmiddelen gebruiken, zodat zo snel mogelijk aanvullende kennis beschikbaar komt. Beers voerde haar onderzoek uit aan het Expertisecentrum Farmacotherapie bij Ouderen, geïntegreerd in de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht, in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacie van hetzelfde ziekenhuis en het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences van de Universiteit Utrecht. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
PAZIO gezondheidsportaal; patiënt wordt regisseur over eigen zorgproces
feb08

PAZIO gezondheidsportaal; patiënt wordt regisseur over eigen zorgproces

Het UMC Utrecht heeft samen met verschillende innovatieve organisaties in de ICT en de gezondheidszorg het platform PAZIO ontwikkeld. Een patiëntgericht gezondheidsportaal waarin meerdere online diensten in één leveranciersonafhankelijke omgeving worden gebundeld. André Dekker en Leone Flikweert vervullen beide het directeurschap voor het platform. Alle twee vanuit een andere expertise. Drie jaar geleden is het project begonnen en opgestart binnen het UMC Utrecht. André Dekker komt zelf uit de zorg en was in het verleden innovatie-manager bij het UMC Utrecht. Binnen deze functie bedacht hij verschillende e-health producten. Dekker: “Dit waren losse producten waar patiënten op konden inloggen. In de markt zie je dit momenteel steeds meer opkomen. Er zijn veel artsen die gebruik maken van e-consults of bijvoorbeeld GGZ instellingen die bezig zijn met verschillende online-behandelingen voor milde depressies. Er is veel aanbod op internet, maar het is wel heel versnipperd. Overal moet je opnieuw inloggen, met allemaal verschillende wachtwoorden. We hadden niet de behoefte om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om een platform te genereren waarbij alle diensten voor de patiënt samenkomen.” DigiD Na het inloggen via DigiD komt de patiënt in een beveiligde internetomgeving aangepast aan de huisstijlelementen van de zorgverlener. Binnen deze omgeving kan de patiënt toegang krijgen tot de online diensten, die de zorgverlener wenst aan te bieden. Dat kan de huisarts zijn, maar ook een eerste-, tweede-, of derdelijns ziekenhuis, een apotheek, tandarts of fysiotherapeut. “We zijn daar in eerste instantie projectmatig mee gestart. Met verschillende partijen die daarvoor middelen beschikbaar hebben gesteld”, vertelt Dekker. “Ik heb een subsidie weten binnen te halen waarmee we drie jaar lang aan het platform hebben kunnen werken. In die tijd is het in de luwte gebleven en zijn we er nog niet mee de markt op gegaan, tot het begin van 2012. In mei 2012 was de projectperiode voorbij en stond er een heel stevige basis. We hebben daarna nieuwe financiers gevonden en vervolgens zijn Leone en ik namens UMC Utrecht de kar gaan trekken om het platform tot een gezonde onderneming te brengen die op eigen benen moet komen te staan.” Partners Leone Flikweert komt niet uit de zorgsector maar uit de uitgeversbranche. Haar rol bij PAZIO is van commerciële aard. Ze houdt zich bezig met de propositie van het platform en het aantrekken van nieuwe klanten. “Mijn rol is dus vooral extern gericht. Het UMC Utrecht is nog steeds grootaandeelhouder, maar er sluiten steeds meer partijen aan. Verzekeraar ONVZ is een sponsor en ook het diagnostisch centrum Saltro heeft toegezegd aan te willen sluiten én we zijn nog bezig met een sociaal investeerder. Op deze manier hebben we voldoende financiering om de...

Lees Verder