Testdagen Apotheken in samenspraak
apr08

Testdagen Apotheken in samenspraak

Vier zelfstandige TOP apotheken in Den Haag hebben testdagen in vasculair risicomanagement uitgevoerd. “We leveren een aandeel in preventie maar laten ook zien dat een apotheek veel meer is dan leverancier van medicatie. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met de huisarts.” Eva Siedenburg beheert vier zelfstandige apotheken in Den Haag-Zuidwest: de Akelei Apotheek, de Bohemenwijk Apotheek, de Loosduinse Apotheek en de Apotheek Van Laaren. Echte wijkapotheken die alle nauw met huisartsen en andere zorgverleners samenwerken, bij voorkeur vanuit hetzelfde gebouw. “Al 25 jaar voeren we intensief het Farmaco Therapeutisch Overleg uit, dat levert een grote binding op. Die verbondenheid is bijna nog belangrijker dan de inhoud van het overleg.” De apotheken zien zich nu voor de taak gesteld om de patiënt intensiever bij de behandeling te betrekken. “We moeten klantgerichter en meer op de zorgvraag georiënteerd leren denken. Dat is een belangrijke transitie die zich in de hoofden van de apothekers moet voltrekken.” Ligt in die zorgtaak de toekomst voor de apotheker? “De logistieke bulk moet onder de apotheken vandaan,” erkent Eva Siedenburg. “Maar dat betekent niet enkel grootschalige ketens met centraal aangestuurde distributie en eenvoudige afhaalpunten. Net als de Landelijke Huisartsen Vereniging kiezen we voor de iets kleinere schaal. Dus ook geen monodisciplinaire zorggroepen van huisartsen die een hele regio, stad of provincie bestrijken, maar de nauwe samenwerking tussen zorgverleners op wijkniveau. Die samen de zorg rond de patiënt optimaal regelen, die hem buiten de dure tweede lijn houden, dat is de uitdaging voor een gemixt en multidisciplinair zorgmanagement. Dit betekent dat apothekers, huisartsen en anderen samen de programma’s voor ketenzorg opzetten en beheren. Overzichtelijk, inzichtelijk, beheersbaar en voor iedereen controleerbaar. Met voor iedereen een nette boterham.” Waarom maken haar TOP apotheken de keuze voor Testdagen Apotheken? Ze wil het ook wel ‘klanten knuffelen’ noemen. “Je gunt iedereen de beste zorg en het is bekend dat mensen makkelijker een apotheek binnen stappen met een vraag, dan een consult aanvragen bij de huisarts. Dan is dat voor ons de kans om te laten zien dat wij veel meer zijn dan de leveranciers van medicatie. Een project als Testdagen Apotheken met het thema vasculair risicomanagement, waarbij wijkbewoners het risico op hart- en vaatziekten laten bepalen, grijpen wij dan ook met beide handen aan.” Afstemming en ondersteuning met ketenpartners is nodig Deze Testdagen Apotheken, onderdeel van een landelijke pilot, zijn voorbereid door een stuurgroep van de KNMP, het NHG en de landelijke ROS’en. In dit geval is Haaglanden vertegenwoordigd door Theo Lijding van de ROS Stichting Lijn1. Vanaf het begin heeft vooropgestaan om deze testdagen in nauwe afstemming met de huisartsen en andere partners, zoals de diëtisten, vorm te geven....

Lees Verder