Verslag van: Week van de Longen 2017
mei24

Verslag van: Week van de Longen 2017

Tijdens de Week van de Longen, het landelijk congres over longen en longziekten, presenteerden deskundigen de laatste ontwikkelingen op het gebied van longonderzoek en longzorg. Ook tijdens de KNMP-sessie werden onderzoeksresultaten gedeeld, waaronder een studie naar therapietrouw bij adolescenten met astma. De longen stonden in de tweede week van april vier dagen centraal tijdens de Week van de Longen, het landelijk congres over longen en longziekten. Artsen, apothekers, andere zorgverleners, wetenschappers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en longpatiënten presenteerden tijdens dit congres onderzoeksresultaten en laatste ontwikkelingen. Ook de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, organiseerde een sessie. Zes onderzoekers deelden hun bevindingen aan een goed gevulde zaal belangstellenden. De nieuwe KNMP-richtlijn Astma Elaine Wong-Go, apotheker en KNMP-beleidsmedewerker, beet de spits af met haar onderzoek naar verwachtingen van astmapatiënten bij zorgverlening door de apotheker. In de nieuwe KNMP-richtlijn Astma, die nog in ontwikkeling is, wordt dit patiëntperspectief opgenomen. De belangrijkste conclusie van Wong-Go is dat astmapatiënten bij de eerste medicatie-uitgifte het gebruik van de inhalator willen bespreken met de apotheker en de manier van inhaleren. Ook hebben patiënten behoefte aan informatie over mogelijke bijwerkingen en wisselwerkingen met andere medicatie. Daarnaast, zo zag Wong-Go, is informatie wenselijk over medicatiegebruik bij exacerbaties en de servicemogelijkheden van de apotheek rondom astmazorg. Bij een tweede uitgifte van inhalatiemedicatie, zo bleek, willen patiënten met de apotheker hun ervaringen met de medicatie bespreken. Andere behoefte bij de tweede uitgifte is opnieuw informatie over medicatiegebruik bij exacerbaties. Opvallend, zo gaf Wong-Go aan, kwam uit het onderzoek naar voren dat informatiebehoefte per patiënt verschilt. Ook bleek dat veel patiënten niet weten wat een apotheker doet en waarvoor ze bij hem terechtkunnen. Wong-Go: “Naar aanleiding hiervan zijn we gestart met de ontwikkeling van een zogenaamde patiëntenmenukaart, waarmee de patiënt aangeeft welke informatie en zorg hij wil, zodat de apotheker gericht die zorg kan verlenen. Bovendien kan de apotheker zo zichtbaar maken voor welke zorg de patiënt bij hem terecht kan.” SMARAGD-studie Tijdens de tweede voordracht lichtte Esther Kuipers, apotheker en promovenda aan het Radboudumc, haar zogenaamde SMARAGD-studie toe naar de vraag of interventies van de apotheker effect hebben op verbetering van astmacontrole en therapietrouw. De onderzoeksvraag was toegespitst op de rol van apothekers bij ondersteuning van optimaal gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS). Kuipers vergeleek een groep astmapatiënten die de gebruikelijke zorg van het apotheekteam kreeg, met een groep die een intakesessie had waar werd ingegaan op onder meer de aandoening, medicatie, bijwerkingen en therapietrouw. De patiënten werd daarnaast gevraagd elke twee weken de zogenaamde CARAT-vragenlijst in te vullen, waardoor de apotheker de symptomen van astma beter kan monitoren. Tijdens de follow-up van zes maanden werd met de interventiegroep de...

Lees Verder