Aanpak stapeling van de zorgkosten
jun09

Aanpak stapeling van de zorgkosten

Het kabinet pakt de stapeling van zorgkosten aan. Vanaf 2019 kost ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) voor iedereen €17,50 per vier  weken. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%.Tevens is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren op € 250 per jaar. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico op en/of moeten bijbetalen voor o.a. geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de benodigde zorg en ondersteuning betaalbaar te houden. Bevriezing eigen risico t/m 2021
 Eerder dit jaar werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Ook heeft het kabinet al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren op € 250 per jaar. In de berichtgeving van de Rijksoverheid staat overigens niet vermeld om welke geneesmiddelen het gaat. Abonnementstarief voor Wmo Met de invoering in 2019 van het abonnementstarief voor de Wmo betalen huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Halvering vermogensinkomenbijtelling in Wlz Tevens wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren. Bron: Rijksoverheid Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Apothekers, zoek de zon op!
jul23

Apothekers, zoek de zon op!

Nu de Wmo in 2015 een feit wordt, moeten ook apothekers zich op de veranderingen voorbereiden. De zorg decentraliseert, gaat vaker ander de Zorgverzekeringswet vallen, patiënten wonen langer thuis en de apotheker zal vaker met de gemeente te maken krijgen. Met het ontmantelen van de AWBZ gaan vormen van zorg als begeleiding en dagbesteding naar de gemeenten. Er vind een herstructurering plaats van instellingen, patiënten zullen langer thuis blijven wonen en hun behoefte aan ingewikkelder zorg groeit. De gemeente wordt een nieuw en belangrijk aanspreekpunt voor zorg in wijk, dorp of stad. Bij het langer thuis wonen zullen mensen hun apotheek in de wijk blijven bezoeken. Het zullen veelal patiënten zijn met meerdere aandoeningen, met een chronisch gebruik van medicijnen en soms ook andersoortige zorg, zoals bij psychiatrische patiënten en ouderen met een abonnement op de thuiszorg. Het is geen optie om deze grote veranderingen af te wachten, zoek de nieuwe zorg op, wees goed voorbereid op de decentralisatie van zorg, kijk waar de kansen voor de apotheek liggen. De KNMP heeft bijvoorbeeld een brochure uitgebracht met tips voor het voorbereiden van een gesprek met de gemeente. Groothandels bereiden hun afnemers voor op de nieuwe situatie. Zo heeft Mosadex het product OVIS, waarmee de zichtbare en actieve rol van de apotheek binnen de eerste lijn kan worden versterkt. In alle gevallen geldt eigenlijk: apotheker zoek de zon op met de nieuwe zorg in buurt, wijk, dorp of stad. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder